CÁCH TÍNH TIỀN ĐIỆN ĐỒNG HỒ 3 PHA

Cách tính tiền điện đồng hồ 3 pha

1. Hướng dẫn đọc công tơ điện 3 pha – cách tính tiền điện công tơ 3 pha trực tiếp :

Công tơ điện 3 pha trực tiếp thường dùng gồm các loại 10(20)A , 20(40)A , 30(60)A , 50(100)A…. Nhìn chung việc đọc công tơ điện 3 pha – cách tính tiền điện công tơ 3 pha trực tiếp tương đối đơn giản , không cần phải nhân thêm hệ số .

Bạn đang xem: Cách tính tiền điện đồng hồ 3 pha

Liên quan: cách tính tiền điện đồng hồ 3 pha

* Đọc chỉ số công tơ điện 3 pha trực tiếp 10(20)A :

*

công tơ điện 3 pha trực tiếp 10(20)A

– Chỉ số công tơ điện 3 pha 10(20)A gồm 5 chữ số màu đen và 1 chữ số màu đỏ . Số màu đỏ có giá trị là 0.1kWh , các số màu đen ghép lại thì có giá trị là kWh . Ví dụ số bạn đọc được là 123456 thì giá trị bạn cần đọc là 12345.6 kWh , thường thì trong cách tính tiền điện công tơ 3 pha trực tiếp người ta bỏ phần thập phân , còn lại là 12345 kWh .

Xem thêm: Nét Bút Tri Ân Ve Thay Co Giao, Lời Tri Ân Thầy Cô Cảm Động Nhất

* Đối với các loại công tơ điện 3 pha trực tiếp 20(40)A , 30(60)A , 50(100)A thì 6 chư số đều là màu đen . Các số này ghép lại có giá trị là kWh , ví dụ số đọc được là 123456 thì giá trị cần đọc là 123456 kWh .

*

chỉ sô công tơ điện 3 pha trực tiếp 30(60)A

2. Cách tính tiền điện công tơ 3 pha gián tiếp :

*

Chỉ số công tơ điện 3 pha gián tiếp

Quan sát hình trên các bạn có thể thấy các chỉ số của công tơ điện 3 pha gián tiếp , thông thường dòng điện định mức của các công tơ này là 5A ( vòng màu đỏ ) và có thêm ký hiệu gián tiếp ( vòng màu xanh ) .

Chỉ số của công tơ điện 3 pha gián tiếp bao gồm 5 số màu đen và 1 số màu đỏ . Chỉ số màu đỏ có giá trị là 0.1 kWh , các chỉ số màu đen ghép lại có giá trị là 1kWh . Ví dụ số bạn đọc được là 234567 thì giá trị cần đọc là 23456.7 kWh . Tuy nhiên khác với công tơ điện trực tiếp , cách tính tiền điện công tơ 3 pha gián tiếp thì bạn cần phải nhân thêm hệ số biến dòng điện và biến áp đo lường . Thường thì ở mạng hạ thế không dùng biến dòng điện mà chỉ dùng những dòng biến đo lường như :

*

– Ta thấy chỉ số biến dòng điện là 100/5A = 20 lần . Vậy chỉ số điện năng thực tế của công tơ 3 pha trực tiếp này là 23456.7 * 20 = 469134 kWh

3. Cách đọc chỉ số công tơ 3 pha cơ điện tử :

*

Công tơ điện 3 pha dạng cơ điện tử bao gồm 1 dàn số cơ 6 số đo điện năng tổng . Cách tính điện năng tiêu thụ đối với công tơ dạng cơ điện tử căn cứ vào thời gian sử dụng điện của bạn , bao gồm giờ bình thường T1 , giờ cao điểm T2 , giờ thấp điển T3 . Điện năng T2 , T3 hiển thị ở màn hình LCD . Điện năng T1 = Tổng – T2 – T3