Đăng Ký Tài Khoản Trường Học Kết Nối

1. Nhấp vào link để mang đến trang truonghocketnoi.edu.vn ---> hướng dẫn sản xuất tài khoản học sinh theo lớp học trên trang Trường học tập kết nối

http://truonghocketnoi.edu.vn/thuvien/thuvien.php?page=3&ipp=8&category=40

2. Nhấp trực tiếp cùng xem:


Bạn đang xem: Đăng ký tài khoản trường học kết nối

*

Đang lưu comment
*

Xem thêm: Văn Tả Trái Cây Lớp 5, Bài Văn Miêu Tả Quả Bưởi, Tả Một Loại Trái Cây Mà Em Thích

*

*

*

Cổng thông tin điện tử ngôi trường Bồi dưỡng giáo dục Quận 4

moet.edu.vn