Để đánh số trang sách từ 1 đến 1000 chúng ta cần số chữ số là

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạc Mỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên

Bạn đang xem: Để đánh số trang sách từ 1 đến 1000 chúng ta cần số chữ số là

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

*

*

tu 1-9 can 9 chu so

tu 10-99 can 90 x2= 180 chữ số

tu 100-999 can 900 x3= 2700 chu so

999-1000 can 1 x4= 4 chu so

nhu vay 9+180+2700+4=2893 chu so

dáp so ;2893 chu so

chuc ban hoc tot


*

Từ 1 đến 9 có 9 số vậy cần 9 x 1 = 9 chữ số

Từ 10 đến 99 có : ( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 số vậy cần 90 x 2 = 180 chữ số

Từ 100 đến 1000có : ( 1000- 100 ) : 1 + 1 = 901số vậy cần : 901 x 3 = 2703chữ số

Vậy cần : ( 9 + 180 + 2703 ) = 2892 Số


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó tất cả câu trả lời mà các bạn cần!

Từ 1đến 9 có: (9 - 1 + 1) . 1 =9 chữ số

Từ 10đến 99 có: (99 - 10 + 1) . 2 = 180 chữ số

Từ 100đến 999 có: (999 - 100 + 1) . 3 = 2700 chữ số

Để viết số trang sách từ là 1 đến 1000 cần: 9 + 180 + 2700 + 3 = 2892chữ số


Từ 1 mang đến 9 tất cả 9 chữ số

Từ 10 mang lại 99 gồm : 90 . 2 = 180 chữ số

Từ 100 mang lại 999 bao gồm : 2700 chữ số

1000 gồm 4 chữ số

Vậy từ một đến 1000 bao gồm 9 + 180 + 2700 + 4 = 1893 chữ số


từ trang 1-9 bao gồm 9 trang=> gồm 9 chữ số

từ trang 10-99 tất cả 90 trang=>có 90*2=180 chữ số

từ trang 100-999 gồm 900 trang=>có 900*3=2700 chữ số

từ trang 1000-2016 gồm 1017 trang=>có 1017*4=4068 chữ số

Vậy số chữ số để đánh số trang sách kia là:

9+180+2700+4068=6957(chữ số)

Xem thêm: Cách Đổi Tên Facebook Khi Đã Xác Nhận Tên Facebook Khi Đã Xác Nhận Tên Hiện Tại
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
ucozfree.com)