Muốnkiểm tra lỗi chính tả trong word 2007 thì làm thế nào hả các bạn, bạn nào biết thì chỉ mình với.

Đang xem: Bật chế độ kiểm tra chính tả trong word 2007

Muu1ed1nkiu1ec3m tra lu1ed7i chu00ednh tu1ea3 trong word 2007 thu00ec lu00e0m thu1ebf nu00e0o hu1ea3 cu00e1c bu1ea1n, bu1ea1n nu00e0o biu1ebft thu00ec chu1ec9 mu00ecnh vu1edbi.”,”product_id”:0,”type”:0,”date”:1435571506,”date_text”:”7 nu0103m”,”link”:”/hoidap/3944/537432/cach-kiem-tra-loi-chinh-ta-trong-word-2007.html”,”num_reply”:1,”voted”:false,”total_vote”:0,”permiss_action”:false,”user”:{“id”:1,”login_name”:”mymao90″,”name”:”My Mao”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”mymao90

*

Xem thêm: Cách Chỉnh Chế Độ Công Khai Trên Facebook Cập Nhật 2022 (Giao Diện Mới)

Thao tác căn bản trên Word 2007– Kiểm tra chính tả và ngữ pháp Khi nhập nội dung cho một văn bản tiếng Anh, bạn có thể sử dụng chức năng kiểm tra lỗi chính tả và lỗi cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh một cách tự động. Muốn vậy, bạn phải thiết lập hai chế độ này trong hộp thoại Word Option. 1. Bật tắt chức năng kiểm tra chính tả và ngữ pháp: Chọn biểu tượng Office 2007 trên góc trái của của sổ Word o Một danh sách menu lệnh hiển thị, bạn chọn Word Options oHộp thoại Word Options hiển thị: bạn chọn nhóm o lệnh Proofing và di chuyển đến dòng When correcting spelling and grammar in Word.Đánh dấu chọn vào ô kiểm mục Check spelling as you o type nếu bạn muốn bật chức năng kiểm tra lỗi chính tả tự động. Đánh dấu chọn vào ô kiểm mục Check grammar as you o type nếu bạn muốn bật chức năng kiểm tra lỗi ngữ pháp tự động. Chọn xong, nhấn nút OK để áp dụng. o Sau khi thiết lập hai chế độ kiểm tra chính tả và ngữ pháp xong, nếu văn bản của bạn nhập vào có lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp thì các từ bị lỗi chính tả hoặc các câu bị lỗi ngữ pháp sẽ xuất hiện nét gạch dưới. Thông thường, các lỗi chính tả có nét gạch dưới màu đỏ , các lỗi ngữ pháp có nét gạch dưới màu xanh lục. 2. Kiểm tra và thay thế từ sai lỗi chính tả: Trong văn bản, để kiểm tra và thay thế các lỗi chính tả bạn thao tác: Chọn nhóm lệnh Review, chọn lệnh Spelling & Grammar o Hộp thoại Spelling and Grammar: English (U.S.) oCác từ sai về lỗi chính tả được hiển thị đánh dấu màu đỏ trong khung Not in Dictionary. khung Suggestions gợi ý cho bạn từ dùng để thay thế từ sai lỗi chính tả. Ignore Once: bỏ qua lỗi chính tả từ đang được đánh dấu. o Ignore All: bỏ qua lỗi chính tả của tất cả các từ được đánh dấu. o Change: thay thế từ đang chọn trong khung Suggestions bằng o từ đang được đánh dấu trong khung Not in Dictionary. Change All: thay thế tất các các từ đánh dấu sai lỗi chính tả o bằng từ đang chọn trong khung Suggestions.

Xem thêm: Bao Da Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab S2 9.7 (Sm-T815), Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab S2 9

