ĐỀ THI TIN HỌC A CÓ ĐÁP ÁN

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Top 40 Đề thi Tin học tập lớp 7 năm 2021 - 2022 bao gồm đáp án | Đề thi Tin học tập 7 học tập kì 1, học kì 2 chọn lọc

Bộ 40 Đề thi Tin học lớp 7 năm học tập 2021 - 2022 học kì 1 và Học kì 2 có đề thi thân kì, đề thi học kì chọn lọc, tất cả đáp án, cực sát đề thi chủ yếu thức dính sát hình thức đánh giá năng lực học viên mới duy nhất theo Thông bốn 22 của cục Giáo dục & Đào tạo. Mong muốn bộ đề thi này để giúp Giáo viên tất cả thêm tài liệu đánh giá học sinh, giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi Tin học tập 7.

Bạn đang xem: Đề thi tin học a có đáp án

Mục lục Đề thi Tin học tập lớp 7 năm 2021 - 2022

Lời giải bài tập môn Tin học 7 sách mới:

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi thân học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tin học tập lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1. Đâu là bối cảnh của trò chơi gõ từ cấp tốc (Wordtris) vào Typing Test


A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2. hiệu quả của hàm sau: =AVERAGE(A1:A4), trong đó: A1=6; A2=2; A3= 4 ; A4=8.

A. 8 B. 5 C. 20. D.Không triển khai được.

Câu 3. Dữ liệu kiểu số vào các chương trình bảng tính:

A. Mặc định căn trái

B. Mặc định căn phải

C. Mặc định căn giữa

D. Mặc định căn đều

Câu 4. Thao tác nào sau đây có thể đổi tên trang tính?

A. Nháy đúp nhãn trang

B. Nhấp phải trang, chọn Hide

C. Nhấp phải trang, chọn Insert

D. Nhấp phải trang, chọn Delete

Câu 5.Giả sử có các bước:


a. Nhấn Enter

b. Nhập công thức

c. Gõ dấu =

d. Chọn ô tính

Thứ tự đúng của các bước nhập công thức là:

A. C,b,d,aB. D,c,b,aC. D,b,c,aD. A,d,c,b

Câu 6. Màn hình thao tác của Excel không giống màn hình làm việc của Word là tất cả có:

A. File, Trang tính, Home, Thanh công thức.

B. Trang tính, Thanh công thức, Page Layout, Data.

C. Thanh trạng thái, Thanh công thức, Fomulas

D. Trang tính, Thanh công thức, Fomulas, Data.

Câu 7. Ô A1, B1, C1 lần lượt có giá trị như sau: 7, 9, 2

Ô D1 có công thức =(7-9)/2

Muốn kết quả của ô D1 tự động cập nhật khi cụ đổi dữ liệu các ô A1, B1, C1 thì công thức ô D1 phải là:

A. =(A1+B1)/2B. =A1-B1/C1

C. =(A1-B1)/C1D. =(7-9)/C1

Câu 8. Hàm SUM vào Excel sử dụng để:

A. Tính tổngB. Tính mức độ vừa phải cộng

C. Khẳng định GTLND. Xác định GTNN

Câu 9. Tài liệu là gì?

A. Nhỏ sốB. Chữ

C. Những kí hiệu số và chữD. Cả cha câu bên trên đểu đúng

Câu 10. khoác định bảng tính có bao nhiêu trang


A. 1B. 2C. 3D. 4

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1.(3 điểm) cho bảng điểm sau:

BẢNG ĐIỂM CÁC MÔN HỌC TRƯỜNG thcs AMA TRANG LƠNG

A B C D E G H
Stt Họ cùng tên Lớp Toán Hóa ĐTB
1 Nguyễn Văn Hoàng Anh 7A 6 9 6
2 Trần Thị Thu Thủy 7B 10 10 9
3 Đỗ thị Lan 7C 8 6 6
4 Hoàng Hà Nhi 7D 7 8 5
5 Ngô Văn Sơn 7E 6 9 9
6 Đỗ Gia Linh 7G 7 8 8
Max

a.Em hãy lập hàm phù hợp nhất nhằm tìm ra Điểm trung bình của các môn của các bạn.

b. Thực hiện hàm phù hợp nhất để tìm ra các bạn nào tất cả điểm trung bình cao nhất.

