HÌNH THANG CÓ 2 ĐƯỜNG CHÉO VUÔNG GÓC

a. Chứng tỏ tổng các bình phương của nhị đáy bởi tổng các bình phương của hai bên cạnh (AB2 + BD2 = AD2 + BC2).

Bạn đang xem: Hình thang có 2 đường chéo vuông góc

b. Chứng tỏ tổng những bình phương của nhị đường chéo bằng bình phương của tổng hai đáy .

c. Kẻ đường cao AH và con đường trung bình Mn của hình thang ABCD. Biết BD = 9 cm, AC = 12 cm. Tính diện tích s tứ giác AMHN.


Lời giải của Tự học tập 365

Giải bỏ ra tiết:

*

a. Áp dụng định lí Pytago vào những tam giác vuông IAB, ICD, IAD, IBC.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 2 Bài Chu Vi Hình Tam Giác Thường, Vuông, Cân, Đều

b. Tự A kẻ mặt đường thẳng tuy nhiên song cùng với BD cắt CD tại K. Áp dụng định lý Pytago vào tam giác vuông AKC.

c. MN // CD nhưng AH ⊥ CD đề xuất AH ⊥ MN.

SAMHN = . AH.MN.

Áp dụng hệ thức lượng về đường cao vào tam giác vuông AKC:

*
=
*
+
*
=
*
+
*
=
*
=
*

=> AH2 =

*
=> AH =
*
= 7,2; MN = (AB + CD) = 10,5

SAMHN = .7,2.10,5 = 37,8 (cm2)


*

*

(*) Khi bấm vào đăng cam kết tài khoản, bạn chắc chắn đã đoc và gật đầu với chính sách bảo mật cùng Điều khoản dịch vụ thương mại của Tự học tập 365.