BÀI TẬP VỀ SỐ LƯỢNG TỬ CÓ LỜI GIẢI

CẤU TẠO NGUYÊN TỬ1. Vận dụng nguyên tắc quanh đó Pauli để tính số electron buổi tối nhiều bao gồm trong một phân lớp (ví dụ phân lớp 3d) và vào một tấm (ví dụ lớp N).2. Trong một ngulặng tử có bao nhiêu electron ứng với:


Bạn đang xem: Bài tập về số lượng tử có lời giải

*

BÀI TẬP. HÓA ĐẠI CƯƠNG Chương 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ1. Vận dụng nguyên tắc ko kể Pauli để tính số electron buổi tối nhiều gồm trong một phân lớp(ví dụ phân lớp 3d) cùng vào một lớp (ví dụ lớp N).2. Trong một nguim tử gồm bao nhiêu electron ứng với: a) n = 2 b) n = 2, ℓ = 1 c) n = 3, ℓ = 1, mℓ = 0 d) n = 3, ℓ = 2, mℓ = 0, ms = + ½3. Lập cấu hình electron của nguyên ổn tử zirconi (Z = 40) ở tâm trạng cơ bản. Nguyên ổn tử zirconi cô lập là thuận xuất xắc nghịch từ?4. Trong hầu hết thông số kỹ thuật sau mang đến ngulặng tử niken (Z = 28): a) 1s22s22p63s23p63d104s0 b) 1s22s22p63s23p83d64s2 c) 1s22s22p63s23p63d84s2 d) 1s22s22p63s23p63d64s24p2Một trong những thông số kỹ thuật này: 1) Cấu hình như thế nào không áp theo nguyên lý quanh đó Pauli? 2) Cấu hình làm sao biểu lộ nguim tử niken ở trạng thái cơ bản? 3) Cấu hình nào không tồn tại electron độc thân?5. Xác định thông số kỹ thuật electron của những nguyên tử và ion tiếp sau đây nghỉ ngơi tâm lý cơ bản: 8O, 3+ -13Al , 17Cl , 19K, 26sắt, 80Hg.6. Cho biết những ion dưới đây, từng ion gồm bao nhiêu electron phần ngoài cùng: 16S2-, 20Ca2+,24Cr , 30Zn , 35Br , 50Sn . Ion nào tất cả thông số kỹ thuật tương tự như khí trơ? 3+ 2+ - 4+7. Có thể tất cả một electron trong một nguim tử nào kia tất cả bộ bốn số lượng tử nlỗi saukhông? a) n = 3, ℓ = 3, mℓ = + 1, ms = + ½ b) n = 3, ℓ = 2, mℓ = + 1, ms = + ½ c) n = 2, ℓ = 1, mℓ = + 2, ms = – ½ d) n = 3, ℓ = 1, mℓ = + 2, ms = + ½ e) n = 4, ℓ = 3, mℓ = – 4, ms = – ½ f) n = 2, ℓ = 1, mℓ = – 1, ms = – ½8. Hãy viết các quý hiếm tư con số tử cho các electron sống tinh thần cơ phiên bản của nguyêntử tất cả Z = 7 (mang thiết electron điền vào những AO theo hướng mℓ sút dần)9. Cho biết quý giá những con số tử n, ℓ ứng với những AO 1s, 2p, 3d, 4s, 4f.10. Hãy cho thấy thương hiệu của các AO có: a) n = 4, ℓ = 0 b) n = 3, ℓ = 1, mℓ = + 1 1 c) n = 6, ℓ = 2, mℓ = 011. Cho biết electron bao gồm bốn con số tử sau đây ở trong lớp nào? Phân lớp nào? Và làelectron vật dụng mấy của phân lớp này? (trả thiết electron điền vào các AO theo chiều mℓ tăng dần) a) n = 2, ℓ = 0, mℓ = 0, ms = + ½ b) n = 3, ℓ = 2, mℓ = + 2, ms = + ½ c) n = 3, ℓ = 1, mℓ = – 1, ms = – ½ d) n = 4, ℓ = 3, mℓ = + 2, ms = – ½12. Electron ở đầu cuối của những ngulặng tố gồm tư số lượng tử như sau: a) n = 2, ℓ = 0, mℓ = 0, ms = – ½ b) n = 2, ℓ = 1, mℓ = 0, ms = –½ c) n = 3, ℓ = 1, mℓ = – 1, ms = + ½ d) n = 4, ℓ = 2, mℓ = –2, ms = + ½Hãy khẳng định tên orbital của các electron này với điện tích phân tử nhân của những ngulặng tố.13. Viết cực hiếm bốn số lượng tử của