Câu 2:(1 điểm) Sử dụng các ký hiệu phép toán của Excel. Hãy viết những công thức sau:


a)(7+9):(12-3)(32+1) b)

Câu 3. Hãy nêu ích lợi của vấn đề sử dụng add ô tính vào công thức? (1 điểm)

Đáp án & Thang điểm

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án D B B A B D C A D C

II. TỰ LUẬN

CâuĐáp ánĐiểm

Câu 1

(3 điểm)

a)

=AVERAGE(D2:G2)

=AVERAGE(D3:G3)

=AVERAGE(D4:G4)

=AVERAGE(D5:G5)

=AVERAGE(D6:G6)

=AVERAGE(D7:G7)

b. =MAX(H2:H7)

2

1

Câu 2

(1 điểm)

a) (7+9) : (12-3)(32+1)......... =(7+9)/(12-3)*(3^2+1)

b) …….. =(5^3-3^2)/(5+2)^2

0.5

0.5

Câu 3

(1 điểm)

Khi nội dung các ô vào công thức đổi khác thì hiệu quả cũng được auto tính toán và cập nhật lại nhằm cho tác dụng đúng.

1

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề thi học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tin học tập lớp 7

Thời gian có tác dụng bài: phút

(Đề thi số 1)

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. các từ “A5” trong vỏ hộp tên tất cả nghĩa là:

A.Phím chức năng A5B.Ô ở mặt hàng A cột 5

C.Ô sinh sống cột A mặt hàng 5D.Phông chữ bây giờ là A5

Câu 2. bạn Hồng sẽ mở bảng danh tính sach lop em, chúng ta ấy mong mỏi lưu lại với thương hiệu Bang diem lop em. Nếu em là Hồng, em đã thực hiện:

A. Nháy vào nút lệnh

*

B. Nhấn tổng hợp phím Ctrl + V

C. File -> Save as

D. File -> Save

Câu 3. mong muốn sữa tài liệu trong một ô tính cơ mà không yêu cầu nhập lại ta phải thực hiện như vậy nào?

A. Nháy đúp chuột trên ô tính với sửa dữ liệu

B. Nháy loài chuột trên ô tính cùng sửa dữ liệu

C. Nháy chuột đến ô tính cần sửa tiếp nối đưa loài chuột lên thanh phương pháp để sửa

D. Cả hai giải pháp A với C

Câu 4. Dữ liệu kiểu số vào các chương trình bảng tính:

A. Mặc định căn trái

B. Mặc định căn phải

C. Mặc định căn giữa

D. Mặc định căn đều

Câu 5. Phần mở rộng của các tệp tin trong chương trình bảng tính:

A rtfB .excelC .docD .xls

Câu 6. Để thoát khỏi Excel, ta thực hiện:

A. Nhận nút

*
C. File -> Exit

B. Alternative text + F4D. Toàn bộ đều đúng

Câu 7. Để ngừng nhập hàm hay công thức vào một ô tính ta cần sử dụng nút lệnh nào:

A. EndB. Enter

C. BackspaceD. Shift

Câu 8. trong những nút lệnh sau, nút lệnh nào dùng để mở bảng tính cũ?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1. mong sửa dữ liệu trong một ô tính mà lại không nên nhập lại tài liệu phải thực hiện thao tác làm việc gì? (1 điểm)

Câu 2. Nêu quá trình lần lượt nhập một phương pháp và những kí hiệu phép toán trong chương trình bảng tính. (3 điểm)

Câu 3. đến bảng tài liệu chương trình bảng tính như sau: (2 điểm)

A B C D E
1 BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP 7A
2 Họ và tên Toán Tin Vật Lí Điểm TB
3 Nguyễn Thị An 9 10 8
4 Trần Văn Duy 7 9 8 ?
5 Nguyễn Hoàng Hà 5 7 7
? ? ?

Yêu cầu: Sử dụng các hàm vẫn học nhằm tính và cho biết thêm kết quả

a)Tính điểm mức độ vừa phải của học sinh: è cổ Văn Duy

b)Tính tổng điểm môn đồ dùng lí

c)Tính điểm thấp tốt nhất của môn Tin

d)Tính điểm cao nhất của môn Toán

Đáp án & Thang điểm

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C C D B D D B B

II. TỰ LUẬN

Câu Đáp án Điểm

Câu 1

(1 điểm)

Muốn sửa tài liệu trong một ô tính mà lại không đề xuất nhập lại dữ liệu phải tiến hành thao tác: (trình bày 2 cách)

- cách 1: Nháy đúp vào ô cần sửa cùng sửa dữ liệu.

- phương pháp 2: Nháy lựa chọn ô đề xuất sửa, nháy con chuột lên thanh công thức và sửa dữ liệu trên kia rồi nhận enter để xong việc sửa dữ liệu.

0.5

0.5

Câu 2

(3 điểm)

* các bước nhập công thức: (2 điểm)

- bước 1: lựa chọn ô cần nhập công thức

- bước 2: Gõ vết bằng

- bước 3: Nhập công thức

- cách 4: nhấn phím Enter hoặc nháy con chuột vào nút  trên thanh công thức

* những kí hiệu phép toán trong lịch trình bảng tính (1 điểm)

- Kí hiệu phép cộng: +

- Kí hiệu phép trừ: -

- Kí hiệu phép nhân: *

- Kí hiệu phép chia: /

- Kí hiệu phép đem lũy thừa: ^

- Kí hiệu phép lấy phần trăm: %

0.5

0.5

0.5

0.5

1

Câu 3

(2 điểm)

a)=AVERAGE(B4:D4) -> hiệu quả là: 8

b)=SUM(D3:D5) -> tác dụng là: 23

c)=MIN(C3:C5) -> tác dụng là: 7

d)=MAX(B3:B5) -> tác dụng là: 9

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi thân học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: Tin học lớp 7

Thời gian làm cho bài: phút

(Đề thi số 1)

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1. sau thời điểm lọc thì những hàng vừa lòng điều khiếu nại sẽ:

A. Những hàng đó bị xóa khỏi bảngB. Các hàng đó hiển thị theo tài liệu lọc.

C. Các hàng bị lỗiD. Những hàng kia ẩn đi

Câu 2. thông số Left trong hộp thoại Page cài đặt được dùng để:

A. Cài đặt lề dưới trang in B. Cài đặt lề trái trang in

C. Setup lề trên trang in D. Thiết lập lề đề xuất trang in

Câu 3.

Xem thêm: Các Loại Cây Dương Xỉ - Tổng Hợp Những Loại Dương Xỉ Bán Cạn

Ô A1 của trang tính tất cả số 3.534; sau thời điểm chọn ô A1, nháy chuột 1 lần vào nút

*
thì tác dụng hiển thị ngơi nghỉ ô A1 đã là:

A. 3.53B. 3.54C. 3.5340D. 3.530

Câu 4. Định dạng là?

A. Ko làm đổi khác nội dung của những ô tính

B. Làm biến hóa nội dung của các ô tính

C. Chỉ cần biến đổi phông chữ

D. Chỉ cần chuyển đổi cỡ chữ

Câu 5. những nút lệnh

*
làm đến kí từ bỏ trở thành

A. Đậm, gạch chân với nghiêngB. Gạch chân với nghiêng

C. Đậm với nghiêngD. Tất cả đều sai

Câu 6: Để lọc những hàng có giá trị lớn số 1 với điều kiện dữ liệu như thế nào sau đây:

A. Kí tựB. Kí hiệu đặc biệtC. Kí tự và sốD. Số

Câu 7. vạc biểu nào sau đấy là sai?

A. Lọc dữ liệu là lựa chọn và chỉ hiển thị những hàng thỏa mãn các tiêu chuẩn chỉnh nào đó.

B. Lúc lọc dữ liệu sẽ không còn sắp xếp lại dữ liệu.

C. Sau khi thực hiện tại các làm việc lọc dữ liệu, để trở về trạng thái thuở đầu (không còn nút

*
trên title nữa), em lựa chọn lại lệnh Filter

D. Sau khoản thời gian có công dụng lọc dữ liệu, quan trọng chọn cột không giống để thường xuyên thực hiện tại lọc dữ liệu.

Câu 8. Để lọc những hàng bao gồm 3 giá trị lớn nhất trong vỏ hộp thoại đứng đầu 10 AutoFter ta lựa chọn lệnh:

A. TopB. BottomC. ShowD. Một lệnh khác

Câu 9. trong khi in trang tính ra giấy, theo ngầm định Excel sẽ đặt trang giấy theo hướng:

A. Đứng.B. Ngang.

C. Hoàn toàn có thể đứng hoặc ngang.D. Cả A, B, C đa số sai

Câu 10. các bước chuyển đổi phông chữ

A. Lựa chọn ô (hoặc các ô) yêu cầu định dạng → Nháy mũi tên sinh sống ô Font color → lựa chọn phông chữ say đắm hợp

B. Lựa chọn ô (hoặc các ô) buộc phải định dạng → Nháy mũi tên sinh hoạt ô font → chọn phông chữ ưa thích hợp

C. Lựa chọn ô (hoặc các ô) buộc phải định dạng → Nháy mũi tên sinh hoạt ô Font kích cỡ → chọn phông chữ phù hợp hợp

D. Lựa chọn ô (hoặc những ô) đề xuất định dạng → Nháy mũi tên sống ô Fill color → chọn phông chữ thích hợp

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. Hãy nêu công việc để tiến hành kẻ đường biên của những ô tính? (1 điểm)

Câu 2. Nêu các làm việc thực hiện để lề đến trang tính? (2 điểm)

Câu 3. đến bảng tính sau:

*

Hãy nêu quá trình để thực hiện:

a) sắp xếp cột điểm đồ dùng lý theo thứ tự tăng dần. (1 điểm)

b) lọc ra chúng ta có Điểm TB bởi 7.0 (1 điểm)

Đáp án và Thang điểm

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án D B A A B D D A A B

II. TỰ LUẬN

Câu Đáp án Điểm

Câu 1

(1 điểm)

- mong muốn kẻ khung mang đến bảng tính ta tiến hành như sau:

+ Chọn những ô yêu cầu kẻ mặt đường biên.

+ Nháy nút Border để chọn kiểu vẽ đường biên.

+ Nháy chọn kiểu kẻ con đường biên.

1

Câu 2

(2 điểm)

Mở bảng lựa chọn File -> Page thiết đặt -> xuất hiện hộp thoại

+ Mở trang Margins

+ chuyển đổi các số trong số ô Top, Bottom, Right, Left để cài đặt lề

1

0.5

0.5

Câu 3

(2 điểm)

a) thu xếp cột điểm trang bị lý theo máy tự tăng dần.

- lựa chọn một ô vào cột điểm vật dụng lý

- Nháy con chuột vào nút

*
để thu xếp theo thứ tự tăng dần

b) Lọc các bạn có Điểm TB bằng 7.0

- chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc

- Mở bảng chọn Data -> Filter trong team Sort và Filter -> lộ diện các nút lọc sinh hoạt cạnh tiêu đề các cột.

- Nháy loài chuột vào nút thanh lọc cạnh tiêu đề cột Điểm TB lựa chọn tiêu chuẩn chỉnh lọc là 7.0

0.5

0.5

0.5

0.5

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề thi học tập kì 2

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tin học tập lớp 7

Thời gian làm cho bài: phút

(Đề thi số 1)

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. Lệnh hình dáng chữ bên trong nhóm lệnh?

