Cách tìm dãy số bị chặn bằng máy tính

Với từng số nguyên ổn dương đặt : $I_n=intlimits_n-1^nfrac(x^n-1+1)dxx^n+1 $a)Chứng minch rằng : dãy $(I_n)(n=1,2,....)$ bị chặnb)Chứng minch rằng : $I_n+1leqslant I_n;forall xin N$

Bạn đang xem: Cách tìm dãy số bị chặn bằng máy tính

*

Cho dãy số $(u_n)$ xác định như sau: $egincasesu_1=2 \ u_n=fracu_n-1+12, n geq 2 endcases$a) Chứng minch rằng $u_n$ bị chặn bên dưới bởi 1.b) Chứng minc rằng $u_n$ giảm. Suy ra $(u_n)$ bị ngăn.
*

Xét tính bị ngăn trên, bị ngăn bên dưới, bị chặn của hàng số sau : $ u_n = frac11.2 + frac12.3+...+frac1n(n+1).$
*

Xét tính bị chặn trên, bị ngăn bên dưới, bị chặn của các dãy số sau :a) $u_n = fracn^2+1n$ b) $u_n = frac1n(n+1)$
*

Xét tính đối chọi điệu cùng bị ngăn của hàng số $(u_n)$ khẳng định bởi: $egincasesu_1=sqrt6 \ u_n+1=sqrt6+u_n endcases, nin N $*
*

Cho hàng $-48, -60, -70, -78, -84$a) Viết tiếp $4$ số hạng nữa của hàng sau số $-84$b) Tìm bí quyết số hạng bao quát.c) Chứng minh dãy bị chặn dưới. Tìm số hạng nhỏ xíu tuyệt nhất.

Xem thêm: Cách Tải, Chơi Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile Trên Pc, Máy Tính, Tải Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Trên Pc Với Memu

Cho dãy $sqrt<>2; sqrt<>2+sqrt<>2 ; sqrt<>2+sqrt<>2+sqrt<>2 ; ... $a) Chứng minc hàng vẫn cho rằng hàng tăng, bị ngăn.b) Tìm cách làm tổng quát.
a)$u_n=(-1)^n frac2n3n+1cosn$ b) $(u_n)$ xác minh bởi vì $egincasesu_1=frac13 \ u_n+1fracu^2_n+23 endcases $.
a) $u_n=(-1)^n frac2n3n+1cosn$ b) $(u_n)$ xác định vày $egincasesu_1=frac13 \u_n+1=fracu_n^2+23 endcases$
Chứng minh rằng những dãy số sau đây bị chặn:a) $u_n=frac6n^3-3n+2n^3+2n ; b) u_n=fracn-1sqrtn^2+1 ; c) u_n=frac(-1)^n+n2n+1 $
1. Định nghĩa với ví dụ:Định nghĩa 1: Một hàm số $u$ xác minh trên tập hòa hợp những số nguyên dương $mathbbN^*$ được hotline là một trong hàng số vô hạn (...
Xét tính 1-1 điệu với bị ngăn của từng dãy số ((u_n)) dưới đây:a) (u_n=(-1)^n+sin nfracpi4)b) (u_n=frac1n+1+frac1n+2+...+frac12n)c) (egincasesu_1=sqrt2 \ u_n+1=sqrt2+u_n forall nin N* endcases)
Xét tính bị chặn của từng dãy số ((u_n)) cho dưới đây:a) (u_n=frac3n-13n+1)b) (u_n=fracn^2+2n)c) (u_n=frac13+frac13.5+...+frac1(2n-1)(2n+1))d) (egincasesu_1=1 \ u_n+1=frac2+u_n1+u_nforall n endcases ).
Xét tính bị chặn của từng hàng số ((u_n)) được cho bên dưới đây:a) (u_n=fracn+22(n+1))b) (u_n=frac2^nn)
Thẻ liên quan

Bất đẳng thức tích phân ×99
Dãy số ×72
Phương thơm pháp quy nạp tân oán học ×66
Tích phân hàm phân thức ×65
Dãy số tăng ×21
Dãy số giảm ×17
Số hạng tổng thể ×16

HÀM SỐHỆ PHƯƠNG TRÌNHHÌNH KHÔNG GIANLƯỢNG GIÁCBẤT ĐẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊTÍCH PHÂNPHƯƠNG TRÌNHSỐ PHỨCHÌNH TOẠ ĐỘ PHẲNGHÌNH TOẠ ĐỘ KHÔNG GIANTỔ HỢP, XÁC SUẤTDÃY SỐ, GIỚI HẠNMŨ, LÔGARITMỆNH ĐỀ, TẬPhường. HỢPBẤT PHƯƠNG TRÌNHĐẲNG THỨC ĐẠI SỐ - SỐ HỌCĐA THỨCHÌNH HỌC PHẲNGĐỀ VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI ĐH CỦA CÁC NĂMNăm 2013Năm 2014