Anh Đến Với Em Vào Một Ngày Trời Đầy Nắng

Em mang đến với em vào trong 1 ngày ttách đẹp nắng và nóng Một ngày phượng hồng thắm vào đôi mắt bi thương xa xăm Phượng xuất xắc rưng rưng tưởng như đơn độc Nên Lúc chiều xuống thấy vương vít trung khu hồn. Anh bao gồm biết ko htrằn về phượng hồng đẹp lắm Tình bản thân càng nồng thắm mang lại bmong muốn vọng cao dâng Giờ trong thâm tâm color hồng không phai phôi Xuân qua hè cho tới ta ghi nhớ nhau luôn phượng ơi!Lòng vẫn tốt bi đát Vì đời nuốm Đen đổi trắng, tín đồ dối gian Dẫu là lấy vui, cho những người những tình yêu Càng xót xa những. Trong tiếng hát ve phượng hồng là hậu phi đó Phượng bi ai bởi tình ta chảy theo sóng biển cả nổi trôi Nđần năm vào tôi, tình này sẽ không pnhì phôi Xuân qua hè cổ cho tới ta lưu giữ nhau luôn luôn phượng ơi!

Bạn đang xem: Anh đến với em vào một ngày trời đầy nắng


Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Hoa Mẫu Đơn Có Ý Nghĩa Gì, Có Mấy Loại, Nguồn Gốc Và Các Loại Hoa Mẫu Đơn Ta

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.