Bài tập điện tử số có lời giải

cách 1:Tại trang tài liệu ucozfree.com bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây sinh sống phía trên. bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về trang bị tính. Tại đây sẽ có lựa chọn mua File được giữ trên ucozfree.com cách 3: Một thông báo mở ra ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn có nhu cầu lưu . - trường hợp click vào Save, file sẽ tiến hành lưu về thiết bị (Quá trình cài file nhanh hay chậm phụ thuộc vào vào mặt đường truyền internet, dung lượng file bạn có nhu cầu tải) có khá nhiều phần mềm cung ứng việc download file về laptop với vận tốc tải file nhanh như: Internet tải về Manager (IDM), không tính tiền Download Manager, ... Tùy vào sở trường của từng tín đồ mà bạn dùng lựa chọn phần mềm hỗ trợ download đến máy tính của mình

Bạn đang xem: Bài tập điện tử số có lời giải

*

*

Xem thêm: 1500+ Những Câu Nói Hay Về Tình Bạn Bất Hủ Ý Nghĩa Và Sâu Sắc Nhất

*

*

Nguyễn TrọngLuật– BMĐiện Tử - Khoa Điện-Điện Tử- ĐH BáchKhoa TP.HCMBÀI TP CÓ LI GII – PHN 1MÔN K THUT SB môn in t i H c Bách Khoa TP.HCMCâu 1Cho 3 s A, B, cùng C trong h th ng s cơ s r,có những giá tr : A = 35, B = 62, C = 141.Hãy xác nh giá bán tr cơ s r, nu ta tất cả A + B = C.nh nghĩa giá chỉ tr: A = 3r + 5, B = 6r +2, C = r2 + 4r + 1A + B = C  (3r + 5) + (6r + 2) = r2 + 4r + 1 PT bc 2: r2 - 5r - 6 = 0 r = 6và = - 1 (loi)H thng cơ s 6 : tuy nhiên k t qu cũng không h p lý vày B = 62: khôngph i s cơ s 6Câu 2 S dng tiên  cùng nh lý:a.Chng minh ng thc: A B + A C + B C + A B C= A CVT:A B + A C + B C+ A B C= B ( A + A C) + A C + B C= B ( A + C ) + A C + B C; x + x y = x + y= A B + B C + A C + B C= A B + A C + C ( B + B )= A B + A C + C= A B + A + C= A ( B + 1) + C= A+ C=A C: VP.Cho A B = 0 cùng A + B = 1, chng minh ng thcA C + A B + B C = B + CVT:A C + A B + B C=(A + B) C + A B;A + B = 1=C+ A B=C+ A B +A B;A B = 0=C+ ( A + A ) B=B+C:VP1F1XNguyễn TrọngLuật– BMĐiện Tử - Khoa Điện-Điện Tử- ĐH BáchKhoa TP.HCMCâu 3a.Cho hàm F(A, B, C) bao gồm sơ  xúc tích và ngắn gọn như hình v. Xác nh biu thc ca hàm F(A, B, C).ABC..FChng minh F tất cả th thc hin ch bng 1 cng lô ghích duy nht.F=(A + B) CB C=((A + B) C) (B C) + ((A + B) C) (B C)=(A + B) B C+ ((A + B) + C) (B + C)=A B C + B C + (A B + C) ( B + C)=B C (A + 1) + A B + B C + A BC + C=B C + A B + C (B + A B + 1)=A B + B C + C= A B + B + C= A + B + C: Cng OR.Cho 3 hàm F (A, B, C), G (A, B, C), và H (A, B, C) có quan h ngắn gọn xúc tích vi nhau: F = G HVi hàm F (A, B, C) = ∏ (0, 2, 5) và G (A, B, C)= ∑ (0, 1, 5, 7).Hãy xác nh d ng ∑ hoc ∏ ca hàm H (A, B, C) (1,0 im)F = G H = G H + G H = G H F = 1 lúc G ging HA B C0 0 00 0 1F G0 11 1H01F = 0 lúc G khác H001101010010100100101010110100111111H (A, B, C) = ∑ (1, 2, 7) = (0, 3, 4, 5, 6)Câu 4 Rút g n các hàm sau bng bìa Karnaugh (chú thích những liên k t)a. F1 (W, X, Y, Z) = ∑ (3, 4, 11, 12) theo d ng P.O.S (tích các tng)YZW 00011110(X + Y)0000F1 = ( X + Y ) ( X + Z ) ( Y + Z )010000(X + Z)1100Hoc F1 = ( X + Z ) ( Y + Z ) ( X + Y )(Y + Z)1000002AYYNguyễn TrọngLuật– BMĐiện Tử - Khoa Điện-Điện Tử- ĐH BáchKhoa TP.HCM. F2 (A, B, C, D, E) = ∑ (1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 24)+ d (2, 9, 10, 11, 13, 16, 23, 28, 29)B D EB EF2DEBC 000001 111 1001 1111 X1101XX101111 01XX 1X00X11F2 = B D E + B D + B EB D10X1X11c. Thc hin hàm F2 ã rút g ncâu b ch bng IC Decoder 74138 cùng 1 cng logicF2 (B, D, E) = B D E + B D + B E= ∑( 1, 2, 3, 4)IC 74138BC (MSB)Y0DEBA (LSB)Y1Y2F2Y3Y41G1Y500G2AG2BY6Y7Câu 5Ch s dng 3 b MUX 4 1,A0B0C0D0FIN0A0B1C0D1FIN5hãy thc hin b MUX 10 100000110IN1IN200111101IN6IN7có b ng hot ng:00011010IN3IN411000001IN8IN9Sp x p. Li b ng hot ng:MUX 4  1ADBCFIN0D00000000011000011110100110011000101010100IN0IN2IN4IN6IN1IN3IN5IN7IN8IN9IN2IN4IN6CBIN1IN3IN5IN7D1D2D3S0 (lsb)S1MUX 4  1D0D1D2D3IN8IN9DAMUX 4  1D0D1D2 YD3S0 (lsb)S1FNgõ vào IN8 với IN9 ư c chnch ph thuc vào A cùng DCBS0 (lsb)S13