A. FontB. ParagraphC.NumberD. Cells

Câu 2. trong những biểu đồ dùng sau đây, biểu đồ vật nào là biểu vật tròn:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 3. phân phát biểu như thế nào sau đó là sai?

A. Biểu thiết bị cột không tương thích để so sánh dữ liệu có trong vô số nhiều cột.

B. Biểu đồ mặt đường gấp khúc dùng để làm so sánh tài liệu và dự kiến xu ráng tăng hay sút của dữ liệu.

C. Biểu đồ hình trụ thích phù hợp để biểu lộ tỉ lệ của giá bán trị dữ liệu so cùng với tổng thể.

D. Biểu trang bị cột tương thích để đối chiếu dữ liệu có trong vô số nhiều cột.

Câu 4. Geogebra là một trong những phần mềm:

A. Luyện gõ phím nhanh B. Tra cứu bản đồ nỗ lực giới

C. Vẽ hình học tập độngD. Học đồ dùng lí

Câu 5. Lệnh sinh sản biểu đồ phía bên trong nhóm?

A. StillsB. ChartC. TablesD. Cells

Câu 6. Mở dải lệnh View  lựa chọn lệnh Page Break Preview để:

A. Coi ngắt trang B. Coi trước trang in

C. In trang tínhD. Thiết lập lề in

Câu 7. Để khiến cho chữ trong ô tính vừa in đậm vừa in nghiêng ta sử dụng các nút lệnh?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 8. Trong team Page Setup, ta lựa chọn lệnh nào trong các lệnh sau để tính hướng giấy in?

A. MarginsB. Set upC. PageD. Sheet

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1: Nêu quá trình để sắp xếp danh sách tài liệu trong Excel? (1,5 điểm)

Câu 2. Nêu quá trình để định dạng màu chữ? (1,5 điểm)

Câu 3: (3 điểm) mang đến bảng điểm sau:

*

a) Hãy sắp xếp cột TBM theo vật dụng tự tăng dần?

b) Nêu thao tác lọc 3 các bạn có ĐTB cao nhất?

Đáp án & Thang điểm

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án A D A C B A B C

II. TỰ LUẬN

Câu Đáp án Điểm

Câu 1

(1.5 điểm)

- B1. Nháy chuột, lựa chọn 1 ô trong cột yêu cầu sắp xếp

- B2. Nháy nút trong team Sort & Filter của dải lệnh Data để thu xếp theo đồ vật tự tăng đột biến (hoặc lệnh để sắp xếp theo thiết bị tự giảm dần)

0.5

1

Câu 2

(1.5 điểm)

- B1./ chọn ô (hoặc các ô) nên định dạng nội dung.

- B2./ Nháy con chuột tại nút mũi tên ngơi nghỉ ô Font color trong đội Font của dải lệnh Home

- B3./ Nháy chuột chọn màu.

0.5

0.5

0.5

Câu 3

(3 điểm)

a)

B1. Nháy chuột, lựa chọn một ô trong cột nên sắp xếp

B2. Nháy nút trong team Sort & Filter của dải lệnh Data để bố trí theo sản phẩm tự tăng dần đều (hoặc lệnh để bố trí theo máy tự sút dần)

b)

- Nháy chuột chọn 1 ô bất cứ trong cột ĐTB

- Mở bảng chọn Data/Filter vào Sort & Filter

- Nháy vào nút trên mặt hàng tiêu đề cột , chọn Number Filters

- Nháy Top -> Nhập số sản phẩm là 3 -> Nháy OK.

0.5

0.5

....................................

....................................

....................................

Trên đấy là phần nắm tắt một số đề thi trong số bộ đề thi Tin học lớp 7 năm học tập 2021 - 2022 học tập kì 1 cùng Học kì 2, để xem vừa đủ mời quí bạn đọc lựa chọn một trong các bộ đề thi nghỉ ngơi trên!