electron sau cùng của những nguyên tử: 17Cl, 26sắt,20Ca, 34Se.14. Viết cấu hình electron ngulặng tử bên dưới dạng chữ với ô lượng tử của những ngulặng tốbao gồm Z = 14, 22, 27, 34 với 37. hầu như nguyên tử ứng với số thiết bị tự nào bao gồm chứa haielectron đơn độc sinh sống tâm lý cơ bản?15. Hãy cho biết thêm số lắp thêm từ của những nguim tố nhưng nguim tử của chúng gồm các phân lớphóa trị nhỏng sau: 4s1, 4s23d7 với 4p5.16. Trong số các nguyên tử sau đây, đa số nguyên tử như thế nào tất cả cấu hình electron nguyêntử phi lý, ngulặng nhân dẫn mang lại hiện tượng lạ không bình thường đó? 3d34s2 a) 23V 3d54s1 b) 24Cr 5 2 c) 25Mn3d 4s 3d84s2 d) 28Ni 3d104s1 e) 29Cu 3d104s2 f) 30Zn 2 Cmùi hương 2: BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN (HTTH)VÀ SỰ TUẦN HOÀN TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ1. Cho biết địa chỉ vào HTTH (chu kỳ luân hồi, phân nhóm), tính kim loại, phi klặng của cácnguyên tố bao gồm số sản phẩm công nghệ từ bỏ 19, 28, 35, 582. Vì sao mangan (Z = 25) ở trong đội VII là kim loại trong khi những halogen cũng thuộcđội VII lại là phi kim?3. Không cần sử dụng bảng HTTH hãy viết cấu hình electron ngulặng tử của các ngulặng tố cónăng lượng điện hạt nhân Z = 15, 36, 39, 43. Xác định bốn số lượng tử của electron cuối cùngvới địa điểm của chúng vào HTTH.4. Viết cấu hình electron nguyên ổn tử của những nguyên ổn tố có Z = trăng tròn, 22, 24, 27, 29, 30 vàxác định: a) Vị trí (chu kỳ luân hồi, phân nhóm) của những nguyên ổn tố kia. b) Tính sắt kẽm kim loại, phi kyên của các nguyên ổn tố kia. c) Số oxy hóa dương cao nhất với âm thấp nhất (giả dụ có) của từng ngulặng tố.Hãy viết cấu hình electron của các ion kia.5. Electron ở đầu cuối của nhị nguyên tố X và Y tất cả tư con số tử nhỏng sau: n = 4, ℓ = 2, mℓ = –1, ms = +½ X n = 3, ℓ = 1, mℓ = –1, ms = –½ Y a) Viết cấu hình electron ngulặng tử, điện tích phân tử nhân của X với Y. b) Xác định vị trí (chu kỳ, phân nhóm), tính sắt kẽm kim loại, phi kyên ổn của X và Y. c) Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử của các ion rất có thể bao gồm của X và Y6. Ion A2+ tất cả 24 electron. Hỏi A tất cả từng nào lớp, phân lớp. Viết giá trị bốn số lượngtử cho các electron sinh hoạt phân phần bên ngoài thuộc của A.7. Ion X2+ gồm phân phần bên ngoài cùng là 3d2 a) Viết thông số kỹ thuật electron của nguim tố X với ion X2+. b) Xác định điện tích hạt nhân của X2+. c) Xác định vị trí, tính sắt kẽm kim loại, phi kyên của X. d) Hai electron 3d2 ứng cùng với hầu hết giá trị như thế nào của số lượng tử thiết yếu n và sốlượng tử phú ℓ.8. Ion X2– bao gồm phân lớp ngoài cùng là 3p6 a) Viết thông số kỹ thuật electron của nguim tố X và ion X2–. b) Xác định điện tích hạt nhân của X2–. c) Xác định vị trí, tính kim loại, phi kyên ổn của X. d) Viết cách làm oxit ứng cùng với số oxy hóa dương tối đa của X, công thứcphân tử cùng với hydro ứng với số oxy hóa âm phải