Excel cho ucozfree.com 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Xem thêm…Ít hơn

Bạn có thể chỉnh sửa nội dung của một ô trực tiếp trong ô đó. Bạn cũng có thể chỉnh sửa nội dung của một ô bằng cách nhập vào hộp thanh công thức.

Đang xem: Cách chỉnh sửa trang in trong excel 2010

Khi bạn chỉnh sửa nội dung của một ô, định dạng Excel hoạt động trong chế độ Chỉnh sửa. Một số Excel năng hoạt động khác hoặc không sẵn dùng trong chế độ Soạn thảo.

Khi Excel trị trong chế độ Soạn thảo, từ Sửa sẽ xuất hiện ở góc dưới bên trái của cửa sổ chương trình Excel, như minh họa dưới đây.

*

Làm thế nào Excel hoạt động khác đi trong chế độ Chỉnh sửa?

Trong chế độ Chỉnh sửa, có nhiều lệnh không khả dụng. Ví dụ: khi Excel ở chế độ Chỉnh sửa, bạn không thể áp dụng định dạng có điều kiện hoặc thay đổi căn chỉnh nội dung của một ô.

Ngoài ra, các phím mũi tên hoạt động hơi khác khi Excel chế độ Chỉnh sửa. Thay vì di chuyển con trỏ từ ô này sang ô khác, trong chế độ Chỉnh sửa, các phím mũi tên sẽ di chuyển con trỏ trong ô.

Bật hoặc tắt chế độ Chỉnh sửa

Nếu bạn tìm cách sử dụng chế độ Chỉnh sửa và không có gì xảy ra, có thể chế độ đó đã bị vô hiệu hóa. Bạn có thể bật hoặc tắt chế độ Chỉnh sửa bằng cách thay đổi một Excel trang.

Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

-HOẶC-

Trong Excel 2007: Bấm vào nút ucozfree.com Office, , bấm Excel chọn, rồi bấm vào danh mục Nâng cao.

Bên dưới Tùy chọn sửa, hãy thực hiện một trong các bước sau:

Để bật chế độ Chỉnh sửa, hãy chọn hộp kiểm Cho phép chỉnh sửa trực tiếp trong các ô.

Để tắt chế độ Chỉnh sửa, hãy bỏ chọn hộp kiểm Cho phép chỉnh sửa trực tiếp trong các ô.

Vào chế độ Soạn thảo

Để bắt đầu làm việc trong chế độ Chỉnh sửa, hãy thực hiện một trong các bước sau:

Bấm đúp vào ô có chứa dữ liệu bạn muốn sửa.

Điều này sẽ bắt đầu chế độ Chỉnh sửa và đặt con trỏ vào ô tại vị trí bạn đã bấm đúp. Nội dung của ô cũng được hiển thị trong thanh công thức.

Bấm vào ô có chứa dữ liệu bạn muốn sửa, rồi bấm vào vị trí bất kỳ trong thanh công thức.

Điều này sẽ bắt đầu chế độ Chỉnh sửa và đặt con trỏ vào thanh công thức tại vị trí bạn đã bấm.

Bấm vào ô có chứa dữ liệu bạn muốn chỉnh sửa, rồi nhấn F2.

Điều này sẽ bắt đầu chế độ Chỉnh sửa và đặt con trỏ ở cuối nội dung ô.

Chèn, xóa hoặc thay thế nội dung ô

Để chèn ký tự, hãy bấm vào ô mà bạn muốn chèn ký tự vào rồi nhập ký tự mới.

Để xóa ký tự, bấm vào ô bạn muốn xóa, rồi nhấn phím BACKSPACE (xóa bỏ) hoặc chọn ký tự và sau đó nhấn DELETE.

Để thay thế các ký tự cụ thể, hãy chọn các ký tự đó rồi nhập ký tự mới.

Để bật chế độ Gõ trên sao cho ký tự hiện có được thay thế bằng ký tự mới trong khi bạn nhập, hãy nhấn INSERT.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể bật hoặc tắt phương thức gõ thừa khi đang ở chế độ Soạn thảo. Khi chế độ Gõ đè được bật, ký tự ở bên phải của điểm chèn sẽ được tô sáng trong thanh công thức và nó sẽ bị ghi đè khi bạn nhập.

Để bắt đầu một dòng văn bản mới tại một điểm cụ thể trong một ô, hãy bấm vào vị trí bạn muốn ngắt dòng, rồi nhấn ALT+ENTER.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Hy Vọng Và Niềm Tin, 15 Câu Nói Nổi Tiếng Về Hy Vọng Và Hạnh Phúc

Hủy bỏ hoặc hoàn tác các chỉnh sửa

Trước khi bạn nhấn ENTER hoặc TAB, trước hoặc sau khi bạn nhấn F2, bạn có thể nhấn ESC để hủy bỏ bất kỳ chỉnh sửa nào bạn đã thực hiện đối với nội dung ô.

Sau khi nhấn ENTER hoặc TAB, bạn có thể hoàn tác các chỉnh sửa của mình bằng cách nhấn CTRL+Z hoặc bằng cách bấm vào Hoàn tác

*

trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

Điều chỉnh cách hiển thị nội dung ô

Sau khi chỉnh sửa nội dung ô, bạn có thể muốn điều chỉnh cách hiển thị chúng.

Thay đổi chiều rộng của cột

Hãy bấm vào ô mà bạn muốn thay đổi chiều rộng cột.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

*

Bên dưới Kích cỡ Ô, hãy thực hiện một trong các thao tác sau đây:

Để khớp toàn bộ văn bản trong ô đó, hãy bấm Tự động Khớp Chiều rộng Cột.

Để xác định chiều rộng cột lớn hơn, hãy bấm Chiều rộng Cột, rồi nhập chiều rộng bạn muốn vào hộp Độ rộng cột.

Lưu ý: Ngoài việc tăng chiều rộng của cột, bạn có thể thay đổi định dạng của cột đó hay thậm chí của ô riêng lẻ. Ví dụ: bạn có thể thay đổi định dạng ngày tháng sao cho ngày tháng đó được hiển thị chỉ có tháng và ngày (định dạng “mm/dd”), chẳng hạn như 12/31, hoặc biểu thị một số ở định dạng Khoa học (hàm mũ), chẳng hạn như 4E+08.

Nếu có nhiều dòng văn bản trong một ô, một số văn bản có thể không được hiển thị theo cách bạn muốn. Bạn có thể hiển thị nhiều dòng văn bản bên trong một ô bằng cách ngắt dòng.

Ngắt dòng trong ô

Bấm vào ô bạn muốn ngắt dòng.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Căn chỉnh, hãy bấm Ngắt dòng.

*

Lưu ý: Nếu văn bản là một từ dài, các ký tự sẽ không ngắt dòng; bạn có thể mở rộng cột hoặc giảm cỡ phông để xem toàn bộ văn bản. Nếu không phải tất cả văn bản đều hiển thị trong ô sau khi bạn ngắt dòng văn bản, bạn có thể cần điều chỉnh chiều cao của hàng.

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Ô, bấm vào Định dạng, rồi dưới mục Kích cỡ Ô, bấm vào Tự động Khớp Hàng

Thoát khỏi chế độ Soạn thảo

Để ngừng làm việc trong chế độ Chỉnh sửa, hãy thực hiện một trong các bước sau:

Nhấn ENTER.

Excel thoát khỏi chế độ Chỉnh sửa và chọn ô ngay dưới ô hiện tại.

Bạn cũng có thể chỉ định rằng việc nhấn ENTER sẽ chọn một ô liền kề khác.

Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

-HOẶC-

Trong Excel 2007: Bấm vào nút ucozfree.com Office, , bấm Excel chọn, rồi bấm vào danh mục Nâng cao.

Bên dưới Tùy chọn sửa, hãy thực hiện một trong các bước sau:

Để giữ nguyên vùng chọn trong ô mà bạn đang sửa, hãy xóa hộp kiểm Sau khi nhấn Enter, di chuyển vùng chọn.

Để kiểm soát hướng vùng chọn, hãy chọn hộp kiểm Sau khi nhấn Enter, di chuyển vùng chọn, bấm vào mũi tên bên cạnh Hướng ,rồi chọn hướng từ danh sách.

Nhấn TAB.

Xem thêm: Top 3 nhà cái cá độ Châu Á các tân thủ nên biết 

Điều này sẽ dừng chế độ Chỉnh sửa và chọn ô bên phải ô hiện tại. Nhấn SHIFT+TAB sẽ chọn ô ở bên trái.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *