Cách Tính Diện Tích Xung Quanh Hình Hộp Chữ Nhật

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Công thức, Định nghĩa Toán, Lí, HóaĐường thẳngHình tam giácCác trường đúng theo tam giác bởi nhauHình thangHình bình hànhHình thoiHình chữ nhật
Công thức, phương pháp tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần Hình vỏ hộp chữ nhật
Trang trước
Trang sau

Công thức, cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần Hình hộp chữ nhật

Tải xuống

1. Diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

*

a) Định nghĩa

- Diện tích bao quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt bên của hình vỏ hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Cách tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

- Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng của diện tích s xung quanh và ăn mặc tích hai đáy.

b) Quy tắc

Giả sử hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều dài là a, chiều rộng là b và độ cao là h.

- Muốn tính diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy chu vi dưới đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị chức năng đo).

Sxq = (a + b) × 2 × h

- mong mỏi tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích s xung quanh cộng với diện tích s hai đáy.

Stp = Sxq + Sđáy × 2 = (a + b) x 2 x h + 2 x a x b

Lưu ý:

- Chu vi mặt đáy bằng tổng của chiều dài cùng chiều rộng nhân với 2.

- Diện tích dưới mặt đáy bằng tích của chiều dài và chiều rộng.

2. Một trong những dạng bài tập

Dạng 1: Tính diện tích xung quanh hoặc diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

Phương pháp: Áp dụng phép tắc tính diện tích s xung quanh hoặc diện tích s toàn phần.

Ví dụ: Tính diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 8cm, chiều rộng lớn 6cm và độ cao 4cm.

Bài giải

Chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(8 + 6) × 2 = 28 (cm)

Diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật đó là:

28 × 4 = 112 (cm2)

Diện tích một đáy là:

8 × 6 = 48 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là:

112 + 48 × 2 = 208(cm2)

Đáp số: diện tích s xung quanh: 112cm2

Diện tích toàn phần: 208cm2

Dạng 2: Biết diện tích xung xung quanh hoặc diện tích toàn phần, tìm kiếm chu vi lòng hoặc chiều cao của hình hộp chữ nhật

Phương pháp:

*) tự công thức Sxq = (a + b) x 2 x h:

- Tìm chiều cao theo công thức: h = Sxq : <(a + b) x 2> = Sxq: (a + b) : 2;

- tìm kiếm tổng chu vi đáy theo công thức: (a + b) x 2 = Sxq : h.

*) Nếu biết diện tích toàn phần ta cũng vậy vào công thức để tìm những đại lượng không biết.

Ví dụ. cho hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 217,5m2 và nửa chu vi dưới đáy bằng 14,5m. Tính độ cao của hình hộp chữ nhật đó.

Bài giải

Chu vi mặt dưới của hình hộp chữ nhật đó là:

14,5 × 2 = 29 (m)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật đó là:

217,5 : 29 = 7,5 (m)

Đáp số: 7,5m

Dạng 3: Toán bao gồm lời văn (thường là tìm diện tích hộp, căn phòng, tô tường …)

Phương pháp: Cần xác định xem diện tích s cần tìm là diện tích xung quanh hay diện tích toàn phần rồi áp dụng quy tắc tính diện tích s xung quanh hoặc diện tích s toàn phần.

Ví dụ. 1 căn phòng hình trạng hộp chữ nhật tất cả chiều dài 6m, chiều rộng 48dm, chiều cao 4m. Bạn ta muốn quét vôi những bức tường bao quanh và nai lưng của căn hộ đó. Hỏi diện tích cần quét vôi là từng nào mét vuông, biết tổng diện tích những cửa bằng 12m2 (biết rằng chỉ quét vôi bên phía trong phòng)?

Bài giải

Đổi 48dm = 4,8m

Diện tích bao phủ của ngôi nhà đó là:

(6 + 4,8) × 2 × 4 = 86,4 (m2)

Diện tích nai lưng của căn hộ đó là:

6 × 4,8 = 28,8 (m2)

Diện tích phải quét vôi là:

86,4 + 28,8 – 12 = 103,2 (m2)

Đáp số: 103,2m2

3. Bài xích tập vận dụng

Bài 1.

Xem thêm:

Một hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều dài 3,2dm, chiều rộng lớn 0,5m và độ cao 15cm. Tính diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình hộp đó.

Bài 2. 1 căn phòng hình hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 9m, chiều rộng nhát chiều nhiều năm 3m và chiều cao dài 4m. Người ta nên quét vôi tường và trần nhà trong hộ gia đình đó. Hỏi diện tích s cần quét vôi là bao nhiêu, biết tổng diện tích những cửa và hành lang cửa số là 11,25m2?

Bài 3. một chiếc thùng ko nắp hình dạng hộp chữ nhật, chiều rộng bởi 3/5 chiều dài với kém chiều lâu năm 1,2m, độ cao dài 1,5m. Bạn ta tô cả khía cạnh trong và mặt ko kể của thùng, cứ 2m2 thì hết 0,5kg sơn. Tính lượng sơn sẽ sơn kết thúc cái thùng đó.

Bài 4. một chiếc thùng bản thiết kế hộp chữ nhật gồm chiều rộng 4dm, độ cao 3,5dm và mặc tích một lòng là 70dm2. Tính diện tích toàn phần của dòng thùng đó.

Bài 5. Hải đề nghị làm 2 cái thùng hình lập phương bởi sắt không có nắp cạnh 2,4m. Hỏi:

a) Hải bắt buộc cần bao nhiêu m2 sắt?

b) Hải tính tô cả bên trong và bên phía ngoài 2 loại thùng kia thì đề nghị mua từng nào kg sơn, biết rằng cứ 20m2 thì nên 5kg sơn?

Bài 6. Hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích đáy là 25,7dm2, diện tích xung xung quanh là 75,3dm2. Tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật đó.

Bài 7. Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng. Một hình hộp chữ nhật có diện tích toàn phần là 25,27dm2, diện tích s đáy là 625cm2. Hỏi diện tích s xung quanh của hình hộp chữ nhật đó bằng bao nhiêu?

Bài 8. cho 1 hộp giấy hình hộp chữ nhật có chiều nhiều năm là 1,2dm, chiều rộng là 5cm, chiều cao là 6cm. Tính diện tích toàn phần của vỏ hộp giấy đó.

Bài 9. Tính diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của một hình hộp chữ nhất, biết chiều dài 12m6dm, chiều rộng bằng một nửa chiều dài, chiều cao 5m50cm.

Bài 10. Một phòng họp hình hộp chữ nhật có chiều nhiều năm là , chiều rộng kém chiều dài 20dm, độ cao 35dm. Người ta hy vọng quét vôi trần nhà và tư bức tường phía vào phòng. Hiểu được diện tích những cửa là 22,5m2. Tính diện tích cần quét vôi.

Tải xuống


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, ucozfree.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa huấn luyện và đào tạo lớp 6 cho con, được khuyến mãi miễn chi phí khóa ôn thi học tập kì. Bố mẹ hãy đk học demo cho nhỏ và được hỗ trợ tư vấn miễn phí. Đăng ký kết ngay!