Các dạng chuẩn của lược đồ quan hệ

Mục tiêu của chuẩn hóa

Loại vứt dư thừa dữ liệuLoại vứt update anomalyLoại bỏ insertion anomalyLoại vứt deletion anomaly

Các dạng chuẩn chỉnh hóa dữ liệu

Chuẩn hoá là vượt trình tách bảng (phân rã) thành những bảng nhỏ dại hơn phụ thuộc các dựa vào hàm.Các dạng chuẩn là các hướng dẫn để kiến tạo các bảng trong CSDL.Bạn đã xem: Cách khẳng định dạng chuẩn chỉnh của lược thiết bị quan hệ

Mục đích của chuẩn chỉnh hoá là thải trừ các dư thừa tài liệu và các lỗi khi thao tác làm việc dư vượt và các lỗi khi thao tác làm việc dữ liệu (Insert, Delete, Update).Nhưng chuẩn chỉnh hoá có tác dụng tăng thời gian truy vấn.

Bạn đang xem: Các dạng chuẩn của lược đồ quan hệ

Các dạng chuẩn hoá(Normal Form)

*

Dạng chuẩn 1 – 1NF (First Normal Form)

Định nghĩa:Một bảng (quan hệ) được call là sinh hoạt dạng chuẩn 1NF nếu và chỉ còn nếu tổng thể các miền giá trị của các cột xuất hiện trong bảng (quan hệ) đa số chỉ chứa các giá trị nguyên tử (nguyên tố)

Ví dụ:

Một bảng (quan hệ) chưa ở 1NF:

MASVHOTENDIACHIMAMONTENMONDIEM
A01Lê Na12 Thái HàM01M02CSDLAnh89
A02Trần An56 Mã MâyM01CSDL8
A03Hà Nam24 cầu GỗM01M02M03CSDLAnhToán 1689

Dạng chuẩn 2 – 2NF

Định nghĩaMột quan hệ nam nữ ở dạng chuẩn chỉnh 2NF nếu quan hệ đó:

Là 1NF

Các nằm trong tính không khoá phải phụ thuộc hàm không thiếu vào khoá chính

Ví dụ

Ví dụ1: đến quan hệ R = (ABCD) , khoá là AB với tập phụ thuộc hàm F = AB -> C, AB -> Dlà dục tình đạt chuẩn 2NF.

Ví dụ2: đến quan hệ R = (ABCD) , khoá là AB và tập phụ thuộc vào hàm

F = AB -> C, AB -> D, B -> DC là quan hệ giới tính không đạt chuẩn chỉnh 2NF bởi vì có phụ thuộc vào hàm

B -> DC là dựa vào hàm phần tử (phụ ở trong hàm không đầy đủ) vào khoá. Khi ấy ta đem lại dạng chuẩn chỉnh 2NF như sau:

*

Nhận xét

Một tình dục ở dạng chuẩn chỉnh 2NF nếu tán thành 1 trong những đièu kiện sau:Khoá chính chỉ bao gồm một nằm trong tínhBảng không tồn tại các trực thuộc tính ko khoáTất cả các thuộc tính không khoá nhờ vào hoàn toàn vào tập các thuộc tính khoá chính

Dạng chuẩn 3 – 3NF

Định nghĩaMột tình dục ở dạng chuẩn chỉnh 3NF nếu quan hệ giới tính đó:

Là 2NFCác nằm trong tính ko khoá phải dựa vào trực tiếp vào khoá chính

Ví dụ

Ví dụ1: mang đến quan hệ R = (ABCDGH, khoá là AB cùng tập dựa vào hàm F = AB -> C, AB -> D, AB -> GH là dục tình đạt chuẩn 3NF.

Ví dụ2: đến quan hệ R = (ABCDGH) , khoá là AB và tập phụ thuộc hàm


*

Dạng chuẩn BCNF (Boyce Codd Normal Form)

Định nghĩaMột dục tình ở dạng chuẩn BCNF nếu quan hệ đó:

Là 3NF

Không có thuộc tính khoá mà dựa vào hàm vào nằm trong tính không khoá.

Ví dụ

Ví dụ1: đến quan hệ R = (ABCDGH, khoá là AB cùng tập dựa vào hàm F = AB -> C, AB -> D, AB -> GH là quan hệ đạt chuẩn chỉnh BCNF.

Ví dụ2: mang lại quan hệ R = (ABCDGH) , khoá là AB cùng tập dựa vào hàm

F = AB -> C, AB -> D, AB -> GH, H -> B là quan hệ tình dục không đạt chuẩn chỉnh BCNF vì có thuộc tính khoá B nhờ vào hàm vào trực thuộc tính không khoá H. Lúc ấy ta đem lại dạng chuẩn chỉnh BCNF như sau:

*

Phương pháp chuẩn chỉnh hóa

Nguyên lí cơ phiên bản trong chuẩn chỉnh hóa cơ sở dữ liệu là triệt tiêu dư quá dữ liệu bằng phương pháp phân rã các quan hệ nhưng không được thiết kế mất thông tin.Tutorial về chuẩn hóa CSDL

Tutorial 1 - Dùng cách thức làm phẳng để chuẩn hóa 1NF

Ở đây bao gồm một tutorial rất lôi cuốn về chuẩn chỉnh hóa csdl và vì đó là trang công nghệ thông tin chấm tiếng Việt bắt buộc tutorial đó cũng đã có phiên bản tiếng Việt mang lại những bạn không mê say tiếng Anh. Mời các bạn luận bàn về chuẩn hóa csdl ở topic này.

