Bất cứ khi nào chúng ta nói về hình học, chúng ta nói về độ dài các cạnh, góc và diện tích của các hình dạng. Chúng ta đã thấy hai cái kia trước đây, hãy nói về cái sau. Bạn đã thấy rất nhiều câu hỏi trong kỳ thi toán học liên quan đến việc tìm diện tích vùng tô bóng của một đa giác cụ thể.

Đang xem: Công thức tính diện tích đa giác đều

Vì vậy, bạn cần phải có kiến ​​thức về công thức diện tích của các loại đa giác.

Trong bài viết này, bạn sẽ học:

Diện tích của một đa giác có nghĩa là gì?Làm thế nào để tìm diện tích của một đa giác, bao gồm cả diện tích của đa giác đều và bất thường?

Contents

Diện tích của một đa giác là gì?

Trong hình học, diện tích được định nghĩa là vùng chiếm bên trong ranh giới của một hình hai chiều. Do đó, diện tích của một đa giác là tổng không gian hoặc vùng giới hạn bởi các cạnh của đa giác.

QUẢNG CÁO

Đơn vị tiêu chuẩn để đo diện tích là mét vuông (m 2 ).

Làm thế nào để Tìm diện tích của một đa giác?

Các đa giác thông thường như hình chữ nhật, hình vuông, hình thang, hình bình hành, v.v. có các công thức xác định trước để tính diện tích của chúng.

Tuy nhiên, đối với một đa giác không đều , diện tích được tính bằng cách chia một đa giác không đều thành các phần nhỏ của đa giác đều.

Xem thêm: Muốn Chuyển Ảnh Màu Sang Đen Trắng Bằng Paint, Xin Chỉ Dùm, Cám Ơn

Diện tích của một đa giác đều

Tính diện tích của một đa giác đều có thể đơn giản như tìm diện tích của một tam giác đều. Đa giác đều có độ dài các cạnh bằng nhau và số đo các góc bằng nhau.

Có ba phương pháp tính diện tích của một đa giác đều . Mỗi phương pháp được sử dụng trong những dịp khác nhau.

Diện tích của một đa giác bằng cách sử dụng khái niệm apothem

Diện tích của một đa giác đều có thể được tính bằng cách sử dụng khái niệm apothem. Apothem là một đoạn thẳng nối tâm của đa giác với trung điểm của bất kỳ cạnh nào vuông góc với cạnh đó. Do đó, diện tích của một đa giác đều được cho bởi;

A = 1/2. p. a

trong đó p = chu vi của đa giác = tổng tất cả độ dài các cạnh của đa giác.

a = apothem.

Xem thêm:

Hãy xem xét một ngũ giác được hiển thị dưới đây;

*
*

Chia đa giác không đều thành các phần của đa giác đều

Do đó, ABED là hình chữ nhật và BDC là hình tam giác.

Diện tích hình chữ nhật = l * w

= 20 * 8 = 160 cm 2

Diện tích tam giác = 1/2. b. h

Chiều cao của tam giác có thể được tính bằng cách áp dụng định lý Pythagoras. Ví dụ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *