Hai lần chu vi một hình chữ nhật bằng bảy lần chiều dài của nó

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

hai lần chu vi hình chữ nhật bởi bảy lần chiều dài của nó. Nếu sản xuất chiều rộng 5cm, bớt chiều nhiều năm 5cm thì hình chữ nhật biến hình vuông. Tính diện tích s hình chữ nhật đó


*

*

Chiều dài ra hơn chiều rộng lớn là: 5 + 5 = 10 ( cm )

Bạn vẽ sơ đồra thì đang hiểu nhé!

( a + b ) * 4 = a * 7

=> a *4+ b * 4 = a*7

=> b * 4 = a* 3

=> b *4 = ( b + 10 ) * 3

=> b* 4= b* 3+ 30

=> b * 1 = 30

=> b = 30; a= 40

Còn tính diện tích s thì tự bạn tính nhé!

.

Bạn đang xem: Hai lần chu vi một hình chữ nhật bằng bảy lần chiều dài của nó


*

2 lần chu vi bởi 7 lần chiều rộng=> Nửa chu vi = 7/4 chiều dài=> tổng của chiều dài với chiều rộng lớn = 7/4 chiều dài

=> Tổng chiều nhiều năm chiều rộng tất cả 7 phần, chiều dài chiếm phần 4 phần với chiều rộng chiếm phần 3 phần.

Giảm chiều dẻo đi 5 centimet và thêm chiều rộng lớn 5 centimet thì HCN thành HV => chiều dài hơn nữa chiều rộng 10 cm

Chiều lâu năm HCN : 10 : (4 - 3) x 4 = 40 cm

Chiều rộng HCN : 40 - 10 = 30 cm

DI HCN : 40 x 30 = 1200 cm2


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó có câu vấn đáp mà các bạn cần!

Hai lần chu vi một hình chữ nhật bằng 7 lần chiều nhiều năm của nó. Nếu cung ứng chiều rộng lớn 5cm, sút chiều nhiều năm 5cm thì hình chữ nhật vươn lên là hình vuông. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.


Theo bài xích ra nêu ta coi chiều nhiều năm là 2 phần thì chu vi là 7 phần, vì vậy nửa chu vi hình chữ nhật là: 7 : 2 = 3, 5 (phần)

Chiều rộng gồm số phần là: 3,5 - 2 = 1,5 (Phần)

Vậy chiều rộng lớn bằng ba phần tư chiều dài

Hiệu chiều dài và chiều rộng lớn là 5 + 5 = 10 (cm)

Vậy chiều rộng lớn là: 10 x (4 - 3 ) = 30 (cm)

Chiều dài là: 30 + 10 = 40 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 40 x 30 = 1200 (cm2)

ĐS: 1200 cm2


2 lần chu vi một hình chữ nhật bởi 7 lần chiều rộng của nó . Nếu tiếp tế chiều rộng lớn 5cm , sút chiều lâu năm 5cm thì hình chữ nhật thay đổi hình vuông. Tính diện tích s hình chữ nhật đó


Một hình chữ nhật có hailần chu vi bởi 7 lầnchiều nhiều năm của nó. Nếu sản xuất chiều rộng 5cm, sút chiều dài 5 centimet thì hìnhchữ nhật biến chuyển hình vuông. Tích diện tích hình chữ nhật đó


Giải thích: Chiều lâu năm =2/7 chu vi =4/7 nửa chu vi; chiều rộng bởi 3/7 nửa chu vi=> Vẽ sơ thiết bị ra vẫn thấy chiều dài chiếm phần 4 phần chiều rộng lớn 3 phần

thêm chiều rộng 5 cm bớt chiều lâu năm 5 cm thì trở thành hình vuông có những cạnh đều nhau nghĩa là thuở đầu chiều dài đang hơn chiều rộng lớn 10cm.

hiệusố phần: 4-3=1( phần )

Chiều dài thuở đầu là: (10:1).4= 40 (cm)

Chiều rộng ban đầulà; 40-10=30 (cm)

Diện tích hình chữ nhật : 40.30=1200 (cm vuông)


( extTa có:)

( extChu vi HCN là:left(D+R ight) imes2)

( extSuy ra 2 lần chu vi là: (D+R) imes2 imes2=left(D+R ight) imes4)

(Rightarrow ext2 lần chu vi HCN là:4D+4R)

( extTheo đề bài, ta có:)

(4D+4R=7DRightarrow4R=3D)

( extVậy tỉ số thân chiều dài cùng chiều rộng là:frac43)

( extBan đầu chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn số centimet là:)

(5+5=10left(cm ight))

( extChiều lâu năm HCN kia là:)

(10divleft(4-3 ight) imes4=40left(cm ight))

( extChiều rộng lớn HCN kia là:)

(40-10=30left(cm ight))

( extDiện tích HCN kia là:)

(40 imes30=1200left(cm^2 ight))

( extĐáp số: 1200cm^2)

Chúc các bạn học tốt !!!


