Kết Hợp Hàm Left Và Right Trong Excel

CÁC HÀM XỬ LÝ CHUỖIA. Hàm Left()Hàm Left() trong Excel là trong những hàm cơ bạn dạng trong Excel dùng làm xử lý chuỗi. Nội dung bài viết này đang hướng dẫn chi tiết về phương pháp và cách sử dụng của hàm Left trong Excel.Video lý giải tự học Excel - bài xích 4 - Hàm xử lý chuỗi Left Right Mid
Video chỉ dẫn tự học Excel - bài xích 4 - Hàm xử lý chuỗi Left Right Mid1. Công dụng của hàm Left() vào Excel
Hàm Left() dùng để mang ra n ký tự từ bên trái của chuỗi (Text).
2. Kết cấu của hàm Left vào ExcelLEFT(Chuỗi ,)Giải thích:
Chuỗi: Là chuỗi văn bạn dạng có chứa những ký tự phải lấy ra.

Bạn đang xem: Kết hợp hàm left và right trong excel

Số cam kết tự: Là số cam kết tự muốn lôi ra từ bên trái của Chuỗi sẽ cho.Lưu ý:Số ký tự lôi ra phải lớn hơn hoặc bằng không.Nếu số ký tự mang ra lớn rộng độ dài của văn bản thì hàm Left() vẫn trả về toàn bộ văn bản.Nếu số ký tự lôi ra bỏ trống thì nó được gán giá trị mặc định là 1.3. Lấy ví dụ về hàm Left() vào ExcelVí dụ 1:LEFT (“Tin Hoc Van Phong”, 3) = TinHàm Left() sẽ lấy ra 3 ký tự từ bên trái của chuỗi “Tin Hoc Van Phong”.B. Hàm Right()1. Tác dụng của hàm Right() vào ExcelHàm Right() dùng để đưa ra n ký tự tự bên yêu cầu chuỗi (Text).2. Bí quyết của hàm Right() trong ExcelRIGHT (Chuỗi, )Giải thích:Chuỗi: Là chuỗi văn bạn dạng có chứa những ký tự bắt buộc lấy ra.Số cam kết tự: Là số cam kết tự muốn kéo ra từ bên đề nghị của Chuỗi đã cho.Lưu ý:Số ký tự mang ra phải lớn hơn hoặc bằng không.Nếu số ký tự lấy ra lớn rộng độ dài của văn bản thì hàm Right() đã trả về toàn bộ văn bản.Nếu số ký tự kéo ra bỏ trống thì nó được gán quý hiếm mặc định là 1.3. Lấy ví dụ như về hàm Right() vào Excel
Ví dụ 1:RIGHT
(“Tin Hoc Van Phong”,4) = PhongHàm Right() sẽ lôi ra 4 ký tự tự bên yêu cầu chuỗi “Tin Hoc Van Phong”.Ví dụ 2: sử dụng Hàm Left() với Right()Cho bảng dữ liệu sau. Hãy điền kết quả vào cột Mã PB cùng Số hiệu. Biết rằng:+ Mã PB là 3 ký tự đầu của Mã NV+ Số hiệu là 3 ký tự cuối của Mã NV

Ví dụ cách làm của hàm Left() với Right() vào Excel

Kết quả vận dụng Công thức của hàm Left() và Right() trong Excel

Quảng cáo


C. Hàm Mid()1. Chức năng của hàm Mid() vào Excel
Hàm Mid() dùng để đưa ra n ký kết tự của chuỗi (Text) từ ngay vị trí bắt đầu được chỉ định2. Kết cấu của hàm Mid() trong ExcelMID(Chuỗi ,Vị trí bắt đầu, )Giải thích:Chuỗi: Là chuỗi văn bạn dạng có chứa các ký tự yêu cầu lấy ra.Vị trí bắt đầu: Vị trí ban đầu để lấy n ký tự từ vào chuỗi vẫn choSố ký tự: Là số cam kết tự muốn kéo ra từ tức thì vị trí bắt đầu của Chuỗi vẫn cho.

