Cách bấm máy tính ma trận bậc thang

Lưu ý: vệt “–>” chỉ bước tiếp theo phải thực hiện.Bạn sẽ xem: giải pháp bấm laptop ma trận bậc thang

1. Bí quyết bấm ma trận trên máy tính xách tay casio fx-580vn

Nhấn Mode 6 (Matrix) –> chọn 1( matA) –> chọn matrix bao gồm số loại và cột tương xứng cần tính toán. Ví dụ: 1 – ma trận 3 cái 3 cột.Nhập tác dụng vào bởi phím =,Sau khi nhập hoàn thành ma trận A, rất có thể nhập thêm ma trận B bằng cách: dìm Shift 4 (Matrix) –> 1 (Dim) –> 2 (MatB)Lập lại giống như cho MatC.

Bạn đang xem: Cách bấm máy tính ma trận bậc thang

Ví dụ: Cho ma trận:

. Hãy nhập tài liệu ma trận vào máy tính cầm tay.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Các Trường Đại Học Khối C, Các Trường Đại Học Khối C Và Điểm Chuẩn

Hướng dẫn cách bấm máyBước 1: dìm phím MODE →6( chọn MATRIX)Bước 2: nhấn phím 1( chọn ma trận A)Bước 3: nhấn phím 1 (chọn dạng ma trận 3 x 3)Bước 4: Nhập những hạng tử trong ma trận A vào thứ tính.

2. Tính định thức

Thao tác như sau nhằm tính định thức cho MatA: Shift 4 (Matrix) –> 7 (Det) –> Shift 4 (Matrix) –> 3 (MatA) –> =Ví dụ: tìm kiếm định thức của ma trận vuông


Hướng dẫn bấm máyBước 1: nhấn phím MODE →6( lựa chọn MATRIX)Bước 2: dấn phím 1( chọn ma trận A)Bước 3: dìm phím 1 (chọn dạng ma trận 3 x 3). Nhập các hạng tử trong ma trận A vào sản phẩm công nghệ tính. (như ví dụ như 1)Bước 4: dìm phím Shift→4→3 (chọn ma trận A)Bước 5: dấn phím x-1 (tính ma trận nghịch đảo A-1)Bước 6: dìm phím =

4. Cộng, trừ hai ma trận

Ví dụ: đến hai ma trận
*

. Hãy tính những ma trận A + B; A - 2BHướng dẫn bấm máyBước 1: nhấn phím MODE →6( chọn MATRIX)Bước 2: dấn phím 1( chọn ma trận A)Bước 3: dìm phím 1 (chọn dạng ma trận 3 x 3). Nhập những hạng tử vào ma trận A vào vật dụng tính. (như ví dụ như 1)Bước 4: dấn phím Shift→4→1→2→∇→2 (nhập ma trận B kích thước 3 x 3)Bước 5: Nhấn phím Shift→4→3 (chọn ma trận A)Bước 6: thừa nhận phím + hoặc - hoặc xBước 7: dấn phím Shift→4→4 (chọn ma trận B)Bước 8: nhận phím =

5. Giải phương trình: AX = B

Thao tác theo các bước bên trên để tính: MatA –> x-1 –> x –> MatB nhằm cho tác dụng của X.Mua máy tính bỏ túi Casio FX-570VN Plus