chăng nhất của X.9. Nguyên tử X tất cả 5 electron ở phần bên ngoài cùng và trực thuộc chu kỳ luân hồi 4. Hãy: a) Xác định phân nhóm của X. b) Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử của nguyên ổn tố Y ngơi nghỉ cùng chu kỳ luân hồi và nhóm(nhưng không giống phân nhóm) cùng với X.10. Các ion X+, Y– và nguyên tử Z thuộc gồm thông số kỹ thuật electron là 1s22s22p63s23p6 a) Viết thông số kỹ thuật electron ngulặng tử của X với Y. b) Xác xác định trí, tính kim loại, phi kim; những số lão hóa hoàn toàn có thể tất cả của X, Y vàZ. c) Viết giá trị tứ con số tử của electron ở đầu cuối của X, Y với Z. 311. Năng lượng ion hóa thứ nhất I1 của dãy các ngulặng tố nlỗi sau: Li Be B C N O F Ne I1 5,392 9,322 8,298 11,26 14,534 13,618 17,442 21,564 Na Mg Al Si P.. S Cl Ar I1 5,139 7,646 5,986 8,151 10,486 10,36 12,967 15,759Hãy vẽ đồ vật thị I1 – Z, dấn xét quy chế độ biến hóa của I1 theo Z trong một chu kỳ luân hồi với giảimê say quy biện pháp đó.12. Vì sao những nguim tố trực thuộc team IA và những nguyên ổn tố ở trong team IB đều có 1electron ngơi nghỉ phần ngoài thuộc tuy nhiên những nguyên tố nằm trong đội IA bao gồm năng lượng ion hóanhỏ dại rộng đối với các nguyên tố thuộc đội IB?13. Giá trị tích điện ion hóa thứ nhất I1 (tính ra eV) của các nguim tố p và nguyên ổn tốd của nhóm V như sau:Các nguyên tố p Các nguyên ổn tố d Z I1 Z I1As 33 9,82 V 23 6,74Sb 51 8,61 Nb 41 6,88Bi 83 7,29 Ta 73 7,89Nhận xét quy lý lẽ trở nên thiên I1 sinh sống hai nhóm nguyên tố bên trên. Dùng quan niệm hiệu ứngchắn và cảm giác đột nhập để giải thích những quy hiện tượng đó.14. So sánh tích điện ion hóa trước tiên I1 với nửa đường kính nguyên tử R của những nguyên ổn tử71Lu, 58Ce, 29Cu, 22Ti nlỗi sau: R(Lu) I1 (Ce) I1(Cu) > I1(Ti)Hãy sử dụng cảm giác chắn và hiệu ứng đột nhập lý giải hiện tượng kỳ lạ bên trên. 4 Chương thơm 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ1. Nêu các đặc thù cơ bản của link hóa học.2. Dựa vào độ âm điện hãy phân minh links ion và cộng hóa trị.3. Trong các phân tử sau: HF, HCl, HBr, HI phân tử nào phân cực nhất? Tại sao?4. Hiện tượng lai hóa là gì? Điều khiếu nại nhằm những AO tmê mệt gia lai hóa và đối chiếu khuynhhướng lai hóa của các nguyên ổn tố vào cùng một chu kỳ luân hồi, phân nhóm.Hãy nêu đặc điểm của các đẳng cấp lai hóa cùng giải thích tâm lý lai hóa của cacbon trongcác phân tử : C2H6, C2H4, C2H25. Phân biệt những loại link σ với π.6. Nguyên tắc tổ hợp tuyến tính các AO thành các MO? Thế làm sao là MO liên kết, phảnliên kết, ko link ?7. Liên kết hydro là gì ? Các nhân tố tác động mang đến thời gian chịu đựng của link hydro. Ảnhhưởng của links hydro đến đặc thù thứ lý của những hóa học ? Nêu ví dụ.8. Cho biết cấu hình không khí của những phân tử CO2 với SO2. So sánh ánh nắng mặt trời sôi vàđộ hòa tan nội địa của chúng .9. Thế như thế nào là sự việc phân cực của links, phân cực phân tử và phân cực ion.10. Hãy phân tích và lý giải vị sao phân tử NH3 có dạng tháp tam giác, còn phân tử BH3 gồm dạngtam giác phẳng.11. Hãy so sánh độ bền cùng độ nhiều năm của liên kết O – O trong những phân tử O 2 , O − , O + , O 2− 2 2 2và cho thấy từ tính của các ion, phân tử kia.12. Viết cấu hình electron phân tử của LiF, BeF và BF. So sánh độ bền, và độ bội liênkết của các phân tử kia. ( ) (σ ) ( π ) (π ) (σ ) 2 *2 2 1 113. Hãy giải thích cấu hình electron phân tử của BN : σ 2s 2s 2px 2py 2pz(z là trục liên nhân)14. Bán kính ion của Na+ với Cu+ mọi bởi 0,89Ǻ. Hãy phân tích và lý giải vì sao ánh nắng mặt trời nóngtung của NaCl (8000C) lại cao hơn của CuCl (4300C).15. Biết ánh sáng sôi (Ts) cùng nhiệt hóa hơi (∆ Hhh) của những hòa hợp hóa học trong những hàng sau : HF HCl HBr HI Ts (K) 292 189 206 238 ∆ Hhh (kJ/mol) 32,6 16,3 17,6 19,7 BF3 BCl3 BBr3 BI3 Ts (K) 172 286 364 483 Hãy lý giải những quy giải pháp biến đổi thiên của những đại lượng này cùng đầy đủ ngôi trường hợpngoại lệ đối với các quy pháp luật kia.16. So sánh và phân tích và lý giải nguyên nhân gồm sự khác biệt: a) Nhiệt độ sôi của CO2 cùng CS2; CO2 và NH3; H2O, NH3 cùng HF. b) Độ tan nội địa của NH3 cùng CH4 ; SO2 với CH4. 5 Chương thơm 11: DUNG DỊCH LỎNG1. Định nghĩa dung dịch phân tử và nêu những phương pháp biểu diễn độ đậm đặc dung dịchthường được sử dụng tốt nhất.2. Quá trình kết hợp xẩy ra như thế nào? Thế như thế nào là độ chảy, dung dịch bão hòa, dungdịch thừa bão hòa?3. Định nghĩa nhiệt hòa hợp. Tại sao có quá trình hòa hợp thu sức nóng cùng bao gồm quá trình hòatan lan nhiệt?4. Trình bày những yết tố ảnh hưởng cho độ tan của hóa học rắn cùng hóa học khí vào nước.5. Thế như thế nào là áp suất tương đối bão hòa, nhiệt độ sôi, ánh sáng kết tinh của chất lỏng?6. Quá trình sôi cùng kết tinc của hỗn hợp loãng đựng chất tan không phai hơi buôn bản ra nhưcụ nào?7. Định nghĩa hiện tượng lạ thđộ ẩm thấu cùng áp suất thẩm thấu. Viết pmùi hương trình Vant’Hoff tính áp suất thđộ ẩm thấu và phạm vi áp dụng của chính nó.8. Cần bao nhiêu ml hỗn hợp KOH 40% (d = 1,46 kg/l) nhằm điều chế 800 ml dung dịchKOH 12% (d = 1,1 kg/l).9.

Xem thêm: Những Hình Ảnh Hoa Vạn Thọ Đẹp Nhất, Hình Ảnh Hoa Cúc Vạn Thọ Đẹp Nhất

Tính nhiệt độ sôi và ánh nắng mặt trời kết tinh của hỗn hợp con đường saccaro (C12H22O11) 5%trong nước. Tính áp suất hơi bên trên trên mặt phẳng dung dịch đường này ngơi nghỉ 650C nếu áp suấtkhá nước bão hòa làm việc nhiệt độ này bởi 185,7 mmHg. Cho thông số nghiệm sôi và hệ sốnghiệm đông của nước theo thứ tự bằng 0,52 cùng 1,86.10. Áp suất tương đối nước bão hòa sinh hoạt 700C là 233,8 mmHg. Tại cùng nhiệt độ này, áp suất hơicủa hỗn hợp chứa 12g hóa học rã trong 270g nước bởi 230,68 mmHg. Xác định khốilượng phân tử của hóa học tan.11. Tính ánh sáng sôi với nhiệt độ kết tinch của hỗn hợp chứa 9g glucoza (C6H12O6)trong 400g nước.12. Một hỗn hợp glyxerin kết tinc ở -2,790C. Tính số