Đúng(0)

2 lần chu vi 1 hình chữ nhật =7 lần chiều dài của nó ,nếu cung cấp chiều rộng lớn 5 cm , sút chiều nhiều năm 5cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông .Tìm diện tích hình chữ nhật kia .

Xem thêm: Các Loài Hoa Nở Quanh Năm, Dễ Trồng Ở Ban Công, Tổng Hợp Những Loài Hoa Nở Quanh Năm Dễ Trồng


#Toán lớp 5
76
Nguyễn nai lưng Nhật Hoàng

Theo đề bài chu vi bằng 7/2 chiều dài.

Vậy nửa chu vi bằng 7/4 chiều dài.

Hiệu của CD và CR là : 5 + 5 = 10


Đúng(0)
Triệu Vy Thảo

Thứ bảy lên nhà tao học tập nhóm


Đúng(0)

2 lần chu vi 1 hình chữ nhật = 7 lần chiều lâu năm của nó. Nếu tiếp tế chiều rộng 5 cm sút chiều lâu năm đi 5cm thì hình chữ nhật đổi mới hình vuông. Tính diện tích HCN


#Toán lớp 5
2
Đỗ Nguyễn Đức Hoàng

1 lần chu vi ngay số lần chiều lâu năm là:

7:2=7/2

Tổng gấp số lần chiều nhiều năm là:

7/2:2=7/4

Chiều rộng chiếm phần số phần là:

7-4=3(phần)

Ta cóchiều dài chiếm phần 4 phần rộng chiếm 3 phần

Ta thấy trường hợp thêm 5cm vào chiều nhiều năm và giảm chiều rộng lớn đi 5cm thi hai cạnh cân nhau vậy hiệu là:5+5=10(cm)

Chiều nhiều năm là:

10:(4-3)*4=40

Chiều rộng lớn là:

40-10=30

Diện tích hình chữ nhật là:

30*40=1200(cm)

Đ/s


Đúng(0)
Usami Mizuki

Đỗ Nguyễn Đức Hoàng !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Đúng(0)

hai lần chu vi một hình chữ nhật bởi bảy lần chiều nhiều năm của nó. Nếu thêm vào chiều rộng lớn 5 cm thì hình chữ nhật trở nên hình vuông. Tính diện tích s hình chữ nhật đó


#Toán lớp 5
5
Lãnh Hạ Thiên Băng

Theo đề bài xích chu vi bởi 7/2 chiều dài.

Vậy nửa chu vi bởi 7/4 chiều dài.

Hiệu của CD và CR là : 5 + 5 = 10


Đúng(0)
Ngô Tùng Lâm

ryghbdgbf


Đúng(0)

:câu 13:Hai lần chu vi một hình chữ nhật bằng bảy lần chiều lâu năm của nó. Nếu cấp dưỡng chiều rộng 5cm và giảm chiều dài 5cm thì hình chữ nhật đổi mới hình vuông. Vậy diện tích s hình chữ nhật kia là: …cm2. 1200

Câu 14: Trung bình cộng của cha số bởi 180, trong các số ấy số thứ ba gấp rưỡi số trước tiên và bằng 3/5 số sản phẩm công nghệ hai. Vậy số sản phẩm hai là: …... 270


#Toán lớp 5
0

hai lần chu vi bởi bảy lần chiều dài của nó.Nếu cung ứng chiều rộng lớn 5cm thì hình chữ nhật trở nên hình vuông.tính diện tích hình chữ nhật đó.diện tích hình chữ nhật là ______cm2


#Toán lớp 5
1
Kaori Miyazono

Gọi chiều dài là a , chiều rộng là b

Vì thêm chiều rộng 5 cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông nên khi đó chiều dài bởi chiều rộng

Suy ra a = b + 5

Chu vi hình chữ nhật là : ( a + b ) x 2

Vì nhị lần chu vi bằng bảy lần chiều dài của nó nên

(2.left=7a)

(Rightarrow4a+4b=7a)

(Rightarrow4.left(b+5 ight)+4b=7.left(b+5 ight))

(Rightarrow4b+5+4b=7b+35)

(Rightarrow8b+5=7b+35)

(Rightarrow8b-7b=35-5)

(Rightarrow b=30)

Khi kia chiều rộng nhiều năm 30 cm suy ra chiều dài là 35 cm

Diện tích hình chữ nhật đó là

(30 imes35=1050left(cm^2 ight))

Vậy....


Đúng(0)

hai lần chu vi hình chữ nhật = bảy lần chiều dài . Nếu như thêm chiều rộng 5 cm , dảm chiều nhiều năm 5cm thì thành hình vuông vắn . Tim diện tích s hình chữ nhật đó


#Toán lớp 5
1
Nhok_Lạnh_Lùng

tham khảo tại chỗ này nha bạn:https://ucozfree.com/hoi-dap/question/718155.html

câu trả lời củatrầ nhật quỳnh là đúng nha


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
TuầnThángNăm

Lớp học trực tuyến


ucozfree.com
ucozfree.com)


Design by
ucozfree.com
Các khóa học hoàn toàn có thể bạn quan lại tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàngĐóng