✅ Máy tính

Thông báo YouTube cho bạn biết khi có cập nhật và video mới từ các kênh yêu thích của mình và cho biết cả những nội dung khác. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông báo về các kênh mà bạn đăng ký và cũng có thể gửi thông báo dựa trên sở thích của bạn. Bạn có thể sử dụng hướng dẫn dưới đây để điều chỉnh thông báo của mình hoặc tắt tất cả thông báo.

Bạn đang xem: Cách tắt thông báo youtube trên máy tính

Hãy đăng ký kênh Trợ giúp YouTube của chúng tôi để khai thác tối đa YouTube.

Đang xem: Cách tắt thông báo youtube trên máy tính

*

Khi đăng ký một kênh, bạn sẽ tự động nhận được thông báo về các hoạt động nổi bật của kênh đó và xem tất cả video mới trong nguồn cấp dữ liệu Đăng ký của mình. Bạn có thể thay đổi các tùy chọn cài đặt thông báo để biết mỗi khi kênh xuất bản nội dung hoặc tắt thông báo hoàn toàn. 

Cách nhận thông tin cập nhật từ một kênh khi bạn đăng ký kênh đó: Truy cập vào trang kênh hoặc trang xem. Nếu bạn chưa đăng ký, hãy nhấn vào Đăng ký . Khi đăng ký một kênh, bạn sẽ tự động nhận được thông báo không thường xuyên. Nhấp vào biểu tượng chuông để chuyển đổi giữa nhận “Tất cả thông báo” và nhận “Thông báo không thường xuyên”. Tất cả – Bạn sẽ nhận được thông báo cho tất cả video đã tải lên và sự kiện trực tiếp. Không thường xuyên – Bạn sẽ nhận được thông báo về một số video đã tải lên và sự kiện trực tiếp. Định nghĩa của từ “không thường xuyên” sẽ khác nhau tùy theo người dùng. YouTube sử dụng các tín hiệu như lịch sử xem, mức độ thường xuyên xem video từ kênh đó, mức độ phổ biến của một số video cụ thể và tần suất mở thông báo để quyết định thời điểm gửi thông báo cho bạn. Ở đầu trang, hãy nhấp vào biểu tượng chuông để kiểm tra thông báo. Chọn thông báo bạn quan tâm để xem video hoặc nhận xét. Nhấp vào biểu tượng Menu

Xem thêm:

*

Xem thêm: Cách Cắm Hoa Ly Để Bàn Ngày Tết Đẹp Mà Tươi Lâu, Ý Nghĩa Cắm Hoa Ly Ngày Tết Là Gì

bên cạnh thông báo đó. Chọn Ẩn thông báo nàyẨn hoặc Tắt cập nhật .

To get all notifications from a subscribed channel, tap the bell icon . Your icon will change to a ringing bell icon to indicate that you”ve selected all notifications.

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *