Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Môn Lịch Sử Lớp 10

Đăng nhập Facebook
*
Google

Bạn đang xem: Đề kiểm tra trắc nghiệm môn lịch sử lớp 10

*


Xem thêm: Ý Nghĩa Phong Thuỷ & Cách Chăm Sóc Cây Ngọc Bích : 13 Bước (Kèm Ảnh)


*

Chương 1: xóm hội nguyên thủy bài xích 1: Sự mở ra loài người và bè bạn người nguyên thủy bài xích 2: thôn hội nguyên thủy Chương 2: làng hội cổ truyền bài xích 3: Các non sông cổ đại phương đông bài xích 4: Các đất nước cổ đại châu mỹ - Hi Lạp với Rô - Ma Chương 3: trung hoa thời phong kiến bài bác 5: trung quốc thời phong loài kiến Chương 4: Ấn Độ thời phong kiến bài xích 6: Các giang sơn Ấn Độ với văn hóa truyền thống lâu đời Ấn Độ bài 7: Sự phát triển lịch sử vẻ vang và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ Chương 5: Đông nam giới Á thời phong kiến bài 8: Sự có mặt và cách tân và phát triển các quốc gia chính sinh sống Đông nam giới Á bài xích 9: quốc gia Cam-pu-chia và vương quốc Lào Chương 6: Tây Âu thời trung đại bài 10: Thời kì hình thành và cải tiến và phát triển của chính sách phong loài kiến Tây Âu (từ nạm kỉ V đến cố kỉnh kỉ XIV) bài 11: Tây Âu giai đoạn trung đại bài xích 12: Ôn tập: lịch sử thế giới tín đồ nguyên thủy, cổ xưa và trung đại Chương 1: việt nam từ thời nguyên thủy đến chũm kỉ X bài 13: nước ta thời kì nguyên thủy bài bác 14: Các đất nước cổ đại trên giang sơn Việt phái mạnh bài xích 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ nỗ lực kỉ II TCN đến đầu cầm cố kỉ X) bài 16: Thời Bắc trực thuộc và các cuộc chống chọi giành độc lập dân tộc (từ cố kỉ II TCN mang đến đầu rứa kỉ X) Chương 2: việt nam từ cụ kỉ X đến chũm kỉ XV bài bác 17: quy trình hình thành và phát triển trong phòng nước phong con kiến (từ cụ kỉ X đến nạm kỉ XV) bài bác 18: Công cuộc gây ra và phân phát triển kinh tế tài chính trong các thế kỉ X-XV bài 19: phần lớn cuộc binh đao chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV bài 20: thành lập và cách tân và phát triển văn hóa dân tộc trong những thế kỉ X-XV Chương 3: việt nam từ rứa kỉ XVI đến nạm kỉ XVIII bài 21: Những chuyển đổi của công ty nước phong kiến trong số thế kỉ XVI-XVIII bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII bài xích 23: phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất khu đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối cụ kỉ XVIII bài 24: tình trạng văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII Chương 4: vn ở nửa đầu cố kỉ XIX bài xích 25: thực trạng chính trị, gớm tế, văn hóa truyền thống dưới triều Nguyễn (nửa đầu nắm kỉ XIX) bài 26: thực trạng xã hội sống nửa đầu cầm cố kỉ XIX và phong trào đấu tranh của quần chúng Chương 5: Sơ kết lịch sử Việt nam từ nguồn gốc đến giữa ráng kỉ XIX bài 27: quy trình dựng nước và giữ nước bài bác 28: truyền thống lâu đời yêu nước của dân tộc nước ta thời phong loài kiến Chương 1: các cuộc biện pháp mạng bốn sản (Từ giữa cố kỉ XVI mang đến cuối cầm cố kỉ XVIII) bài 29: giải pháp mạng Hà Lan và biện pháp mạng tư sản Anh bài xích 30: chiến tranh giành tự do của các thuộc địa Anh nghỉ ngơi Bắc Mĩ bài xích 31: giải pháp mạng tứ sản Pháp cuối nuốm kỉ XVIII Chương 2: các nước Âu - Mĩ (Từ giữa nỗ lực kỉ XVI cho cuối nạm kỉ XVIII) bài bác 32: phương pháp mạng công nghiệp sinh sống châu Âu bài xích 33: xong xuôi cách mạng bốn sản sống châu Âu với Mĩ giữa cầm kỉ XIX bài xích 34: các nước tư bạn dạng chuyển sang giai đoạn đế quốc nhà nghĩa Chương 3: phong trào công nhân (Từ đầu nuốm kỉ XIX cho đầu cố kỉnh kỉ XX) bài 36: Sự hiện ra và trở nên tân tiến của trào lưu công nhân bài bác 37: Mác với Ăng-ghen. Sự thành lập và hoạt động của chủ nghĩa làng hội khoa học bài 38: Quốc tế thứ nhất và công thôn Pa-ri 1871 bài 39: quốc tế thứ nhì bài xích 40: Lê-nin và trào lưu công nhân Nga đầu cố gắng kỉ XX Trắc nghiệm tổng hợp lịch sử dân tộc 10 Đề thi lịch sử 10 Đề thi lịch sử 10 học kì 1 có đáp án Đề thi lịch sử 10 học kì 2 bao gồm đáp án