CÁC KIỂU VẼ SƠ ĐỒ TƯ DUY ĐẸP

Làm cố nào để chúng ta có thể kết nối những ý tưởng, thể hiện các mối dục tình giữa các phần với nhau, và mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ tư duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ bốn duy tương xứng với bạn

Những mẹo này là điểm bước đầu để tạo ra một sơ đồ bốn duy.

Cuối cùng, các lựa chọn thiết kế mà chúng ta chọn nên phụ thuộc vào thông tin bạn có nhu cầu hình dung và mục đích của sơ đồ tư duy của bạn.

Điều đặc biệt quan trọng nhất là, hãy suy nghĩ về khán giả của doanh nghiệp khi chế tác sơ đồ tư duy:

Họ cần tin tức gì để hiểu sơ đồ bốn duy của bạn?Nó cần phải chi tiết đến mức nào?Bạn có thể làm gì nhằm sơ đồ tứ duy của bạn hấp dẫn hơn?