Xem thêm: Nguyên Nhân Và Cách Sửa Điều Hòa Samsung Báo Lỗi #N/A Trong Excel

Tutorial 2 - dùng phương pháp tách bóc nhóm lặp để chuẩn hóa 1NF

Yêu cầu: kiến tạo CSDL quản lí siêu thị thuốc cần các thông tin sau:

DB(Mã hóa đơn, Ngày bán, Tổng chi phí Hóa đơn, Mã khách hàng, Tên khách hàng, Số ĐT khách hàng hàng, Mã Nhân viên, Số CMT của NV, tên NV, Địa chỉ NV, Số ĐT nhân viên cấp dưới (Mã thuốc, tên thuốc, Công dụng, Ngày SX, Hạn SD, Số lượng, Thành tiền)).

Các phụ thuộc hàm:

Mã hóa đơn, Mã khách hàng hàng, Mã nhân viên, Mã thuốc, khẳng định duy tuyệt nhất 1 hóa đơn, 1 khách hàng, 1 NV, 1 nhiều loại thuốc.Một hóa 1-1 có thể có rất nhiều thuốc mà lại chỉ vì một người tiêu dùng và một nhân viên bán.Số CMT của NV-> tên NV, Địa chỉ NV

1NF - đào thải nhóm lặp và loại trừ các trực thuộc tính tính toán.

Cần một số loại 2 ở trong tính tính toán sau: Tổng tiền hóa đối kháng và thành tiền. Do đây chính là dữ liệu dư thừa.

Hóa đơn(Mã hóa đơn, Ngày bán, Mã khách hàng hàng, Tên khách hàng, Số ĐT khách hàng, Mã Nhân viên, Số CMT của NV, tên NV, Địa chỉ NV, Số ĐT NV)Hóa 1-1 - Thuốc(Mã hóa đơn, Mã thuốc, tên thuốc, Công dụng, Ngày SX, Hạn SD, Số lượng)

2NF - loại trừ các phụ thuộc hàm không trọn vẹn vào khóa chính

Quan hệ Hóa solo chỉ có khóa 1-1 nên quan hệ giới tính này đã ở 2NF.

Xét quan hệ Hóa đối chọi - thuốc : thương hiệu thuốc, Công dụng, Ngày SX, Hạn SD chỉ nhờ vào vào Mã thuốc mà lại không nhờ vào vào toàn khóa buộc phải quan hệ này được tách làm 2 quan hệ nam nữ sau:

Hóa solo - Thuốc(Mã hóa đơn, Mã thuốc, Số lượng)Thuốc(Mã thuốc, tên thuốc, Công dụng, Ngày SX, Hạn SD)

Như vậy, sống dạng 2NF ta tất cả 3 quan tiền hệ:

Hóa đơn(Mã hóa đơn, Ngày bán, Mã khách hàng, Tên khách hàng hàng, Số ĐT khách hàng, Mã Nhân viên, Số CMT của NV, tên NV, Địa chỉ NV, Số ĐT NV)Hóa đơn - Thuốc(Mã hóa đơn, Mã thuốc, Số lượng)Thuốc(Mã thuốc, tên thuốc, Công dụng, Ngày SX, Hạn SD)

3NF - vứt bỏ các phụ thuộc vào hàm bắc ước vào khóa chính

Ở quan hệ Hóa đơn, ta thấy Tên khách hàng, Số ĐT người sử dụng chỉ phụ thuộc vào Mã khách hàng hàng. Số CMT của NV, tên NV, Địa chỉ NV chỉ phụ thuộc mã nhân viên. Vì đó bóc tách quan hệ này thành 3 quan hệ tình dục sau:

Hóa đơn(Mã hóa đơn, Ngày bán, Mã khách hàng hàng, Mã Nhân viên)Khách hàng(Mã khách hàng, Tên khách hàng hàng, Số ĐT khách hàng)Nhân viên(Mã Nhân viên, Số CMT của NV, thương hiệu NV, Địa chỉ NV, Số ĐT NV)

Như vậy, sống 3NF, chúng ta có 5 dục tình sau:

Hóa đơn(Mã hóa đơn, Ngày bán, Mã khách hàng hàng, Mã Nhân viên)Khách hàng(Mã khách hàng, Tên khách hàng hàng, Số ĐT khách hàng)Nhân viên(Mã Nhân viên, Số CMT của NV, tên NV, Địa chỉ NV, Số ĐT NV)Hóa solo - Thuốc(Mã hóa đơn, Mã thuốc, Số lượng)Thuốc(Mã thuốc, thương hiệu thuốc, Công dụng, Ngày SX, Hạn SD)

Nói chung thì chuẩn chỉnh hóa cơ sở dữ liệu là việc nên biết trong những khi học , Vì bên cạnh thực tế nếu mà đạt được chuẩn càng cao thì database càng bị dư thừa - tùy thuộc vào mục đích thực hiện mà chuẩn hóa hay là không ).