Dự Báo Thời Tiết Ngày Mai Quảng Ninh

Dự Báo Thời Tiết hàng Giờ

Tại: tp Hạ Long, Quảng Ninh Giờ nhiệt độ độ cảm xúc Tình trạng 1658620800 : 1658620800 07:00 24/07 1658624400 : 1658624400 08:00 24/07 1658628000 : 1658628000 09:00 24/07 1658631600 : 1658631600 10:00 24/07 1658635200 : 1658635200 11:00 24/07 1658638800 : 1658638800 12:00 24/07 1658642400 : 1658642400 13:00 24/07 1658646000 : 1658646000 14:00 24/07 1658649600 : 1658649600 15:00 24/07 1658653200 : 1658653200 16:00 24/07 1658656800 : 1658656800 17:00 24/07 1658660400 : 1658660400 18:00 24/07 1658664000 : 1658664000 19:00 24/07 1658667600 : 1658667600 20:00 24/07 1658671200 : 1658671200 21:00 24/07 1658674800 : 1658674800 22:00 24/07 1658678400 : 1658678400 23:00 24/07
30 ° 35 ° mây thưa
30 ° 36 ° mây thưa
30 ° 36 ° mây thưa
31 ° 37 ° mây thưa
31 ° 37 ° mây thưa
32 ° 38 ° mây thưa
33 ° 38 ° mây thưa
33 ° 38 ° bầu trời quang đãng
32 ° 37 ° khung trời quang đãng
31 ° 37 ° bầu trời quang đãng
31 ° 36 ° khung trời quang đãng
29 ° 35 ° bầu trời quang đãng
28 ° 32 ° khung trời quang đãng
28 ° 32 ° bầu trời quang đãng
27 ° 31 ° bầu trời quang đãng
27 ° 31 ° khung trời quang đãng
27 ° 30 ° khung trời quang đãng

Dự Báo khí hậu 7 Ngày cho tới

Tại : thành phố Hạ Long, Quảng Ninh Ngày nhiệt độ độ xúc cảm Tình trạng 24/07 25/07 26/07 27/07 28/07 29/07 30/07 31/07
31 ° 37 ° mây thưa
33 ° 38 ° khung trời quang đãng
32 ° 38 ° mây rải rác rến
32 ° 37 ° mây rải rác rến
32 ° 37 ° mây đen u ám và mờ mịt
*
31 ° 37 ° mưa vơi
30 ° 37 ° mưa vừa
30 ° 37 ° mưa vừa

Kênh báo tin dự báo thời tiết mặt hàng giờ, hàng ngày, sản phẩm tuần miễn tầm giá và chính xác nhất.