mol glyxerin (C3H8O3) hòa tantrong 100mol nước cùng tính áp suất tương đối bão hòa của dung dịch nghỉ ngơi 200C. Biết rằng áp suấtkhá bão hòa của nước sinh sống ánh nắng mặt trời này bằng 17,54 mmHg.13. Khi tổ hợp 3,24g sulfur vào 40g benzen ánh sáng sôi của hỗn hợp tăng lên0,810. Tính coi trong dung chất dịch này một phân tử lưu hoàng bao gồm mấy nguyên tử. Chohệ số nghiệm sôi của benzen bằng 2,64.14. Tính áp suất thẩm thấu sinh hoạt 270C của hỗn hợp gồm đựng 91g mặt đường saccaro(C12H22O11) trong 1 lít dung dịch. 6 Chương thơm 12: DUNG DỊCH ĐIỆN LY1. Hãy trình diễn đa số điểm bao gồm của thuyết điện ly Arrhenius cùng tmáu điện ly hiệnđại của Kablukov. Ưu và yếu điểm của thuyết điện ly Arrhenius.2. Thế làm sao là hóa học năng lượng điện ly to gan lớn mật, yếu? Trong hỗn hợp nước, phần đa chất làm sao là chấtnăng lượng điện ly bạo dạn, yếu? Tại sao?3. Thế làm sao là độ năng lượng điện ly, hằng số năng lượng điện ly. Mối contact giữa chúng. Nguyên lý chuyểndịch cân bằng năng lượng điện ly.4. Nêu ý nghĩa của hệ số Vant’ Hoff. Mối tình dục của chính nó với độ điện ly. Sự không giống nhaugiữa dung dịch điện ly và dung dịch phân tử.5. Tích số rã là gì? Mối quan hệ thân tích số chảy với độ tan. Điều khiếu nại hài hòa với kếttủa của chất năng lượng điện ly khó rã.6. Trạng thái ion vào dung dịch hóa học năng lượng điện ly khỏe khoắn như thế nào? Từ đó suy ra vày saođộ điện ly của những axit mạnh dạn lại bé dại hơn 1 cùng bỏ ra khi trộn loãng dung dịch vô cùng loãng thìđộ năng lượng điện ly new tiến cho tới 1?7. Định nghĩa axit, baz theo Arrhenius, Bronsted cùng Lewis. Ưu cùng điểm yếu kém củabọn chúng.8. Thế làm sao là tích số ion của nước, độ pH? So sánh tính chất axit, baz cua môi trườngtheo pH.9. Thế làm sao là sự việc thủy phân của muối? Bản chất của phản nghịch ứng thủy phân muối hạt là gì?Những muối bột nào bị tdiệt phân? Cho ví dụ. Cách tránh thủy phân của những muối bột.10. Các axit nhiều bậc năng lượng điện ly như thế nào? Tại sao nút đầu mạnh mẽ nhất.11. Áp suất hơi của dung dịch đựng 16,98g NaNO3 trong 200g nước là 17,02 mmHg ở200C. Tính độ năng lượng điện ly của muối trong hỗn hợp biết rằng áp suất khá bão hòa củanước nguyên chất nghỉ ngơi ánh sáng này là 17,54 mmHg.12. Một dung dịch bao gồm cất 0,408 mol Ca(NO3)2 trong 1000g nước bao gồm áp suất tương đối bãohòa bằng 746,9 mmHg. Tính ánh nắng mặt trời sôi của dung dịch.13. lúc tổ hợp 11,16g ZnCl2 vào 1000g nước thì được một dung dịch kết tinch ở-0,3850C. Tính độ điện ly biểu kiến của muối.14. Tính nồng độ ion hydro, nồng độ ion hydroxyl với pH của dung dịch CH3COOH0,1M. Biết độ điện ly của axit trong dung chất dịch này là 4,2%.15. Một dung dịch axit foocmic nội địa tất cả pH = 3. Hãy tính mật độ mol/l của axitbiết hằng số điện ly của nó bởi 2,1× 10-4.16. Tính số mol NH4Cl rất cần được phân phối 1 lít hỗn hợp NH4Cl 0,1M để nồng độ ionOH- trnghỉ ngơi yêu cầu bởi hằng số điện ly của NH4Cl (K = 1,8× 10-5). Biết rằng mưới năng lượng điện lytrọn vẹn.17. Tích số tổng hợp của Ag2SO4 sinh sống 250C bằng 7× 10-5.Hãy tính độ rã của Ag2SO4 biểudiễn bởi mol/l với g/l với nồng độ các ion Ag+ cùng SO 2− vào hỗn hợp bão hòa Ag2SO4 4sinh sống 250C.18. Trong 1 lkhông nhiều hỗn hợp Ag2CrO4 bão hòa có chứa 0,025g hóa học chảy. Tính tích số chảy củamuối hạt.19. Tính coi bao gồm kết tủa BaSO4 hay là không nếu như xáo trộn nhị thể tích đều nhau của nhị −10dung dịch BaCl2 0,01M và CaSO4 bão hòa. Biết TBaSO4 = 1,08 × 10 vàTCaSO 4 = 6,1 × 10 −5trăng tròn. Lúc thêm 0,1 mol KCl vào 1 lkhông nhiều dung dịch bão hòa AgCl thì độ tan của AgCl bớt đitừng nào lần. Biết độ năng lượng điện ly biểu con kiến của KCl là 0,86 với TAgCl = 1,5× 10-10. 7 Chương thơm 16: ĐIỆN HÓA HỌC1. Phản ứng oxy hóa khử thông thường cùng bội nghịch ứng lão hóa khử xảy ra vào pin vàvào bình điện phân tất cả gì tương đương với khác nhau?2. Trình bày cách thức biến đổi năng thành năng lượng điện năng. Pin điện chất hóa học là gì? Viết kýhiệu của pin, các bội nghịch ứng ra mắt sinh hoạt điện cực với trong pin khi pin hoạt động, chiềuvận động của cái electron, dong năng lượng điện, của các ion, phương pháp tính suất năng lượng điện cồn củapin.3. Thế như thế nào là nỗ lực điện rất, nạm điện rất tiêu chuẩn? Dùng cố kỉnh điện cực nhằm xét chiềucủa phản ứng lão hóa khử như vậy nào?4. Thế như thế nào là suật năng lượng điện hễ của pin? Thế năng lượng điện rất với suất điện động của pin phụnằm trong vào hầu hết nguyên tố nào?5. Hãy thiết lập công thức tính hằng số thăng bằng của phản ứng lão hóa khử theo thếnăng lượng điện rất tiêu chuẩn chỉnh của các cặp. Hãy đánh giá và nhận định về chiều với cường độ diễn ra của cácbội phản ứng phụ thuộc vào hằng số thăng bằng.6. Cân bằng những phản nghịch ứng sau đây bởi phương thức ion electron. Xác định chất oxihóa, chất khử, quá trình oxi hóa, quy trình khử trong số phản bội ứng. a) HI + H2SO4 = I2 + SO2 + H2O b) NaNO2 + KMnO4 + H2SO4 = NaNO3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O c) H2S + HNO3 = S + NO2 + H2O d) Cl2 + KOH = KCl + KClO3 + H2O e) Cl2 + Ca(OH)2 = CaCl2 + Ca(ClO)2 + H2O f) K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 = K2SO4 + Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 + H2O7. Dùng bảng vắt năng lượng điện cực tiêu chuẩn chỉnh, hãy cho thấy thêm bội nghịch ứng nào sau đây có thể xảyra sinh sống ĐK tiêu chuẩn: a) Zn + 2H+ = Zn2+ + H2 b) Cu + 2H+ = Cu2+ + H2 c) I2 + 2Fe2+ = 2I- + 2Fe3+ d) 2Fe3+ + sắt = 3Fe3+ e) Sn4+ + 2Fe2+ = Sn2+ + 2Fe3+8. Biết vắt năng lượng điện cực của một trong những buôn bán bội phản ứng: ϕ0 = 0,536V a) I2 + 2e = 2I- ϕ0 = 1,065V b) Br2 + 2e = 2Br- ϕ0 = 1,359V - c) Cl2 + 2e = 2Cl 2− ϕ0 = 1,333V d) Cr2 O 7 + 14H+ +6e = 2Cr2+ + 7H2O e) MnO − + 8H+ + 5e = Mn2+ + 4H2O ϕ0 = 1,507V 4- Hãy sắp xếp những hóa học khử với những chất oxi hóa thành mốt hàng mạnh bạo dần.