Lệnh Array trong AutoCAD – Lệnh tạo mảng trong AutoCAD

1. Cách gọi lệnh Array trong AutoCAD

Các cách gọi lệnh array trong AutoCad:

Cách 1: từ bàn phím nhập lệnh ARRAY hoặc (AR)Cách 2: vào menu Modify trên thanh công cụ, chọn ARRAY

-Ý nghĩa:

Lệnh ARRAY trong AutoCad dùng để sao chép các đối tượng được chọn thành mảng hình chữ nhật (Rectangular Array) hoặc mảng hình tròn (Polar Array) hoặc tạo ra các đối tượng mới đi theo đường dẫn cho trước (path array).Đối tượng sau khi tạo mảng sẽ là một khối thống nhất. Khác với lệnh –Array các đối tượng sau khi tạo mảng sẽ là các đối tượng riêng biệt à giúp việc hiệu chỉnh tường đối tượng được dễ dàng hơn.Bạn đang xem: Cách sử dụng lệnh array trong cad 2007

*

*

2. Các lựa chọn của lệnh Array trong AutoCad

2.1 – Tạo mảng hình chữ nhật (Rectangular Array)

Cách gọi lệnh

*

Ý nghĩa: Lựa chọn RECTANGULAR ARRAY dùng để sao chép các đối tượng được chọn thành mảng hình chữ nhật theo hàng (Rows) và theo cột (Columns) (Hình 4).Bạn đang xem: Cách dùng lệnh array trong cad 2007

*

*

Gọi lệnh bằng cách kích chọn lựa chọn tạo mảng hình chữ nhật (Rectangular Array) trên thanh công cụ Modify.

Đang xem: Cách sử dụng lệnh array trong cad 2007

 ( Hình 5 )

Chú ý: 

Sau khi tạo ra mảng hình chữ nhật nếu muốn hiệu chỉnh lại số dòng, khoảng cách các dòng, số cột và khoảng cách giữa các cột thì kích chọn vào mảng vừa được tạo ra, khi đó màn hình làm việc sẽ chuyển sang như hình (Hình 6) sau:

Thực hiện lệnh Array khi màn hình làm việc ở trạng thái thanh công cụ dạng AutoCAD Classic như hình (Hình 7).Nếu muốn hiệu chỉnh đối tượng khi màn hình làm việc ở trạng thái thanh công cụ dạng AutoCAD Classic thì kích đôi vào đối tượng sau khi tạo mảng.Xuất hiện bảng thông tin Rectangular Aray, trên bảng thông tin đó có thể hiệu chỉnh số cột (Columns), khoảng cách cột (Column Spacing), số dòng (Rows) và khoảng cách các dòng (Row Spacing).

Ví dụ: 

Định dạng khổ giấy A4, tạo ra đường tròn có bán kính R = 10.

Tạo mảng chữ nhật Rectangular Array bằng lệnh Array với số dòng là 2, số cột là 3.

Commmand: ARRAY (AR) – EnterSelect objects: Chọn đối tượng cần tạo mảng (Hình 8).Select objects: – Enter Kết thúc việc chọn đối tượng.Enter array type : Nhập R – EnterType = Rectangular Associative = YesSpecify opposite corner for number of items or ¿Enter number of rows or : Nhập 2 – EnterEnter number of columns or : Nhập 3 – EnterSpecify opposite corner to space items or : – EnterSpecify the distance between rows or : Nhập 15 – EnterSpecify the distance between columns or : Nhập 10 – EnterPress Enter to accept or : – EnterÝ nghĩa: Lựa chọn Polar Array dùng để sao chép các đối tượng được chọn thành mảng hình tròn. Các đối tượng đuợc tạo ra sẽ sắp xếp chung quanh một tâm (Hình 11).Lựa chọn Polar Array này tương đương lệnh CopyRotate.

Chú ý:

Các đối tượng được tạo ra sẽ quay cùng chiều kim đồng hồ nếu giá trị góc nhập vào âm (Hình VI – 38).Các đối tượng được tạo ra sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ nếu giá trị góc nhập vào dương (Hình VI – 39).Góc này được xác định theo góc tâm giữa (Base point) của các phần tử chọn và các phần tử sao chép cuối cùng của mảng. Giá trị mặc định là 360 không cho phép nhập giá trị 0.Sau khi tạo ra mảng hình tròn nếu muốn hiệu chỉnh lại số đối tượng tạo ra trong mảng thì kích chọn vào mảng vừa được tạo ra, khi đó màn hình làm việc sẽ chuyển sang như hình (Hình 15) sau:

Xuất hiện bảng thông tin Polar Aray, trên bảng thông tin đó có thể hiệu chỉnh số đối tượng trong mảng (Items), góc giữa các đối tượng (Angle between items), góc của mảng sẽ tạo ra (Fill angle) xoay đối tượng khi tạo mảng hình tròn hay không (Rotate items).

Xem thêm:

Ý nghĩa: 

Lựa chọn Path Array dùng để sao chép các đối tượng được chọn thành mảng dọc theo đường dẫn (Hình VI – 44).

Đường dẫn có thể là một đoạn thẳng (Line), polyline, 3D polyline, spline, đường xoắn ốc, cung tròn, đường tròn hoặc hình elip.

Giải thích câu lệnh: Gọi lệnh bằng cách kích chọn lựa chọn tạo mảng hình tròn trên thanh công cụ Modify. 20.

Ví dụ: Sử dụng lệnh Array với lựa chọn Path Array để tạo ra mảng theo đường dẫn cho trước như hình (Hình 21c).

Command: AR – EnterSelect objects: Chọn các đối tượng như hình (Hình 21b)Select objects: – Enter kết thúc việc chọn đối tượng.Enter array type : PA  – Enter

Type = Path Associative = Yes

Select path curve: Kích chọn đường cong Spline.

Xem thêm: Top 10 Ngành Nghề Hot Nhất Trong Thập Kỷ Tới, Top 10 Ngành Nghề Đắt Giá Trong Tương Lai

Enter number of items along path or : 4 – EnterSpecify the distance between items along path or

: Kích chọn điểm cuối của đường cong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *