Đề kiểm tra hóa 8 chương 2 có đáp án

Bài viết góp học viên tập luyện kỹ năng xử lý vụ việc hóa học, mặt khác giúp học viên Reviews được năng lượng học tập chất hóa học của bạn dạng thân để sở hữu phương thức tiếp thu kiến thức mê thích hợp


 ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

 

ĐỀ BÀI

Phần I: Trắc nghiệm một cách khách quan. ( 4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào trong 1 trong những chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng nhất

Cho các hiện tượng:

1. Hòa tan muối lấn sâu vào nước được nước muối.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra hóa 8 chương 2 có đáp án

2. lúc đánh diêm tất cả lửa bắt cháy.

3. Thanh hao đồng được kéo thành gai nhỏ dại để làm dây điện.

4. Thuỷ tinch được làm cho nóng chảy sinh sống to cao rồi thổi thành bóng đèn, lọ hoa, cốc …

5. Cho 1 mẫu mã đá vôi vào giấm ăn thấy gồm bọt khí thoát ra.

Câu 1: Hiện tượng trang bị lí là

A. 1, 3 cùng 4 B. 1 cùng 2

C. 2 và 3 D. 2 cùng 5

Câu 2: Hiện tượng hóa học là

A. 1, 3 và 4 B. 1 và 2

C. 2 với 3 D. 2 với 5

Câu 3: Phát biểu đúng là

A. Làm muối bột từ nước hải dương là sự việc đổi khác hóa học.

B. Thức ăn uống bị ôi thiu là sự việc thay đổi đồ dùng lí.

C. Nung đá vôi là việc thay đổi hóa học.

D. Cồn để vào lọ không bí mật bị cất cánh hơi là sự biến hóa chất hóa học.

Câu 4: Cho quá trình sau:

*

Giai đoạn có sự thay đổi hóa học làA. I B. II C. III D. IV

 

Câu 5: Phát biểu không đúng là

A. Trong 1 PƯHH, tổng khối lượng những hóa học thành phầm bởi tổng khối lượng các chất tyêu thích gia.

B. Trong 1 PƯHH, số phân tử của những hóa học được bảo toàn.

C. Trong 1 PƯHH, số nguyên ổn tử của mỗi ngulặng tố được bảo toàn.

D. Trong 1 PƯHH có n hóa học trường hợp biết khối lượng của (n-1) chất thì tính được cân nặng của hóa học sót lại.

Câu 6: Lưu huỳnh cháy theo sơ đồ vật bội nghịch ứng sau: Lưu huỳnh + khí oxi → khí sunfurơ. Nếu đang tất cả 48g lưu huỳnh cháy và thu được 96g khí sunfurơ thì cân nặng oxi vẫn tsi gia bội phản ứng là

A. 40g B. 44g C. 48g D. 52g

Câu 7: Tdiệt ngân oxit bị phân huỷ theo sơ đồ vật sau:

Thuỷ ngân oxit → Thuỷ ngân + Oxi. Khi phân huỷ

2,17g thuỷ ngân oxit nhận được 0,16g oxi. Kăn năn lượng thuỷ ngân chiếm được trong thí nghiệm này là

A. 2g B. 2,01g C. 2,02g D. 2,05g

Câu 8: Một cốc đựng dung dịch axit clohidric và 1 viên kẽm được đặt tại đĩa cân nặng A. Trên đĩa cân nặng B đặt các quả

cân nặng sao để cho klặng cân nặng ở phần cân đối. Bỏ viên kẽm vào cốc axit. Biết rằng có phản bội ứng:

Kẽm + axit clohidric → Kẽm clorua + khí hidro. Vị trí của kim cân là

A. Klặng cân nặng lệch về phía đĩa cân nặng A. B. Klặng cân lệch về phía đĩa cân B.

C. Klặng cân nặng ở đoạn thăng bởi. D. Kim cân không xác minh.

Câu 9: Khí Nitơ và khí Hidro chức năng cùng nhau tạo nên Amoniac (NH3). PTHH viết đúng là

A. N + 3H → NH3 B. N2 + H2 → NH3

C. N2 + H2 →2NH3 D. N2 + 3H2 → 2NH3

Câu 10: PTHH cho thấy chủ yếu xác

A. Số ngulặng tử, phân tử của những chất ttê mê gia phản nghịch ứng.

B. Tỉ lệ số phân tử (nguyên tử) của những chất vào phản nghịch ứng.

C. Khối lượng của những chất bội phản ứng.

Xem thêm: 【Hướng Dẫn】 Cách Trồng Lan Rừng Ra Hoa Chuẩn Đẹp, Bật Mí Cách Trồng Lan Rừng Dễ Sống, Nhiều Hoa

D. Nguyên ổn tố như thế nào tạo thành chất.

Câu 11: Phản ứng giữa Fe2O3 và CO được trình diễn nhỏng sau:

xFe2O3 + yCO → 2sắt + 3CO2.

