Câu đố vui tiếng anh có đáp án

Nên gọi Plỗi vấn xin vấn đề Tài liệu tiếp thu kiến thức Anh văn Truyện - Tiểu ttiết Khuyến mãi
*

Top đôi mươi Câu Đố Vui Tiếng Anh Hài Hước Có Đáp Án


Rất nhiềucác câu đố mẹo bởi giờ Anhkhiến không ít người dân đề nghị bó cất cánh, ôm đầu bởi không có câu trả lời. Còn chúng ta thì sao số đông câu đố vui bởi tiếng anh có làm nặng nề bạn không? Vậy hãy cùng giao lưu và học hỏi và tìm ra những “MẸO” để trả lời đúng lời giải đa số câu đố vui bằng tiếng Anh tiếp sau đây nhé!

*

1.What key does not loông xã the door?Đáp án: A music key

2. Where does June come before May?Đáp án: In the dictionary

3. What is the best place lớn put the cake in?Đáp án: In the mouth.

Bạn đang xem: Câu đố vui tiếng anh có đáp án

4. Why is the letter A lượt thích twelve sầu oclock?Đáp án:Because it is in the middle of day

5. What is the difference between a soldier & a young girl?Đáp án: One powders the face and the other faces the powder.

6. Which can you keep after giving it khổng lồ your friend?Đáp án: The promise

7. What is it that was tomorrow và will be yesterday?Đáp án: Today

8. What comes twice in a moment, once in a minute & never in a hundred years?Đáp án: letter M (What comes twice in a moment, once in a minute and never in a hundred years?)

9. What is it that larger the more you take from it?Đáp án:A hole


10. Which letter of the alphabet goes round Great Britain?Đáp án: letter C (the sea)

*

11. When I eat, I live but when I drink, I die. What am I?Đáp án: Fire

12. Why is the letter T lượt thích an island?Đáp án: Because it is in the middle of water

13. What word becomes shorter by the addition of a syllable?Dáp án: The word short become shorter by the addition of a syllable

14. What belongs only lớn you, & yet is used more by others than by yourself?Đáp án: Your name

15. What goes up when the rain comes down?Đáp án: An umbrella.

Xem thêm: Mệnh Mộc Hợp Màu Đỏ Không, Có Hợp Xe Màu Đỏ Không, Người Mệnh Mộc Hợp Màu Xe Gì

16. What goes up but never comes down?Đáp án: Smoke, your age.

17. Which travels at greater tốc độ, heat or cold?Đáp án: Heat, because you can catch cold.

18. Which 2 letters of alphabet have sầu eyes?Đáp án: A và B, because you say: ABCD (AB see D).