Đề Thi Trắc Nghiệm Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Cơ Bản

THI THỬ CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG công nghệ thông tin CĂN BẢN

Bạn đang chuẩn bị kiến thức nhằm thi Chứng chỉ vận dụng CNTT căn bản (thay cầm cho chứng từ tin học tập A B nước nhà trước đây) ? các bạn thấy phần triết lý thật cạnh tranh nhớ hoặc bạn không có điều khiếu nại thi test xem hiệu quả làm bài của bản thân mình tới đâu? đa số chuyện sẽ không hề khó khăn như các bạn nghĩ nữa, Trung chổ chính giữa TIN HỌC ucozfree.com luôn thấu phát âm được những do dự của chúng ta trước từng kỳ thi, chính vì như vậy chúng tôi đã khối hệ thống các đề thi UDCNTT CB quốc gia của Sở GD và ĐT thành phố hồ chí minh các tháng trước và tổ chức triển khai thi demo tin học trực con đường cho các bạn học viên. Dưới đây là hệ thống các đề thi, các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa, bọn họ cùng bắt đầu nhé! Chúc chúng ta đạt được kết quả tốt nhất!

DANH SÁCH ĐỀ THI THỬ:

Đề 1:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-1-78/

Đề 2:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-2-82/

Đề 3:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-3-84/

Đề 4:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-4-85/

Đề 5:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-5-86/

Đề 6:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-6-87/

Đề 7:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-7-88/

Đề 8:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-8-89/

Đề 9:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-9-90/

Đề 10:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-10-91/

Đề 11:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-11-92/

Đề 12:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-12-93/

Đề 13:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-13-94/

Đề 14:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-14-95/

Đề 15:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-15-116/

Đề 16:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-16-123/

Đề 17:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-17-124/

Đề 18:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-18-125/

Đề 19:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-19-126/

Đề 20:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-20-127/

Đề 21:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-21-128/

Đề 22:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-22-80/

Đề 23:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-23-96/

Đề 24:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-24-97/

Đề 25:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-25-98/

Đề 26:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-26-99/

Đề 27:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-27-100/

Đề 28:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-28-101/

Đề 29:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-29-102/

Đề 30:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-30-104/

Đề 31:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-31-105/

Đề 32:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-32-106/

Đề 33:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-33-107/

Đề 34:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-34-108/

Đề 35:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-35-109/

Đề 36:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-36-110/

Đề 37:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-37-111/

Đề 38:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-38-112/

Đề 39:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-39-113/

Đề 40:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-40-114/

Đề 41:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-41-115/

Đề 42:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-42-117/

Đề 43:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-43-81/

Đề 44:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-44-83/

Đề 45:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-45-103/

Đề 46:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-46-118/

Đề 47:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-47-119/

Đề 48:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-48-120/

Đề 49:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-49-121/

Đề 50:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-50-122/

Đề 51:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-51-129/

Đề 52:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-52-130/

Đề 53:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-53-131/

Đề 54:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-54-132/

Đề 55:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-55-133/

Đề 56:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-56-134/

Đề 57:http://thi.ucozfree.com/thi-thu/de-57-135/

Để biết thông tin cụ thể về ngày thi, giấy tờ thủ tục đăng cam kết dự thi, hoặc mong đăng ký khóa huấn luyện và đào tạo chứng chỉ áp dụng CNTT căn bản, cùng với các khóa học tập khác trên TIN HỌC ucozfree.combạn vui lòng tương tác theo:

CN: LÊ TRỌNG TẤN

CN: NGUYỄN ẢNH THỦ