Bài tập mạng máy tính địa chỉ ip

MẠNG MÁY TÍNH BÀI 03: ĐỊA CHỈ IPGV: Ths TRẦN VĂN THÀNH1 Nội dungMột số tư tưởng cùng thuật ngữ liên quan Địa chỉ IP Giới thiệu những lớp hệ trọng IP. Chia mạng nhỏ (Subnet)2 Một số tư tưởng với thuật ngữ liên quanĐịa chỉ máy tính (host): cửa hàng IPhường dùng để đặt cho mạng của từng host. Địa chỉ mạng (network): là hệ trọng IPhường. dành cho các mạng. Mỗi mạng có không ít liên tưởng thứ. Địa chỉ Broadcast: là liên tưởng IPhường để thay mặt mang đến tất cả những Host trong mạng. Mặt nạ (subnet mask):...


Bạn đang xem: Bài tập mạng máy tính địa chỉ ip

*

MẠNG MÁY TÍNH BÀI 03: ĐỊA CHỈ IPGV: Ths TRẦN VĂN THÀNH 1Nội dung Một số định nghĩa và thuật ngữ liên quan Địa chỉ IP.. Giới thiệu các lớp can hệ IP.. Chia mạng con (Subnet) 2Một số định nghĩa và thuật ngữ liên quan Địa chỉ máy tính (host): xúc tiến IPhường dùng để đặt mang đến thẻ mạng của mỗi host. Địa chỉ mạng (network): là liên hệ IP. giành cho những mạng. Mỗi mạng có rất nhiều can hệ sản phẩm. Địa chỉ Broadcast: là hệ trọng IPhường để đại diện thay mặt đến toàn bộ các Host vào mạng. Mặt nạ (subnet mask): là số bao gồm chiều lâu năm 32 bit, giúp họ khẳng định số bit được dùng có tác dụng can dự mạng (network_id). Ví dụ: 255.255.255.0 : 24 bit cần sử dụng làm cho liên can mạng hoặc 255.255.192.0 : 18 bit cần sử dụng làm cửa hàng mạng 3Các phnghiền toán thao tác trên bit Phxay AND Phnghiền OR A B A & B A B A or B 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4Địa chỉ IP Địa chỉ IP. là địa chỉ có cấu trúc, được chia làm hai phần: network_id và host_id. Kích thước tương tác IPhường. : 32 bit = 4 byte, từng byte được chia cách bởi vệt chấm(.).

