Driver máy in canon lbp 3300 win 10

download về

Tôi đã đọc và hiểu các tuyên cha miễn trừ trách nhiệm tiếp sau đây và ước muốn tải về ứng dụng được chỉ định


OS

Windows vps 2022 Windows hệ thống 2019 (x64) Windows Server năm 2016 (x64) Windows vps 2012 R2 (x64) Windows hệ thống 2012 (x64) Windows vps 2008 R2 (x64) Windows hệ thống 2008 (x64) Windows server 2003 R2 (x64) Windows vps 2003 (x64) Windows 11 Windows 10 (x64) Windows 8.1 (x64) Windows 8 (x64) Windows 7 (x64) Windows Vista (x64) Windows XP (x64)

phía dẫn setup

*Precaution When Using a USB ConnectionDisconnect the USB cable that connects the device & computer before installing the driver.Connect the USB cable after installing the driver.Driver và application software files have been compressed.The following instructions show you how to tải về the compressed files & decompress them.1. To tải về files, click the file link, select , và specify the directory where you want khổng lồ save the file.The download will start automatically.2. Downloaded files are saved in the specified thư mục in a self-extracting format (.exe format).3. Double-click the files khổng lồ decompress them. A new thư mục will be created in the same folder.The new folder will have the same name as the compressed file.4. Double-click the decompressed Setup.exe file to start installation.

Bạn đang xem: Driver máy in canon lbp 3300 win 10


thông tin tập tin

tên tập tin: LBP3300_R150_V330_W64_uk_EN_2.exe Phiên bạn dạng tập tin: R1.50V3.30 kích thước tập tin: 11752KB

Tuyên ba miễn trừ trách nhiệm

Tất cả các phần mềm, công tác (bao gồm nhưng không giới hạn trình điều khiển), tệp, tài liệu, trả lời sử dụng, trả lời hoặc bất kỳ tài liệu nào không giống (gọi thông thường là "Nội dung") được hỗ trợ trên website này trên cửa hàng "nguyên bản".

Canon Singapore Pte. Ltd., và những công ty liên kết của chính mình ("Canon") không đảm bảo an toàn dưới ngẫu nhiên hình thức nào tương quan đến Nội dung, tự chối trọn vẹn tất cả các bảo đảm, được mô tả rõ hoặc mang ý nghĩa ngụ ý (bao gồm, cơ mà không giới hạn, những đảm bảo được ngụ ý về năng lực bán được, sự tương xứng cho một mục đích cụ thể và tính không vi phạm) và sẽ không chịu trọng trách cập nhật, thay thế hoặc cung cấp Nội dung.

Canon bảo lưu toàn bộ các pháp quyền, quyền cài đặt và quyền cài đặt trí tuệ có liên quan trong Nội dung. Bạn có thể tải xuống và thực hiện Nội dung chỉ cho mục tiêu sử dụng cá nhân, phi dịch vụ thương mại và tự chịu đựng rủi ro. Canon sẽ không chịu nhiệm vụ cho bất kỳ thiệt sợ nào tương quan đến Nội dung, (bao gồm, tuy thế không giới hạn, thiệt hại gián tiếp, mang tính chất hậu quả, mang tính cảnh cáo hoặc đầy đủ thiệt hại ngẫu nhiên).

Xem thêm: Cách Chăm Sóc Cây Sử Quân Tử Trồng Trong Chậu, Hoa Sử Quân Tử Và Ý Nghĩa Của Nó Mang Lại Cho Bạn

Bạn không được phân phối, chuyển nhượng, cấp cho phép, bán, mang đến thuê, phân phát sóng, truyền tải, xuất bạn dạng hoặc bàn giao Nội dung cho bất kỳ bên nào khác. Bạn cũng trở thành không (và sẽ không còn để người khác) sao chép, sửa đổi, định dạng lại, tách rời, dịch ngược hoặc đảo ngược chuyên môn hoặc tạo thành các vật phẩm phái sinh trường đoản cú Nội dung, toàn cục hoặc một phần.

Bạn đồng ý không nhờ cất hộ hoặc đưa Nội dung thoát khỏi quốc gia/khu vực nơi ban đầu bạn dành được Nội dung kia đến các quốc gia/khu vực khác mà không có bất kỳ sự chất nhận được bắt buộc nào của cơ quan chỉ đạo của chính phủ hiện hành và/hoặc vi phạm ngẫu nhiên luật, tiêu giảm và phép tắc nào.

Bằng việc tiến hành tải xuống Nội dung, bạn đồng ý bị ràng buộc vày những luật pháp trên cũng tương tự tất cả các luật cùng quy định vận dụng cho việc bạn download xuống và sử dụng Nội dung.