CÁCH TÍNH CHU VI HÌNH TAM GIÁC VUÔNG

Cách tính chu vi hình tam giác được tính bằng công thức nào. Những cách tính kèm với những ví dụ minh họa dưới bài viết dưới đây để giúp các bạn nắm rõ về cách tính nhất

Tham khảo bài viết khác:

Công thức tính chu vi tam giác thường

*

– Phát biểu bằng lời: Để tính chu vi tam giác thường ta tính tổng độ dài 3 cạnh của tam giác đó

– Công thức tính:

P = a + b + c

– Trong đó:

P là chu vi tam giác.a, b, c là 3 cạnh của hình tam giác đó.

Bạn đang xem: Cách tính chu vi hình tam giác vuông

Công thức tính chu vi tam giác cân

– Phát biểu bằng lời: Chu vi tam giác cân được tính bằng tổng của 2 lần cạnh bên và cạnh còn lại

– Công thức tính:

P = 2a + c

– Trong đó:

a: Hai cạnh bên của tam giác cân.c: Là đáy của tam giác.

Công thức tính chu vi tam giác đều

*

– Phát biểu bằng lời: Chu vi tam giác đều bằng 3 lần cạnh tam giác giác

– Công thức tính:

P = 3 x a

– Trong đó:

P: Là chu vi tam giác đều.

Xem thêm: Chuẩn Bị Lễ Cúng Thần Tài Gồm Những Gì? Thần Tài Gồm Những Gì?

a: Là chiều dài cạnh của tam giác.

Công thức tính chu vi tam giác vuông

*

– Phát biểu bằng lời: Chu vi tam giác vuông bằng tổng độ dài 2 cạnh góc vuông và cạnh huyền

– Công thức tính:

P = a + b + c

– Trong đó:

a và b: Hai cạnh của tam giác vuông.c: Cạnh huyền của tam giác vuông.

Tổng Quát: Chu Vi Của Mọi Tam Giác Chính Là Tổng Độ Dài Của 3 Cạnh của Tam Giác Đó.

Bài tập minh họa cách tính chu vi hình tam giác

Ví dụ 1: Tính chu vi tam giác cân ABC khi biết chiều dài cạnh bên là 6 cm, chiều dài cạnh đáy là 8 cm. Hãy tính chu vi của tam giác vuông này ?

Hướng dẫn giải:

Vì tam giác ABC là tam giác cân nên ta có: AC = AB = 6 cm

Áp dụng công thức tính chu vi hình tam giác, ta có

– Chu vi tam giác ABC là: P (ABC) = ( 6 x 2 ) + 8 = 20 cm

Ví dụ 2: Tính chu vi tam giác đều ABC với chiều dài cạnh AB = 6 cm. Hãy tính chu vi của tam giác vuông này ?

Hướng dẫn giải:

Vì tam giác ABC là tam giác đều nên ta có, độ dài các cạnh là: AB = AC = BC = 6 cm

Dựa vào công thức tính chu vi tam giác đều, ta có: P (ABC) = 6 x 3 = 18 cm

Ví dụ 3: Cho tam giác vuông ABC với độ dài 3 cạnh lần lượt là 6 cm, 8 cm và 10 cm. Hãy tính chu vi của tam giác vuông này ?

Hướng dẫn giải:

Dựa theo công thức tính chu vi tam giác, ta có

Chu vi tam giác vuông ABC là: P (ABC) = 6 + 8 + 10 = 24 cm

Ví dụ 4: Cho tam giác ABC với độ dài của 3 cạnh lần lượt là 3 cm, 5 cm, 8 cm. Hãy tính chu vi của tam giác vuông này ?