Xem thêm: Cách Làm Hoa Khô Từ Hoa Tươi Thành Hoa Khô Tại Nhà Đẹp Như Ở Tiệm

Đôi khi, cực hiếm một byte được miêu tả bên dưới dạng thập phân. Ví dụ: 192.168.11.110 Chia thành 5 lớp gồm: A, B, C, D, E. 5Địa chỉ IP Các lớp được phân chia như sau: Giaù trò Byte ñaàu tieân cuûa ñòa chæ IP Lôùp A 1 - 127 00000001 - 01111110 Lôùp B 128 - 191 10000000 - 10111111 Lôùp C 192 - 223 11000000 - 11011111 Lôùp D 224 - 239 11100000 - 11101111 Lôùp E 240 - 255 11110000 - 11111111 6Các lớp ảnh hưởng IPSố bit có tác dụng Network_id với Host_id của những lớp nhỏng sau:Địa chỉ IPhường ở trong lớp D sử dụng có tác dụng tương tác Multicast buộc phải ko phân biệtNetwork_id và Host_idĐịa chỉ IPhường trực thuộc lớp E dùng để làm dành cho nghiên cứu 7Chi máu lớp shop ASố bit làm Network_id: 8 bit Số con đường mạng của lớp A: 28-1 - 2 = 126Số bit có tác dụng Host_id: 24 bit Số tác động trong một con đường mạng nằm trong lớp A là: 224 Số liên can hợp lệ vào một con đường mạng ở trong lớp A là: 224 – 2Crúc ý: Đường mạng bên cạnh mặt đường mạng 0 Địa chỉ hợp lệ bên cạnh liên quan đường mạng cùng shop broadcast. 8 Chi tiết lớp tương tác BSố bit làm Network_id: 16 bit Số mặt đường mạng của lớp B: 216-2 Số bit có tác dụng Host_id: 16 bit Số liên quan vào một mặt đường mạng trực thuộc lớp B là: 216 Số shop phù hợp lệ trong một đường mạng ở trong lớp B là: 216 – 2 Chú ý: Địa chỉ thích hợp lệ ngoài địa chỉ con đường mạng và can hệ broadcast. 9Chi tiết lớp cửa hàng C Số bit làm cho Network_id: 24 bit Số con đường mạng của lớp C: 224-3 Số bit làm cho Host_id: 8 bit Số cửa hàng trong một mặt đường mạng nằm trong lớp C là: 28 Số thúc đẩy hòa hợp lệ vào một con đường mạng trực thuộc lớp C là: 28 - 2 Chú ý: Địa chỉ vừa lòng lệ bên cạnh shop mặt đường mạng cùng xúc tiến broadcast. 10 Minc họa Cho IP nlỗi sau: 192.168.10.210/24. IPhường này nằm trên phố mạng làm sao ?Địa chỉ IP 192 168 210Chuyển thanh lịch quý hiếm nhịphân 11000000 10101000 11010010Tính số bit làmnetwork_idCác bit vào host_idgửi quý phái quý hiếm 0 11000000 10101000 00000000Chuyển sang giá trị thậpphân 192 168 0 11 Minch họa Cho IPhường. nhỏng sau: 192.168.10.210/24. Địa chỉ Broadcast của đường mạng cất IPhường này ?Địa chỉ IP. 192 168 210Chuyển sang trọng quý hiếm nhịphân 11000000 10101000 11010010Tính số bit làmnetwork_idCác bit trong host_id chuyểnlịch sự quý giá 1 11000000 10101000Chuyển thanh lịch cực hiếm thập phân 192 168 12Bài tập? Cho IPhường. nlỗi sau 152.18.105.10/255.255.0.0. Địa chỉ IPhường này nằm trên đường mạng làm sao ? quý khách hãy cho biết liên hệ Broadcast của đường mạng vừa tìm được. 13 Bảng tổng kết các lớp ảnh hưởng Lớp A Lớp B Lớp CGiá trị byte trước tiên 1 – 127 128 – 191 192 - 223Số byte network_id 1 2 3Số byte Host_id 3 2 1Network mask 255.0.0.0 255.255.0.0 255.255.255.0Broadcast XX.255.255.255 XX.XX.255.255 XX.XX.XX.255Network Address XX.0.0.0 XX.XX.0.0 XX.XX.XX.0Số mặt đường mạng 28-1 -2 216-2 224-3Số host đúng theo lệ trên 224 - 2 216 - 2 28 - 2mỗi con đường mạng 14Địa chỉ riêng (private address)Lớp Số lượng mạng Nhóm liên hệ A 1 Từ 10.0.0.0 mang đến 10.255.255.255 B 16 Từ 172.16.0.0 cho 172.31.255.255 C 256 Từ 192.168.0.0 mang đến 192.168.255.255 15Chia mạng bé - Subnet Chia mạng con: là kỹ thuật mượn một vài bit đầu trong phần host_id để tại vị cho các mạng bé. Soá bit Net_id mñ Soá bit Host_id mñ coøn laïi möôïn Lôùp A Network_id môùi Host_id môùi Soá bit Net_id mñ Soá bit Host_id mñ coøn laïi möôïn Lôùp B Network_id môùi Host_id môùi Soá bit Soá bit Host_id Net_id mñ möôïn mñ coøn laïi Lôùp C Network_id môùi Host_id môùi 16Chia mạng con - Subnetlấy ví dụ, với cùng một tương tác IP ở trong lớp C Ban đầu: Số đường mạng nhỏ là : trăng tròn = 1 Số ảnh hưởng trong mặt đường mạng bé đó là : 28 Số ảnh hưởng thực hiện được vào đường mạng bé sẽ là : 28 – 2 = 254 Nếu ta mượn 5 bit làm subnet thì: Số bit của network_id new là: 24 + 5 = 29 Số bit của host_id bắt đầu là: 8 - 5 hoặc 32 - (24 + 5) = 3 Lúc đó: Số mặt đường mạng bé được tạo nên là: 25 Nhưng, số con đường mạng con hoàn toàn có thể sử dụng là: 25 – 2 = 30 Số liên tưởng phù hợp lệ trong mỗi mặt đường mạng nhỏ là: 23 Nhưng, số can hệ áp dụng được trong mỗi con đường mạng bé là: 23 – 2 = 6 17 Minch họa Cho IPhường nlỗi sau: 192.168.10.210/27. IPhường. này nằm trên đường mạng như thế nào ?Địa chỉ IP. 192 168 210Chuyển thanh lịch quý giá nhịphân 11000000 10101000Tính số bit làmnetwork_idCác bit vào host_id chuyểnsang giá trị 0 11000000 10101000Chuyển sang giá trị thập phân 192 168 18 Minc họa Cho IP như sau: 192.168.10.210/27. Địa chỉ Broadcast của đường mạng cất IP này ?Địa chỉ IP 192 168 210Chuyển thanh lịch cực hiếm nhịphân 11000000 10101000Tính số bit làmnetwork_idCác bit trong host_id chuyểnsang trọng quý hiếm 1 11000000 10101000Chuyển sang giá trị thập phân 192 168 19bài tập Cho can dự 172.29.14.141/26. Quý Khách hãy cho biết thêm IP này nằm trong con đường mạng con nào? 20