Cách thêm ảnh vào bài đã đăng trên fanpage

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Chọn Save

Vậy là chấm dứt thêm ảnh vào nội dung bài viết đã đăng trên facebook rồi. Hãy tiến hành tương tự mang lại các bài viết tiếp theo nhé!

Kết luận

Trong nội dung bài viết trên, Ching kinh doanh đã phía dẫn biện pháp chỉnh sửa ảnh đã đăng trên facebook rất chi tiết rồi. Chúng ta hãy thực hiện và phân tách sẻ nội dung bài viết này để mọi fan cùng biết nhé!