Cách Sửa Lỗi Truy Xuất Thông Tin Từ Máy Chủ

mình cũng tự nhiên bị vậy. đang xài ầm ầm cái bị luôn ah. mình xài sky a820l ai biết giúp mình với.