KHI CÓ HIỆN TƯỢNG NGUYỆT THỰC, VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA TRÁI ĐẤT, MẶT TRỜI VÀ MẶT TRĂNG LÀ:

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Khi có hiện tượng nhật thực và hiện tượng nguyệt thực, vị trí tương đối của trái đất, mặt trời và mặt trăng như thế nào?


*

Khi có hiện tượng nhật thực và hiện tượng nguyệt thực: Trái đất, mặt trời và mặt trăng nằm trên cùng một đường thẳng.Bạn đang xem: Khi có hiện tượng nguyệt thực, vị trí tương đối của trái đất, mặt trời và mặt trăng là:

Trong hiện tượng nhật thực: Mặt trăng nằm trong khoảng giữa trái đất và mặt trời.

Bạn đang xem: Khi có hiện tượng nguyệt thực, vị trí tương đối của trái đất, mặt trời và mặt trăng là:

Trong hiện tượng nguyệt thực: trái đất nằm trong khoảng giữa mặt trăng và mặt trời.

Khi có hiện tượng nhật thực và hiện tượng nguyệt thực, vị trí tương đối của Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng như thế nào?

A. Tạo với nhau một góc 90 0 C

B. Nằm trên một đường thẳng

C. Nằm trên một cung tròn

D. Tạo với nhau một góc 60 0 C

Đáp án B

Nhật thực:


*

Nguyệt thực:


*

Ta thấy khi có hiện tượng nhật thực và hiện tượng nguyệt thực: Trái đất, mặt trời và mặt trăng nằm trên cùng một đường thẳng.

Trong hiện tượng nhật thực: Mặt trăng nằm trong khoảng giữa trái đất và mặt trời.

Trong hiện tượng nguyệt thực: trái đất nằm trong khoảng giữa mặt trăng và mặt trời

2. Vị trí của trái đất, mặt trời và mặt trăng khi có hiện tượng nhật thực.

Xem thêm: 5 Trang Web Mà Bạn Có Thể Tìm Kiếm Để Học, Nghiên Cứu Các Tài Liệu Trực Tuyến?

Khi có hiện tượng nguyệt thực xảy ra, vị trí tương đối của Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng là:

A. Mặt Trời – Mặt Trăng – Trái Đất.

B. Mặt Trời – Trái Đất – Mặt Trăng.

C. Trái Đất – Mặt Trời – Mặt Trăng.

D. Mặt Trăng – Trái Đất – Mặt Trời

Câu 6. Khi có hiện tượng nguyệt thực xảy ra, vị trí tương đối của Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng là:

A. Mặt Trời – Mặt Trăng – Trái Đất. B. Mặt Trời – Trái Đất – Mặt Trăng.

C. Trái Đất – Mặt Trời – Mặt Trăng. D. Cả A, B, C đều đúng.

Khi có hiện tượng nhật thực, vị trí tương đối của Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng như thế nào (coi tâm của Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng cùng nằm trên một đường thẳng). Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án sau:

A. Trái Đất – Mặt Trời – Mặt Trăng

B. Mặt Trời – Trái Đất – Mặt Trăng

C. Trái Đất – Mặt Trăng – Mặt Trời

D. Mặt Trăng – Trái Đất – Mặt Trời

Vậy đáp án đúng là C.

Nhật thực là hiện tượng Mặt Trăng che ánh sáng từ Mặt Trời chiếu đến Trái Đất. Khi đó, Mặt Trăng nằm giữa Trái Đất và Mặt Trời.

Khi có hiện tượng nhật thực, vị trí tương đối của Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng như thế nào (coi tâm của Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng cùng nằm trên một đường thẳng). Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án sau:

A. Trái Đất – Mặt Trời – Mặt Trăng

B. B. Mặt Trời – Trái Đất – Mặt Trăng

C. Trái Đất – Mặt Trăng – Mặt Trời

D. Mặt Trăng – Trái Đất – Mặt Trời

*

Khi có hiện tượng nhật thực, vị trí tương đối của Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng như thế nào (coi tâm của Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng cùng nằm trên một đường thẳng). Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án sau:

A. Trái Đất – Mặt Trời – Mặt Trăng

B. B. Mặt Trời – Trái Đất – Mặt Trăng

C. Trái Đất – Mặt Trăng – Mặt Trời

D. Mặt Trăng – Trái Đất – Mặt Trời

khi có hiện tượng nhật thực và nguyệt thực thì vị trí lần lượt của trái đất, mặt trời và mặt trăng là:

nhật thực là khi mặt trăng đi qua giữa mặt trời và trái đất trên cùng một đường thẳng nên lúc đó vị trí của trái đất, mặt trời,mặt trăng là:mặt trời - mặt trăng - trái đấtcòn nguyệt thực là khi mặt trăng đi vào hình chóp bóng của trái đất là khi mặt trời, trái đất, và mặt trăng xấp xỉ hay thẳng hàng với nhau. lúc đó vị trí của cả 3 là:mặt trời - trái đất - mặt trăng

Trái đất quay quanh mặt trời mặt trăng Quay xung quanh trái đất, mặt trời chiếu sáng tới trái đất và mặt trăng, khi 3 thiên thể này thẳng hàngthì xảy ra nhật thực và nguyệt thực ( là hiện tượng mặt trời hoặc Mặt Trăng đang sáng bỗng nhiên bị che lấp và tối đi ).Hỏi :

a) khi xảy ra nhật thực thì mặt trăng ở vị trí nào ?

b) khi xảy ra nguyệt thực thì trái đất ở vị trí nào ?

Khi có hiện tượng nhật thực, vị trí tương đối của Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng là:thang hang nhau dung ko?

k nha!

Khi diễn ra nhật thực thì Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất cùng nằm trên 1 đường thẳng. Trong đó Mặt Trời nằm giữa Mặt Trăng và Trái Đất