Xem thêm: Loài Chim Đẹp Nhất Thế Giới Tự Nhiên, Top 10 Loài Chim Đẹp Nhất Thế Giới

Lưu ý:Nếu địa điểm bắt đầu lớn rộng độ dài văn bản, thì hàm Mid() trả về "" (văn bản trống).Nếu địa điểm bắt đầu nhỏ rộng độ dài văn bản, tuy nhiên vị trí bắt đầu cộng với số ký tự vượt quá độ dài văn bản, thì hàm Mid() trả về các ký tự đến cuối của văn bản.3. Lấy một ví dụ về hàm Mid() vào ExcelVí dụ 1:Mid (“Tin Hoc Van Phong”, 5, 3) = HocHàm Mid() sẽ lấy ra 3 ký tự tự vị trí bước đầu là số 5 (chữ H) của chuỗi “Tin Hoc Van Phong”.D. Hàm Len()1. Chức năng của hàm Len() vào ExcelHàm Len() dùng để làm đếm chiều lâu năm (số ký kết tự) của chuỗi (Text)2. Kết cấu của hàm Len() vào ExcelLEN(Chuỗi)Giải thích:Chuỗi: Là chuỗi văn bản có chứa các ký tự phải đếm tổng chiều dài bao nhiêu ký tự.3. Lấy một ví dụ về hàm Len() vào ExcelVí dụ 1:Len(“Tin Hoc Van Phong”) = 17Hàm Len() vẫn đếm tổng số cam kết tự của chuỗi “Tin Hoc Van Phong”.Ví dụ 2: kết hợp sử dụng những hàm Left(), Right(), Mid(), Len().Cho bảng tài liệu sau. Hãy sử dụng các hàm Left(), Right(), Mid(), Len() điền kết quả vào những cột Loại, Mã Hàng cùng Công Suất. Biết rằng:+ Loại là 1 ký tự đầu của Mã SP+ Mã Hàng là các ký tự sản phẩm công nghệ 2, 3, 4 của Mã SP+ Công Suất là các ký tự từ lắp thêm 6 đến khi kết thúc của Mã SP

*

Kết hợp sử dụng những hàm Left(), Right(), Mid(), Len()Hướng dẫn
: nhờ vào mô tả ta có:+ Cột Loại: là một trong những ký tự đầu của Mã SP. Nên lấy 1 ký tự nằm cạnh sát trái nên vận dụng hàm Left() trong Excel vào bí quyết tại ô B3 = Left(B3,1) => A+ Cột Mã Hàng: Là những ký tự máy 2, 3, 4 của Mã SP. Bởi vậy ta đề xuất lấy các ký tự thứ 2, 3, 4 nằm ở giữa vào Mã SP. Áp dụng hàm Mid() vào Excel vào phương pháp tại ô C3 = Mid(C3,2,3) => JAN+ Cột Công Suất: Là các ký tự từ lắp thêm 6 cho đến khi hết của Mã SP. Lấy các ký tự nghỉ ngơi bên buộc phải nên vận dụng hàm Right() vào Excel. Nhưng do chiều lâu năm của Mã SP làm việc từng ô không giống nhau. Ví dụ: Ô A3 có chiều nhiều năm của chuỗi là 8, còn ô A4 lại sở hữu chiều lâu năm của chuỗi là 9. Buộc phải phải vận dụng thêm hàm Len() kết phù hợp với hàm Right() để đưa giá trị năng suất trong Mã SP. Phương pháp tại ô D3 = Right(D3, len(A3) – 5)) => 6.5.Trong kia Len(A3) để đếm tổng chiều dài các ký trường đoản cú của ô A3 (= 8) rồi kế tiếp trừ (- 5) 5 cam kết tự thắt chặt và cố định bên trái (AJAN_) ta sẽ tiến hành số ký kết tự phải lấy mang đến hàm Right() là 3.
*

Kết trái áp dụng những hàm trên vào cách làm tại những ôVIDEO HƯỚNG DẪN HÀM XỬ LÝ CHUỖI
Chúc chúng ta thành công!Tag: hàm cách xử trí chuỗi, đắm đuối xu ly chuoi, hàm left, ham left, hàm right, đắm đuối right, hàm xử lý chuỗi vào excel, mê man xu ly chuoi trong excel, hàm left vào excel, hàm right vào excel, mê mẩn left vào excel, say mê right vào excel, hàm len, mê mệt len, hàm len vào excel, đê mê len trong excel