- Tại ĐK tiêu chuẩn hóa học như thế nào có tác dụng thoái hóa Cl- thành Cl2. Viết phương thơm trìnhbội phản ứng.9. Có pin tạo thành thành từ tkhô giòn kẽm nhúng vào hỗn hợp Zn(NO3)2 0,1M cùng tkhô nóng chìnhúng vào hỗn hợp Pb(NO3)2 0,02M. Tính suất điện rượu cồn của pin. Viết các phản ứngxẩy ra sinh sống bên trên những điện rất và trong pin. Lập sơ đồ vật pin và chỉ còn chiều vận động củanhững ion với electron.10. Xét bội nghịch ứng: Sn + Pb2+ = Sn2+ + PbCho: ϕ Sn 2 + / Sn = −0,136V và ϕ Pb 2 + / Pb = −0,126V 0 0 8 a) Tại ĐK tiêu chuẩn bội nghịch ứng diễn ra theo chiều nào? Tính hằng số cânbởi của bội nghịch ứng. b) Giảm mật độ Pb2+ còn 0,1M, bội nghịch ứng xẩy ra theo hướng nào? 2+ 2+11. Nồng độ Zn2+ phải bởi bao nhiêu để pin (−)Mg Mg 1M Zn Zn(+ ) có suất điệnđộng bằng 1,16V? Biết ϕ Mg 2 + / Mg = −2,363V cùng ϕ Zn 2 + / Zn = −0,763V . 0 012. Biết ϕ Co 2 + / Co = −0,277 V với ϕ Ni 2 + / Ni = −0,25V . Xét chiều phản nghịch ứng lão hóa khử 0 0thân nhì cặp Co2+/Co cùng Ni2+/Ni a) Khi độ đậm đặc các hóa học bởi 1M. b) lúc mật độ Co2+ bởi 1M và độ đậm đặc Ni2+ bằng 0,01M. c) Khi nồng độ Co2+ bằng 0,01M và mật độ Ni2+ bằng 1M.Cho chủ kiến thừa nhận xem về của phản bội ứng lúc giảm độ đậm đặc Co2+.13. Dung dịch KMnO4 có lão hóa được những ion Cl- cùng Br- hay không nghỉ ngơi các điều kiện sau(nếu như được, hãy viết pmùi hương trình phản ứng): a) Ở ĐK chuẩn chỉnh. b) Khi pH = 3, các hóa học không giống lấy nghỉ ngơi điều kiện chuẩn. c) khi pH = 5, những chất không giống đem sinh hoạt điều kiện chuẩn chỉnh.14. Xác định hằng số cân bằng của phản ứng sau: Cr2 O 7 − + 6I- +14H+ = 2Cr3+ + +3I2 + 7H2O 2 2−Trên cửa hàng kia hãy Tóm lại về năng lực lão hóa I- mang lại iot tự do bởi Cr2 O 7 trongmôi trương axit.15. Cho bội nghịch ứng: Hg 2+ + 2Fe2+ = 2Hg + 2Fe3+ . Biết ϕ Hg 2 = / Hg = 0,788V cùng 0 2 2ϕ 0 3+ / sắt 2 + = 0,771V Fe a) Tại 250C, bội nghịch ứng vẫn xảy ra theo hướng nào trường hợp C Hg 2 + = C Fe2 + = 0,01M với 2C Fe3+ = 10 −4 M b) Cũng sống 250C bội nghịch ứng bên trên sẽ có được cân bằng lúc nồng độ Fe3+ là baonhiêu giả dụ C Hg 2 + = C Fe2 + = 0,01M . 216. Cho biết ϕ AsO34− + 4 H + / AsO− + 2 H 2O = 0,559V và ϕ I 2 / 2 I − = 0,536V 0 0 2 a) Viết pmùi hương trình phản nghịch ứng giữa bọn chúng ngơi nghỉ điều kiện chuẩn. b) Tìm pH để bội nghịch ứng cân đối với xảy ra theo chiều trở lại, Lúc nồng độnhững chất còn lại rất nhiều bởi 1M.17. Tính hằng số năng lượng điện ly của axit axetic hiểu được pin tất cả điện rất hydro tiêu chuẩnvới điện rất hydro nhúng vào hỗn hợp CH3COOH 0,1M, với áp suất hydro 1 atm cósuất điện đụng 0,1998V18. Tích số tan của AgI là 10-16, ϕ Ag + / Ag = 0,7991V 0 a) Tính vậy khử của điện cực bạc nhúng vào dung dịch bão hòa AgI. b) Bội nghĩa rất có thể đẩy được hydro thoát ra khỏi dung dịch HI 1M không? Vì sao?19. Biết ϕ Ag + / Ag = 0,7991V và ϕ AgCl / Ag + Cl − = 0,2225V . Tính tích số tan của AgI 0 0 9