Độ dài tối đa của nhạc chuông iphone

Nhiều bài hát được sắp xếp vào các vùng chẳng hạn như dạo đầu, đoạn chính và điệp khúc. Mỗi tiết đoạn thường dài tám nhịp hoặc là bội số của tám. Khi bạn tạo bài hát GarageBand, bài hát có một tiết đoạn lặp lại. Bạn có thể thêm nhiều tiết đoạn, đặt độ dài của một tiết đoạn và phát lại một tiết đoạn hoặc tất cả các tiết đoạn.You watching: độ dài tối đa của nhạc chuông iphone

Chạm vào nút tiết đoạn bài hát

*

ở mép mặt phải của thước.

Bạn đang xem: Độ dài tối đa của nhạc chuông iphone

Mở điều khiển tiết đoạn bài hát, tiếp nối chạm vào Thêm.

Tiết đoạn mới, trống được thêm vào sau tiết đoạn cuối cùng.

Chạm vào dứt để đóng các tinh chỉnh tiết đoạn bài xích hát.

Mở bộ tinh chỉnh tiết đoạn bài bác hát, chọn tiết đoạn bạn muốn sao chép, sau đó chạm vào Nhân bản.

Bản sao được thêm vào sau tiết đoạn cuối cùng.

Chạm vào dứt để đóng góp các điều khiển tiết đoạn bài xích hát.

Khi chúng ta ghi music cụ cảm ứng, độ lâu năm tiết đoạn xác minh độ nhiều năm của bản ghi. Mặc dù nhiên, chúng ta cũng có thể đặt huyết đoạn để auto khớp với độ dài của phiên bản ghi. Bài toán này hữu ích khi bạn ghi âm nội dung không xác định độ nhiều năm (ví dụ như 1 phần diễn tấu ngẫu hứng hoặc truyền khẩu) hoặc khi chúng ta nhập các tệp âm nhạc hoặc MIDI vào bài bác hát.

Mở bộ tinh chỉnh tiết đoạn bài xích hát.

Chạm vào nút Trình kiểm tra bên cạnh tên tiết đoạn. Giả dụ bạn có rất nhiều tiết đoạn, hãy đụng vào nút Trình kiểm tra ở kề bên phần cuối cùng.

Chạm vào công tắc auto để bật tính năng.

Chạm vào xong để đóng các điều khiển tiết đoạn bài hát.

Thay thay đổi độ lâu năm của máu đoạn

Mở bộ điều khiển và tinh chỉnh tiết đoạn bài xích hát.

Chạm vào nút Trình kiểm tra bên cạnh tên tiết đoạn.

Nếu tiết đoạn được đặt thành tự động, chạm vào công tắc auto để tắt.

Chạm vào mũi thương hiệu lên hoặc xuống bên cạnh Thủ công để kéo dài hoặc rút ngắn tiết đoạn tăng dần theo nhịp. Bạn có thể vuốt theo chiều dọc để vậy đổi độ dài ở các khoảng tăng lớn hơn.


*

Chạm vào chấm dứt để đóng các tinh chỉnh và điều khiển tiết đoạn bài hát.

Xem thêm: Hội Những Người Không Đỡ Nổi Những Người Khó Đỡ Nổi", Cover Photo: Hội Không Đỡ Nổi Hội Những Người

Khi bạn rút ngắn tiết đoạn, mọi vùng mở rộng quá phần cuối của tiết đoạn được rút gọn. Khi bạn kéo dài tiết đoạn, tất cả các vùng mở rộng từ đầu đến cuối của tiết đoạn hiện lặp đến phần cuối mới của tiết đoạn. Một máu đoạn có thể có khá nhiều nhịp và tổng thể bài hát hoàn toàn có thể dài cho 2000 nhịp.See more: phương pháp Tải Sleeping Dogs Definitive, sở hữu Sleeping Dogs Full Crack đến Pc

Phát tiết đoạn khác

Mở điều khiển tiết đoạn bài hát, sau đó chọn tiết đoạn bạn muốn phát. Để phát tất cả các máu đoạn trong bài xích hát, chọn tất cả tiết đoạn.

Chế độ coi Rãnh vậy đổi để hiển thị tiết đoạn và thước hiển thị số nhịp đến tiết đoạn.

Trong cơ chế xem Rãnh, bạn cũng có thể chuyển đổi giữa các tiết đoạn bài hát liền kề nhau bằng cách vuốt lịch sự trái hoặc phải cho đến khi tiết đoạn tiếp theo hiển thị.

Nếu bạn đặt các giá trị số hóa hoặc chuyển vị khác nhau cho rãnh trong các tiết đoạn khác nhau, giá trị số hóa hoặc chuyển vị đến rãnh đó xuất hiện dưới dạng Nhiều khi bạn chọn Tất cả tiết đoạn.

Chạm vào xong để đóng các tinh chỉnh và điều khiển tiết đoạn bài hát.

Để phát tiết đoạn hoặc các tiết đoạn hiện tại, hãy chạm vào nút Phát

*

vào thanh điều khiển.

Thay đổi thứ tự của các tiết đoạn

Mở điều khiển tiết đoạn bài hát, rồi chạm vào Sửa.

Kéo tiết đoạn lên hoặc xuống trong danh sách bằng bộ điều khiển trên mép bên phải của tiết đoạn đó.

Khi chúng ta hoàn tất, va vào Xong.

Chạm vào dứt để đóng các tinh chỉnh và điều khiển tiết đoạn bài bác hát.

Mở rộng vùng qua nhiều tiết đoạn

Mở điều khiển tiết đoạn bài hát, rồi chạm vào Tất cả tiết đoạn.

Chạm vào chấm dứt để đóng góp các tinh chỉnh tiết đoạn bài bác hát.

Di chuyển, định cỡ lại hoặc lặp vùng để mở rộng qua nhiều tiết đoạn. Bạn cũng có thể ghi vùng mới qua nhiều tiết đoạn.

Xóa tiết đoạn

Mở điều khiển tiết đoạn bài hát, rồi chạm vào Sửa.

Chạm vào hình tròn màu đỏ ở mặt trái tiết đoạn bạn muốn xóa.

Không thể xóa tiết đoạn nếu bài hát chỉ có một tiết đoạn.

Chạm vào hoàn thành để đóng góp các tinh chỉnh và điều khiển tiết đoạn bài bác hát.See more: Ttl Expired In Transit Là Gì, bí quyết Sửa Lỗi Ttl Expired In Transit Là Lỗi Gì

Đặt máu đoạn thứ nhất của bài hát mới để khớp cùng với độ dài phiên bản ghi của bạn

Theo mặc định, tiết đoạn đầu tiên của bài bác hát bắt đầu dài 8 ô nhịp. Bạn cũng có thể đặt độ nhiều năm của ngày tiết đoạn đầu tiên của những bài hát bắt đầu thành tự động, vào trường thích hợp này độ nhiều năm khớp cùng với độ dài bản ghi của bạn.