Đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc

- Thực hiện nay nhập liệu vào mẫu mã tờ knhì theo 1 trong 2 cách: nhập liệu thẳng bên trên vận dụng hoặc tạo ra tệp tin mẫu nhập đọc tin rồi hấp thụ dữ liệu vào áp dụng.

Bạn đang xem: Đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc

*

(1) Đăng ký cấp cho MST cho tất cả những người phụ thuộc vào.

(2) Đăng ký kết đổi khác tín đồ phụ thuộc.

Xem thêm: - Hoa Cẩm Chướng Đẹp

 

* Một số lưu ý mang đến quá trình nhập liệu mẫu tờ knhị này:

Người dựa vào bên trên 15 tuổi đề nghị gồm số CMND.

Vùng báo cáo “Thời gian tính bớt trừ”:

. Trường phù hợp ĐK new thì chỉ cần nhập lệ cột Từ tháng ở vị trí I.

. Trường thích hợp ĐK kết thúc giảm trừ người nhờ vào của tín đồ lao động thì nhập lệ 2 cột Từ mon cùng Đến mon tại vị trí II.