Thao tu00e1c cu0103n bu1ea3n tru00ean Word 2007– Kiu1ec3m tra chu00ednh tu1ea3 vu00e0 ngu1eef phu00e1p Khi nhu1eadp nu1ed9i dung cho mu1ed9t vu0103n bu1ea3n tiu1ebfng Anh, bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 su1eed du1ee5ng chu1ee9c nu0103ng kiu1ec3m tra lu1ed7i chu00ednh tu1ea3 vu00e0 lu1ed7i cu1ea5u tru00fac ngu1eef phu00e1p tiu1ebfng Anh mu1ed9t cu00e1ch tu1ef1 u0111u1ed9ng. Muu1ed1n vu1eady, bu1ea1n phu1ea3i thiu1ebft lu1eadp hai chu1ebf u0111u1ed9 nu00e0y trong hu1ed9p thou1ea1i Word Option. 1. Bu1eadt tu1eaft chu1ee9c nu0103ng kiu1ec3m tra chu00ednh tu1ea3 vu00e0 ngu1eef phu00e1p: Chu1ecdn biu1ec3u tu01b0u1ee3ng Office 2007 tru00ean gu00f3c tru00e1i cu1ee7a cu1ee7a su1ed5 Word o Mu1ed9t danh su00e1ch menu lu1ec7nh hiu1ec3n thu1ecb, bu1ea1n chu1ecdn Word Options o
Hu1ed9p thou1ea1i Word Options hiu1ec3n thu1ecb: bu1ea1n chu1ecdn nhu00f3m o lu1ec7nh Proofing vu00e0 di chuyu1ec3n u0111u1ebfn du00f2ng When correcting spelling and grammar in Word.
u0110u00e1nh du1ea5u chu1ecdn vu00e0o u00f4 kiu1ec3m mu1ee5c Check spelling as you o type nu1ebfu bu1ea1n muu1ed1n bu1eadt chu1ee9c nu0103ng kiu1ec3m tra lu1ed7i chu00ednh tu1ea3 tu1ef1 u0111u1ed9ng. u0110u00e1nh du1ea5u chu1ecdn vu00e0o u00f4 kiu1ec3m mu1ee5c Check grammar as you o type nu1ebfu bu1ea1n muu1ed1n bu1eadt chu1ee9c nu0103ng kiu1ec3m tra lu1ed7i ngu1eef phu00e1p tu1ef1 u0111u1ed9ng. Chu1ecdn xong, nhu1ea5n nu00fat OK u0111u1ec3 u00e1p du1ee5ng. o Sau khi thiu1ebft lu1eadp hai chu1ebf u0111u1ed9 kiu1ec3m tra chu00ednh tu1ea3 vu00e0 ngu1eef phu00e1p xong, nu1ebfu vu0103n bu1ea3n cu1ee7a bu1ea1n nhu1eadp vu00e0o cu00f3 lu1ed7i chu00ednh tu1ea3 vu00e0 lu1ed7i ngu1eef phu00e1p thu00ec cu00e1c tu1eeb bu1ecb lu1ed7i chu00ednh tu1ea3 hou1eb7c cu00e1c cu00e2u bu1ecb lu1ed7i ngu1eef phu00e1p su1ebd xuu1ea5t hiu1ec7n nu00e9t gu1ea1ch du01b0u1edbi. Thu00f4ng thu01b0u1eddng, cu00e1c lu1ed7i chu00ednh tu1ea3 cu00f3 nu00e9t gu1ea1ch du01b0u1edbi mu00e0u u0111u1ecf , cu00e1c lu1ed7i ngu1eef phu00e1p cu00f3 nu00e9t gu1ea1ch du01b0u1edbi mu00e0u xanh lu1ee5c. 2. Kiu1ec3m tra vu00e0 thay thu1ebf tu1eeb sai lu1ed7i chu00ednh tu1ea3: Trong vu0103n bu1ea3n, u0111u1ec3 kiu1ec3m tra vu00e0 thay thu1ebf cu00e1c lu1ed7i chu00ednh tu1ea3 bu1ea1n thao tu00e1c: Chu1ecdn nhu00f3m lu1ec7nh Review, chu1ecdn lu1ec7nh Spelling & Grammar o Hu1ed9p thou1ea1i Spelling and Grammar: English (U.S.) o
Cu00e1c tu1eeb sai vu1ec1 lu1ed7i chu00ednh tu1ea3 u0111u01b0u1ee3c hiu1ec3n thu1ecb u0111u00e1nh du1ea5u mu00e0u u0111u1ecf trong khung Not in Dictionary. khung Suggestions gu1ee3i u00fd cho bu1ea1n tu1eeb du00f9ng u0111u1ec3 thay thu1ebf tu1eeb sai lu1ed7i chu00ednh tu1ea3. Ignore Once: bu1ecf qua lu1ed7i chu00ednh tu1ea3 tu1eeb u0111ang u0111u01b0u1ee3c u0111u00e1nh du1ea5u. o Ignore All: bu1ecf qua lu1ed7i chu00ednh tu1ea3 cu1ee7a tu1ea5t cu1ea3 cu00e1c tu1eeb u0111u01b0u1ee3c u0111u00e1nh du1ea5u. o Change: thay thu1ebf tu1eeb u0111ang chu1ecdn trong khung Suggestions bu1eb1ng o tu1eeb u0111ang u0111u01b0u1ee3c u0111u00e1nh du1ea5u trong khung Not in Dictionary. Change All: thay thu1ebf tu1ea5t cu00e1c cu00e1c tu1eeb u0111u00e1nh du1ea5u sai lu1ed7i chu00ednh tu1ea3 o bu1eb1ng tu1eeb u0111ang chu1ecdn trong khung Suggestions.
“,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”7 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:537432,”user”:{“id”:1,”login_name”:”Doreamon93″,”name”:”Vu0169 Thu1ecb Hu1eb1ng”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”vuhang.babimart

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *