HÀM TRẢ VỀ VỊ TRÍ Ô TRONG EXCEL

Excel mang lại ucozfree.com 365 Excel mang đến ucozfree.com 365 dành mang lại máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Mẹo: Hãy thử áp dụng hàm XMATCH mới, một phiên bản match được đổi mới hoạt cồn theo ngẫu nhiên hướng nào và trả về công dụng khớp đúng đắn theo khoác định, giúp việc sử dụng hàm này dễ dãi và dễ dãi hơn đối với phiên phiên bản trước.

Bạn đang xem: Hàm trả về vị trí ô trong excel


Hàm MATCH tìm kiếm một mục được hướng dẫn và chỉ định trong phạm vi của ô, tiếp nối trả về vị trí tương đối của mục kia trong phạm vi này. Ví dụ, nếu như phạm vi A1:A3 đựng giá trị 5, 25 cùng 38 thì cách làm =MATCH(25,A1:A3,0) vẫn trả về số 2, bởi 25 là mục lắp thêm hai vào phạm vi.


*

Mẹo: Hãy dùng hàm MATCH chũm cho một vào các hàm LOOKUP khi bạn cần biết vị trí của một mục vào một phạm vi vậy vì chính mục đó. Ví dụ, bạn có thể dùng hàm MATCH để cung cấp giá trị mang lại đối số số hàng trong hàm INDEX.


Cú pháp

MATCH(giá trị tìm kiếm, mảng tìm kiếm, )

Cú pháp hàm MATCH có những đối số dưới đây:

giá trị tìm kiếm Bắt buộc. Giá trị mà bạn muốn so khớp vào mảng tìm kiếm. Ví dụ, khi chúng ta tra cứu vãn số điện thoại của một ai kia trong sổ điện thoại, các bạn sẽ dùng tên của tín đồ đó làm cho giá trị tra cứu tuy nhiên số điện thoại cảm ứng thông minh mới là quý giá mà bạn muốn tìm.Đối số quý giá tra cứu có thể là một quý giá (số, văn bạn dạng hoặc giá trị lô-gic) hoặc một tham chiếu ô cho một số, văn phiên bản hoặc quý giá lô-gic.

mảng tìm kiếm Bắt buộc. Phạm vi ô được tìm kiếm.

kiểu khớp Tùy chọn. Số -1, 0 hoặc 1. Đối số kiểu khớp chỉ rõ cách Excel so khớp giá trị tìm kiếm với các giá trị trong mảng tìm kiếm. Cực hiếm mặc định mang lại đối số này là 1.Bảng dưới đây mô tả phương pháp mà hàm tìm kiếm thấy các giá trị dựa trên phần setup của đối số hình dáng khớp.

Kiểu khớp

Hành vi

1 hoặc bỏ qua

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị lớn nhất mà giá trị đó nhỏ rộng hoặc bằng giá trị tìm kiếm. Giá trị trong đối số mảng tìm kiếm phải được sắp theo thứ tự tăng dần, ví dụ: ...-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE.

Xem thêm: Biểu Tượng Của Sự Thành Công Và Thịnh Vượng, Biểu Tượng Của Thịnh Vượng Và Thành

0

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị thứ nhất bằng chính xác lookup_value. Các giá trị vào đối số lookup_array có thể được sắp theo bất kỳ trật tự nào.

-1

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị nhỏ nhất mà giá trị đó lớn rộng hoặc bằng lookup_value. Các giá trị vào đối số lookup_array phải được sắp theo thứ tự giảm dần, ví dụ: TRUE, FALSE, Z-A, ...2, 1, 0, -1, -2 v.v.

Hàm MATCH trả về vị trí của giá trị khớp đúng trong lookup_array, chứ không trả về chính giá trị đó. Ví dụ, MATCH("b","a","b","c",0) trả về 2, là vị trí tương đối của "b" trong mảng "a","b","c".

Hàm MATCH không phân biệt chữ hoa và chữ thường lúc so khớp các giá trị văn bản.

Nếu hàm MATCH ko tìm thấy giá trị khớp nào, nó trả về giá trị lỗi #N/A.

Nếu kiểu khớp là 0 và giá trị tìm kiếm là chuỗi văn bản, thì bạn có thể dùng ký tự đại diện — dấu hỏi (?) và dấu sao (*) — trong đối số giá trị tìm kiếm. Một vệt chấm hỏi khớp bất kỳ ký tự đối kháng nào; một vết sao tương xứng với bất kỳ chuỗi ký kết tự nào. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi xuất xắc dấu sao thực, hãy gõ một dấu ngã (~) trước ký tự đó.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ vào bảng tiếp sau đây và dính vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để phương pháp hiển thị kết quả, nên lựa chọn chúng, dìm F2 và sau đó nhấn Enter. Giả dụ cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột để xem tất cả dữ liệu.

Sản phẩm

Tổng số

Chuối

25

Cam

38

Táo

40

41

Công thức

Mô tả

Kết quả

=MATCH(39,B2:B5,1)

Do không có công dụng khớp đúng chuẩn nên đã trả về vị trí của cực hiếm gần thấp nhất (38) trong vòng B2:B5.