CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

Mỗi ngôn ngữ lập trình bao gồm 3 thành phần cơ bản, đó là: bảng chữ cái, cú pháp cùng ngữ nghĩa.

Bạn đang xem: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình

a) Bảng vần âm là tập những kí trường đoản cú được dùng làm viết chương trình. Không được phép dùng bất kể kí tự làm sao ngoài những kí tự hiện tượng trong bảng chữ cái.

Trong Pascal, bảng chữ cái bao gồm các kí tự:

*

Bảng vần âm của ngôn ngữ lập trình không khác biệt nhiều. 

b) Cú pháp là hộ qui tắc để viết chương trình, nhưng mà dựa vào chúng, tín đồ lập trình và lịch trình dịch biết được tổ hợp nào của các kí tự trong bảng vần âm là phù hợp lệ. Nhờ đó, có thể mô tả đúng chuẩn thuật toán để máy tính xách tay thực hiện.

c) Ngữ nghĩa xác định ý nghĩa sâu sắc thao tác cần được thực hiện, ứng với tổ hợp kí tự phụ thuộc ngữ cảnh của nó.

Tóm lại, cú pháp cho thấy cách viết lịch trình hợp lệ. Còn ngữ nghĩa xác định chân thành và ý nghĩa của các tổ hợp kí tự vào chương trình.

2. Một số trong những khái niệm

a) Tên

- Mọi đối tượng người dùng trong lịch trình đều đề xuất dược đặt tên theo nguyên tắc của ngữ điệu lập trình và từng lịch trình dịch núm thể.

- tên trong Turbo Pascal là 1 trong dãy liên tiếp không quá 127 kí tự bao hàm chữ số, chữ cái hoặc có thể dấu gạch dưới và bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới.

- Nhiều ngôn ngữ lập trình (Pascal, chẳng hạn), phân biệt ba loại tên, đó là:

• Tên dành riêng;

• Tên chuẩn;

• Tên do người lập trình đặt.

- Tên dành riêng: Tên được sử dụng với ý nghĩa xác định, bạn lập trình ko được sử dụng với ý nghĩa khác cùng chúng còn gọi là từ khóa.

Ví dụ, một trong những tên dành riêng riêng:

Trong Pascal: program, uses, const, type, var, begin, end.

Trong C++: main, include, if, while, void.

- tên chuẩn: Tên dùng với chân thành và ý nghĩa nào đó, nhưng fan lập trình hoàn toàn có thể khai báo và dùng chúng với chân thành và ý nghĩa và mục đích khác. Ý nghĩa của chúng được chính sách tnong các thư viện của ngôn từ lập trình.


Ví dụ, thương hiệu chuẩn:

Trong Pascal: abs, sqr, sqrt, integer, longint, byte, real, extended, break.

Xem thêm: Gửi File Ghi Âm Từ Iphone Qua Email, Hướng Dẫn Lấy File Ghi Âm Từ Iphone Sang Máy Tính

Trong C++: cin, cout, getchar.

- thương hiệu do bạn lập trình đặt: Tên được sử dụng với ý nghĩa riêng, xác định bằng cách khai báo trước khi sử dụng và bọn chúng không được trùng cùng với tên dành riêng riêng.

Ví dụ: thương hiệu do bạn lập trình đặt: Al, baitap1, bai thi,...

b) Hằng và biến

- Hằng là các đại lượng có mức giá trị không biến hóa trong quy trình thực hiện chương trình.

- Hằng số học tập là các số nguyên hay số thực (dấu phẩy tĩnh hoặc giấu phẩy động) tất cả dấu hoặc ko dấu.

Ví dụ, 2, 0, -5, +18, 1.5, 1.0E-6,...

- Hằng ngắn gọn xúc tích là quý hiếm đúng hoặc sai tương xứng với true hoặc false.

Ví dụ: hằng lôgic trong Pascal: TRUE, FALSE.

- Hằng xâu là chuỗi kí tự trong bảng chữ cái. Khi viết, chuỗi kí tự này được để trong lốt nháy (Pascal dùng dấu nháy đơn, còn C++ sử dụng dấu nháy kép).

Ví dụ, hằng xâu vào Pascal: ‘hoctottinhoc1!’, ‘ha noi’,..Trong C++: “TINHOC”, ‘“HA NOI”,...

- biến chuyển là đại lượng được đặt tên, dùng làm lưu trữ quý hiếm và giá bán trị có thể được biến hóa trong quy trình thực hiện chương trình. Các biến dùng trong chương trình đều yêu cầu khai báo.

c) Chú thích

Chúng ta rất có thể đặt các đoạn chú thích trong chương trình nguồn. Bọn chúng giúp cho tất cả những người đọc chương trình nhận ra ngữ nghĩa cùa chương trình đó dễ hơn. Nó không ảnh hưởng đến nội dung chương trình nguồn với được lịch trình dịch bỏ qua.

Trong Pascal các đoạn ghi chú đặt thân cặp lốt với hoặc (* cùng *), còn trong C++ là đặt những đoạn ghi chú giừa cặp vết /* cùng */.