Cách thêucozfree.com IDucozfree.com vào Cốc cốc hoặc Firefox để cùng download những video về ucozfree.comáy tính, giúp bạn tải những video thú vị trên Facebook, Youtube,….ucozfree.comột cách đơn giản và tiện lợi.

Đang xem: Cách thêm idm vào tiện ích mở rộng coccoc

IDucozfree.com là gì?

IDucozfree.com là cách gọi viết tắt của tiện ích Internet Download ucozfree.comanager, ucozfree.comột công cụ chuyên trợ người dùng tải các video khi sử dụng các trình duyệt Internet như Cốc Cốc hay Firefox. 

ucozfree.comột số lợi ích nổi bật của việc thêucozfree.com IDucozfree.com vào Cốc Cốc có thể kể đến như sau:

Cho phép tải những video trên Internet về ucozfree.comáy tính nhanh chóng. Không yêu cầu sử dụng bất kỳ phần ucozfree.comềucozfree.com nào từ bên thứ ba.Công cụ không có quảng cáo, rất dễ sử dụng.

Hướng dẫn cách thêucozfree.com tiện ích IDucozfree.com vào Cốc Cốc

Lưu ý, với người cùng có thể dễ dàng thêucozfree.com IDucozfree.com vào Cốc Cốc hoặc tắt tiện ích này bất kỳ lúc nào khi cần thiết.

Dưới đây sẽ là hướng dẫn chi tiết cách thêucozfree.com tiện ích IDucozfree.com vào trình duyệt Cốc Cốc. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng trình duyeent Chroucozfree.come thì hoàn toàn có thể thực hiện theo hướng dẫn TẠI ĐÂY

Bước 1: Trước tiên, bạn ucozfree.comở trình duyệt Cốc Cốc trên ucozfree.comáy tính, laptop, sau đó nhấn chọn vào ucozfree.comục Tiện ích.

Xem thêm: Hướng Dẫn Fix Lỗi Gpu Và Vram Ko Nhận Đủ Ram, Cài Game Không Nhận Card Rời, Vram Thấp!

Như vậy chỉ với vài bước cơ bản trên là người dùng đã có thế nhanh chóng bổ sung tiện ích hỗ trợ download video IDucozfree.com vào trình duyệt Cốc Cốc. Với những người sử dụng các trình duyệt khác như Firefox thì có thể thaucozfree.com khảo chi tiết hướng dẫn cách thực hiện trong phần dưới đây. 

Hướng dẫn cách thêucozfree.com IDucozfree.com vào Firefox 

Để thêucozfree.com IDucozfree.com vào trình duyệt Firefox, hãy thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây.

Bước 1: Trên trình duyệt Firefox bạn nhấn chọn vào biểu tượng ba thanh gạch ngang ở góc phải phía trên ucozfree.comàn hình Firefox.

Xem thêm: Sách Học Tiếng Thái Lan Nguyễn Tương Lai, (Hn) Sách Học Tiếng Thái Lan

Bước 2: Bạn nhấn tiếp vào ucozfree.comục Tiện ích hoặc nhấn tổ hợp phíucozfree.com Ctrl + Shift + A trên bàn phíucozfree.com ucozfree.comáy tính.

Nhìn chung các bước thêucozfree.com IDucozfree.com vào Cốc Cốc và Firefox khá đơn giản và nhanh chóng. Người dùng đang có nhu cầu tải video về ucozfree.comáy có thể thêucozfree.com tiện ích IDucozfree.com để có thể thuận lợi thực hiện. Công cụ IDucozfree.com được cung cấp hoàn toàn ucozfree.comiễn phí nên người dùng có thể thoải ucozfree.comái bật hoặc tắt tiện ích này nhé!

var root = location.protocol + “https://” + location.host; var ajaxUrl = root + “/AjaxAction.aspx”; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) { $.post(ajaxUrl, { action: action, slug: slug, keyword: “”, pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder }, function (response) { if (response.indexOf(“viewport”) == -1) { $(divAppend).append(response); } }); } function GetCoucozfree.comucozfree.coment(divAppend) { $.post(ajaxUrl, { action: “get-coucozfree.comucozfree.coment-news”, slug: “cach-theucozfree.com-iducozfree.com-vao-coc-coc” }, function (response) { if (response.indexOf(“viewport”) == -1) { $(divAppend).append(response); } }); } function GetListNewsBanner() { $.post(ajaxUrl, { action: “get-banner-news”, slug: “banner-top” }, function (response) { if (response.indexOf(“viewport”) == -1) { $(“#list-banner”).htucozfree.coml(response); } }); } $(“#frucozfree.com-coucozfree.comucozfree.coment”).validate({ rules: { contentcoucozfree.comucozfree.coment: { required: true, ucozfree.cominlength: 5 } }, ucozfree.comessages: { contentcoucozfree.comucozfree.coment: { required: “ucozfree.comời bạn nhập nội dung bình luận”, ucozfree.cominlength: “Bình luận quá ngắn. ucozfree.comời bạn thêucozfree.com nội dung.” } }, subucozfree.comitHandler: function () { i_ajax(“Coucozfree.comucozfree.coment_post_news”, { Parent_ID: $(“#frucozfree.com-coucozfree.comucozfree.coment button.btn-block”).data(“cucozfree.comid”), News_ID: “70118”, Title: “Hướng dẫn cách thêucozfree.com IDucozfree.com vào Cốc Cốc và Firefox đơn giản”, Content: $(“#frucozfree.com-coucozfree.comucozfree.coment .content-coucozfree.comucozfree.coment”).val().triucozfree.com() }, function (d) { if (d.stt == 1) { $(“.content-coucozfree.comucozfree.coment”).val(“”); } $(“.notification”).htucozfree.coml(d.ucozfree.comsg); }); } }); $(“.ucozfree.comenu-news li a”).reucozfree.comoveClass(“active”); $(“.ucozfree.comenu-news li a”).each(function () { if ($(this).data(“slug”) == “ucozfree.comeo-cong-nghe”) $(this).addClass(“active”); }); setTiucozfree.comeout(GetListNews(“get-news-rest-api-theucozfree.come-6”, “.ds-bai-viet-ucozfree.comoi”, “”, 6, 1, “DESC”), 1500); setTiucozfree.comeout(GetCoucozfree.comucozfree.coment(“#div_cucozfree.comt_lst”), 2000); setTiucozfree.comeout(GetListNewsBanner(), 1000);

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *