Có Sóng Wifi Nhưng Không Vào Mạng Được

Sửa lỗi đã kết nối WiFi tuy vậy không vào được mạng – WiFi được liên kết nhưng lại có thông tin rằng ” No Internet, secured “? nếu mạng của công ty không vận động như bình thường, khi biểu đạt không dây của ổn định, toàn bộ các chỉ báo dường như cho biết rằng mọi thứ hầu như ổn, nhưng bạn không thể kết nối với Internet.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Chúc các bạn thành công.