Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên

*

hai lần chu vi hình chữ nhật bằng bảy lần chiều dài của nó. nếu thêm vào chiều rộng 5cm, giảm chiều dài 5cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. tính diện tích hình chữ nhật đó

*

*

Chiều dài hơn chiều rộng là: 5 + 5 = 10 ( cm )

Bạn vẽ sơ đồra thì sẽ hiểu nhé!

( a + b ) * 4 = a * 7

=> a *4+ b * 4 = a*7

=> b * 4 = a* 3

=> b *4 = ( b + 10 ) * 3

=> b* 4= b* 3+ 30

=> b * 1 = 30

=> b = 30; a= 40

Còn tính diện tích thì tự bạn tính nhé!

.

Đang xem: Hai lần chu vi một hình chữ nhật bằng bảy lần chiều dài của nó

*

2 lần chu vi bằng 7 lần chiều rộng=> Nửa chu vi = 7/4 chiều dài=> tổng của chiều dài và chiều rộng = 7/4 chiều dài

=> Tổng chiều dài chiều rộng có 7 phần, chiều dài chiếm 4 phần và chiều rộng chiếm 3 phần.

Giảm chiều dai đi 5 cm và thêm chiều rộng 5 cm thì HCN thành HV => chiều dài hơn chiều rộng 10 cm

Chiều dài HCN : 10 : (4 – 3) x 4 = 40 cm

Chiều rộng HCN : 40 – 10 = 30 cm

DI HCN : 40 x 30 = 1200 cm2

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Hai lần chu vi một hình chữ nhật bằng 7 lần chiều dài của nó. Nếu thêm vào chiều rộng 5cm, giảm chiều dài 5cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Theo bài ra nêu ta coi chiều dài là 2 phần thì chu vi là 7 phần, như vậy nửa chu vi hình chữ nhật là: 7 : 2 = 3, 5 (phần)

Chiều rộng có số phần là: 3,5 – 2 = 1,5 (Phần)

Vậy chiều rộng bằng 3/4 chiều dài

Hiệu chiều dài và chiều rộng là 5 + 5 = 10 (cm)

Vậy chiều rộng là: 10 x (4 – 3 ) = 30 (cm)

Chiều dài là: 30 + 10 = 40 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 40 x 30 = 1200 (cm2)

ĐS: 1200 cm2

2 lần chu vi một hình chữ nhật bằng 7 lần chiều rộng của nó . Nếu thêm vào chiều rộng 5cm , giảm chiều dài 5cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó

Một hình chữ nhật có hailần chu vi bằng 7 lầnchiều dài của nó. Nếu thêm vào chiều rộng 5cm, giảm chiều dài 5 cm thì hìnhchữ nhật trở thành hình vuông. Tích diện tích hình chữ nhật đó

Giải thích: Chiều dài =2/7 chu vi =4/7 nửa chu vi; chiều rộng bằng 3/7 nửa chu vi=> Vẽ sơ đồ ra sẽ thấy chiều dài chiếm 4 phần chiều rộng 3 phần

thêm chiều rộng 5 cm giảm chiều dài 5 cm thì trở thành hình vuông có các cạnh bằng nhau nghĩa là ban đầu chiều dài sẽ hơn chiều rộng 10cm.

hiệusố phần: 4-3=1( phần )

Chiều dài ban đầu là: (10:1).4= 40 (cm)

Chiều rộng ban đầulà; 40-10=30 (cm)

Diện tích hình chữ nhật : 40.30=1200 (cm vuông)

( ext{Ta có:})

( ext{Chu vi HCN là:}left(D+R
ight) imes2)

( ext{Suy ra 2 lần chu vi là: (D+R)} imes2 imes2=left(D+R
ight) imes4)

(Rightarrow ext{2 lần chu vi HCN là:}4D+4R)

( ext{Theo đề bài, ta có:})

(4D+4R=7DRightarrow4R=3D)

( ext{Vậy tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng là:}frac{4}{3})

( ext{Ban đầu chiều dài hơn chiều rộng số cm là:})

(5+5=10left(cm
ight))

( ext{Chiều dài HCN đó là:})

(10divleft(4-3
ight) imes4=40left(cm
ight))

( ext{Chiều rộng HCN đó là:})

(40-10=30left(cm
ight))

( ext{Diện tích HCN đó là:})

(40 imes30=1200left(cm^2
ight))

( ext{Đáp số: }1200cm^2)

Chúc bạn học tốt !!!

Đúng(0)

2 lần chu vi 1 hình chữ nhật =7 lần chiều dài của nó ,nếu thêm vào chiều rộng 5 cm , giảm chiều dài 5cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông .Tìm diện tích hình chữ nhật đó .

Xem thêm:

#Toán lớp 5
76
Nguyễn Trần Nhật Hoàng

Theo đề bài chu vi bằng 7/2 chiều dài.

Vậy nửa chu vi bằng 7/4 chiều dài.

Hiệu của CD và CR là : 5 + 5 = 10

Đúng(0)
Triệu Vy Thảo

Thứ bảy lên nhà tao học nhóm

Đúng(0)

2 lần chu vi 1 hình chữ nhật = 7 lần chiều dài của nó. Nếu thêm vào chiều rộng 5 cm giảm chiều dài đi 5cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính diện tích HCN

#Toán lớp 5
2
Đỗ Nguyễn Đức Hoàng

1 lần chu vi bằng số lần chiều dài là:

7:2=7/2

Tổng gấp số lần chiều dài là:

7/2:2=7/4

Chiều rộng chiếm số phần là:

7-4=3(phần)

Ta cóchiều dài chiếm 4 phần rộng chiếm 3 phần

Ta thấy nếu thêm 5cm vào chiều dài và giảm chiều rộng đi 5cm thi hai cạnh bằng nhau vậy hiệu là:5+5=10(cm)

Chiều dài là:

10:(4-3)*4=40

Chiều rộng là:

40-10=30

Diện tích hình chữ nhật là:

30*40=1200(cm)

Đ/s

Đúng(0)
Usami Mizuki

Đỗ Nguyễn Đức Hoàng !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đúng(0)

hai lần chu vi một hình chữ nhật bằng bảy lần chiều dài của nó. nếu thêm vào chiều rộng 5 cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. tính diện tích hình chữ nhật đó

#Toán lớp 5
5
Lãnh Hạ Thiên Băng

Theo đề bài chu vi bằng 7/2 chiều dài.

Vậy nửa chu vi bằng 7/4 chiều dài.

Xem thêm: Mẹo Sửa Lỗi Màn Hình Cảm Ứng Iphone 5 Cảm Ứng Lúc Được Lúc Không Nhanh Nhất

Hiệu của CD và CR là : 5 + 5 = 10

Đúng(0)
Ngô Tùng Lâm

ryghbdgbf

Đúng(0)

:câu 13:Hai lần chu vi một hình chữ nhật bằng bảy lần chiều dài của nó. Nếu thêm vào chiều rộng 5cm và giảm chiều dài 5cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Vậy diện tích hình chữ nhật đó là: …cm2. 1200

Câu 14: Trung bình cộng của ba số bằng 180, trong đó số thứ ba gấp rưỡi số thứ nhất và bằng 3/5 số thứ hai. Vậy số thứ hai là: …… 270

#Toán lớp 5
0

hai lần chu vi bằng bảy lần chiều dài của nó.Nếu thêm vào chiều rộng 5cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông.tính diện tích hình chữ nhật đó.diện tích hình chữ nhật là ______cm2

#Toán lớp 5
1
Kaori Miyazono

Gọi chiều dài là a , chiều rộng là b

Vì thêm chiều rộng 5 cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông nên khi đó chiều dài bằng chiều rộng

Suy ra a = b + 5

Chu vi hình chữ nhật là : ( a + b ) x 2

Vì hai lần chu vi bằng bảy lần chiều dài của nó nên

(2.left=7a)

(Rightarrow4a+4b=7a)

(Rightarrow4.left(b+5
ight)+4b=7.left(b+5
ight))

(Rightarrow4b+5+4b=7b+35)

(Rightarrow8b+5=7b+35)

(Rightarrow8b-7b=35-5)

(Rightarrow b=30)

Khi đó chiều rộng dài 30 cm suy ra chiều dài là 35 cm

Diện tích hình chữ nhật đó là

(30 imes35=1050left(cm^2
ight))

Vậy….

Đúng(0)

hai lần chu vi hình chữ nhật = bảy lần chiều dài . nếu thêm chiều rộng 5 cm , dảm chiều dài 5cm thì thành hình vuông . tim diện tích hình chữ nhật đó

#Toán lớp 5
1
Nhok_Lạnh_Lùng

tham khảo ở đây nha bạn:https://ucozfree.com/hoi-dap/question/718155.html

câu trả lời củatrầ nhật quỳnh là đúng nha

Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
TuầnThángNăm

Lớp học trực tuyến

ucozfree.com
ucozfree.com)

Design by
ucozfree.com
Các khóa học có thể bạn quan tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàngĐóng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *