Bài Tập Phụ Thuộc Hàm Có Lời Giải

Các bài tập chuẩn hóa dữ liệu tương quan đến phụ thuộc vào hàm, tìm kiếm khóa, xác minh dạng chuẩn chỉnh của dục tình kèm giải mã để chúng ta có tìm hiểu thêm để giải quyết các bài xích toán của các bạn.

Bạn đang xem: Bài tập phụ thuộc hàm có lời giải


Bài tập 1

Cho một lược đồ dùng CDDL quan hệ tình dục với các thuộc tính $A, B, C, D, E, I$. Mang sử lược đồ có các nhờ vào hàm sau:

$A o D$$AB o E$$BI o E$$CD o I$$E o C$

Tính bao đóng của tập thuộc tính $A, E$


Bài tập 2

Cho lược thứ quan hệ $R(A, B, C, D, E, F, G, H)$ và các phụ thuộc vào hàm $F = D o A, E o BAH, A o FC, B o FC, H o E, F o G$. Hãy tìm tất cả các khóa của R.


Bài tập 3

Cho quan hệ nam nữ $r(A, B, C)$ gồm bao gồm 4 cỗ $u_1, u_2, u_3, u_4$ sau đây:

ABC
$a_1$$b_1$$c_1$$u_1$
$a_1$$b_1$$c_2$$u_2$
$a_2$$b_1$$c_1$$u_3$
$a_2$$b_1$$c_3$$u_4$

Tìm ra các dựa vào hàm thỏa mãn nhu cầu bởi tình dục nêu trên.

Xem thêm: Cây Sanh: Ý Nghĩa, Cách Chăm Sóc Và Tạo Thế Đẹp, Đơn Giản, Kinh Nghiệm Tạo Dáng Bonsai Ôm Đá


Bài tập 4

Cho quan hệ $r$ gồm 5 cỗ $u_1, u_2, u_3, u_4, u_5$ sau đây:

ABCDE
$a_1$$b_1$$c_1$$d_1$$e_1$$u_1$
$a_1$$b_2$$c_2$$d_2$$e_1$$u_2$
$a_2$$b_1$$c_3$$d_3$$e_1$$u_3$
$a_2$$b_1$$c_4$$d_3$$e_1$$u_4$
$a_3$$b_2$$c_5$$d_1$$e_1$$u_5$

Chứng minh các phụ thuộc vào hàm nào dưới đây thỏa mãn hoặc không vừa lòng trong quan hệ r:

$A o D$$AB o D$$C o BDE$$E o A$$A o E$

Bài tập 5

Cho quan hệ giới tính sau: DEPARTMENT(dept_no, dept_name, room_no, phone_no). Với các nhờ vào hàm:

dept_no $ o$ dept_namedept_no $ o$ room_nodept_no $ o$ phone_noroom_no $ o$ phone_no

Trả lời các thắc mắc sau:

a/ nếu chọn dept_no làm khóa, hãy nêu dạng chuẩn cao nhất mà quan hệ nam nữ trên đạt được.

b/ Hãy tìm giải pháp chuyển quan hệ nam nữ trên về dạng chuẩn chỉnh 3.


Bài tập 6

Cho lược đồ quan hệ $R = A, B, C, D, E, F$ cùng với tập phụ thuộc hàm:

$A o CD$$AB o F$$D o E$

a/ Hãy cho thấy $R$ làm việc dạng chuẩn tối đa nào? phân tích và lý giải tại sao?

b/ nếu R không ở dạng chuẩn chỉnh 3 thì nên phân chảy $R$ thành các lược thiết bị quan hệ bé đều ở dạng chuẩn 3 (phải nêu rõ quy trình phân rã này).
*

*


Chúng tôi sử dụng tài liệu cookies để nâng cao trải nghiệm của chúng ta tại trang web, ngoài ra không có mục tiêu gì khác. Trường hợp bạn liên tiếp sử dụng trang web, tức thị bạn gật đầu đồng ý chia sẻ cookies với bọn chúng tôi.Đồng ýChính sách bảo mật