Các quý hiếm của x với y đến pmùi hương trình cân đối là

A. x = 1; y = 1 B. x = 2 ; y = 1 C. x = 1 ; y = 3 D. x = 3 ; y = 1

Câu 12: Cho PTHH: 2Cu + O2 → 2CuO. Tỉ lệ giữa số ngulặng tử đồng: số phân tử oxi: số phân tử CuO là 

A. 1:2:1 B. 2:1:1 C. 2:1:2 D. 2:2:1

Câu 13: Trong bội phản ứng hóa học, phân tử này chuyển đổi thành phân tử không giống là do

A. Các nguyên ổn tử tính năng cùng nhau.

B. Các nguyên ổn tố tính năng với nhau.

C. Liên kết thân những nguim tử không bị chuyển đổi.

D. liên kết thân các nguyên ổn tử biến đổi.

Câu 14: Trong một bội nghịch ứng chất hóa học, các chất bội phản ứng và hóa học sản xuất thành bắt buộc đựng cùng

A. Số ngulặng tử của từng nguim tố. B. Số ngulặng tử trong mỗi chất.

C. Số phân tử của từng hóa học. D. Số ngulặng tố tạo ra hóa học.

Câu 15: Có phát biểu: “Trong PƯHH chỉ xảy ra sự thay đổi link thân các nguyên tử (1), đề xuất tổng khối lượng các hóa học được bảo toàn (2)’’. Trong đó

A. (1) đúng, (2) không nên.

B. cả 2 ý bên trên hầu như đúng cùng ý (1) lý giải cho ý (2).

C. (1) không đúng, (2) đúng.

D. cả 2 ý trên hầu như đúng cùng ý (2) giải thích mang lại ý (1).

Câu 16: Phương thơm trình chất hóa học cần sử dụng để

A. Biểu diễn PƯHH bằng văn bản.

B. Biểu diễn nđính gọn PƯHH bằng công thức hoá học.

C. Biểu diễn sự chuyển đổi của từng hóa học riêng rẽ rẽ.

D. Biểu diễn sự thay đổi của các ngulặng tử trong phân tử.

 Phần 2: Tự luận (6 điểm)

Câu 17. Lập PTHH của các phản ứng sau, cho thấy thêm tỉ trọng số nguyên ổn tử, phân tử của những hóa học trong những phản nghịch ứng

a. Mg + HCl → MgCl2 + H2

b. Fe2O3 + CO → sắt + CO2

c. Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2

d. Al + Cl2 → AlCl3

Câu 18. Cho 8,4g bột Fe cháy không còn vào 3,2g khí oxi (đktc) tạo nên oxit sắt tự (Fe3O4).

a. Viết PTHH của phản ứng với cho thấy thêm tỉ lệ thành phần số nguyên tử, phân tử của những chất vào phản bội ứng.

b. Tính khối lượng oxit sắt tự chế tác thành.

Câu 19 . Nếu nhằm một tkhô hanh Fe bên cạnh ttách thì sau một thời hạn khối lượng tkhô cứng Fe sẽ bé dại rộng, to hơn tốt bởi khối lượng ban đầu? Hãy lý giải.

 

ĐÁPhường ÁN VÀ THANG ĐIỂM

Phần I. Trắc nghiệm khả quan. (4 điểm)

Mỗi chắt lọc đúng đạt 0,25 điểm

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A

D

C

D

B

C

B

B

D

B

C

C

D

A

B

B

 

Phần II. Tự luận (6 điểm)

 

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

(3 điểm)

a. Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 

0,5đ

Số nguim tử Mg : số phân tử HCl : số phân tử MgCl2 : số phân tử H2 = 1:2:1:1

0,25

b. Fe2O3 + 3CO → 2sắt + 3CO2

 

0,5đ

Số phân tử Fe2O3 : số phân tử CO : số nguyên tử sắt : số phân tử CO2 = 1:3:2:3

0,25

c. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

0,5đ

Số nguyên ổn tử Al : số phân tử H2SO4 : số phân tử Al2(SO4)3 : số phân tử H2 = 2:3:1:3