“,”product_id”:0,”type”:0,”date”:1271409946,”date_text”:”11 nu0103m”,”link”:”/hoidap/4126/192017/hoi-cach-khoi-phuc-cai-dat-goc-cho-dien-thoai-nokia.html”,”num_reply”:14,”voted”:false,”total_vote”:0,”permiss_action”:false,”user”:{“id”:1,”login_name”:”tuyettan”,”name”:”mua he”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”tuyetlo

Bạn đang xem: Khôi phục cài đặt gốc nokia không cần mật khẩu

Đang xem: 2 cách khôi phục cài đặt gốc, hard reset điện thoại nokia đơn giản nhất

*

Khôi phục cài đặt gốc (hay gọi là format) là phương pháp đưa điện thoại trở về cài đặt mặc định ban đầu của nhà sản xuất. Sau một thời gian sử dụng, điện thoại của bạn có thể xuất hiện một số lỗi gây khó khăn trong quá trình sử dụng như không thể cài, chạy một số ứng dụng hay các ứng dụng chạy chậm chạp, thường xuyên báo lỗi, dính virus… Đây là những lỗi thường gặp trên các dòng điện thoại sử dụng hệ điều hành. Nỗ lực giải quyết những lỗi này không hiệu quả, biện pháp cuối cùng bạn có thể làm là format lại hệ điều hành của máy. Sau khi format máy, điện thoại của bạn sẽ mất hết dữ vì thế việc cần làm là phải sao lưu lại các dữ liệu cần thiết như danh bạ, tin nhắn… Lưu ý, trước khi format, điện thoại cần có 50% pin vì quá trình này sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng. Nếu hết pin giữa chừng có thể bạn phải cài lại firmware cho máy. Các bước khôi phục cài đặt gốc 1. Tháo thẻ nhớ: Để format an toàn bạn cần tháo thẻ nhớ. Nếu máy dính virus cần thiết phải tháo thẻ. Dùng máy tính format lại ở định dạng FAT. Format xong không lắp thẻ vào điện thoại nữa cho đến khi format xong điện thoại. 2. Khôi phục cài đặt gốc cho điện thoại: 2.1. Format bằng lệnh *#7780# : Với phương pháp này, bạn có thể khôi phục lại hệ thống mà không bị mất dữ liệu như các ứng dụng, trò chơi, danh bạ… Từ màn hình chính ấn *#7780#. Trong trường hợp máy hỏi mã số bảo vệ bạn nhập mã số bảo vệ. Mã số mặc định của nhà sản xuất là 12345 2.2. Format bằng lệnh *#7370#: Phương pháp này sẽ xóa tất cả các lỗi và sai sót trong điện thoại của bạn bao gồm tất cả các cài đặt các ứng dụng và trò chơi trên điện thoại của bạn. Khắc phục tình trạng thiếu bộ nhớ. Từ màn hình chính ấn *#7370#. Trong trường hợp máy hỏi mã số bảo vệ bạn nhập mã số bảo vệ. 2.3. Format bằng phím: Nếu vì bất cứ vấn đề bạn không thể đi đến màn hình điện thoại di động của bạn để nhập mã số được đề cập ở trên, bạn có thể sử dụng phương pháp này. Trước tiên bạn tắt máy, ấn tổ hợp phím Phím gọi (phím xanh) + phím * + phím 3 và ấn nút bật nguồn. Khi màn hình sáng lên, bạn có thể bỏ nút bật nguồn nhưng vẫn giữ các nút còn lại cho đến khi hiện chữ “Fomatting” hoặc màn hình khởi động của Nokia xuất hiện (hai bàn tay bắt vào nhau).

*

Xem thêm: Sốt Trào Lưu ” Em Chỉ Cần Yêu Anh Thôi Cả Thế Giới Để Anh Lo (Beat)

Tổ hợp phím format trên Nokia N79 Một số trường hợp đặc biệt: Các trường hợp này làm tương tự. Chỉ khác tổ hợp phím Đối với Nokia 5800 Xpress Music: Đỏ (End) + Xanh (Call) + Camera + Power

*

Xem thêm: Một Số Cách Tắt Các Ứng Dụng Chạy Ngầm Trên Android Đơn Giản

Tổ hợp phím format trên Nokia 5800 Xpress Music Đối với Nokia N97: Shift + Space bar + Backspace + Power Tổ hợp phím format trên Nokia N97 Đối với Nokia N78 : Call + phím * + phím Media + Power Tổ hợp phím format trên Nokia N78 Bạn cũng có thể khôi phục cài đặt gốc tại menu của máy đối với các dòng máy không hỗ trợ các lệnh trên. Khu00f4i phu1ee5c cu00e0i u0111u1eb7t gu1ed1c (hay gu1ecdi lu00e0 format) lu00e0 phu01b0u01a1ng phu00e1p u0111u01b0a u0111iu1ec7n thou1ea1i tru1edf vu1ec1 cu00e0i u0111u1eb7t mu1eb7c u0111u1ecbnh ban u0111u1ea7u cu1ee7a nhu00e0 su1ea3n xuu1ea5t. Sau mu1ed9t thu1eddi gian su1eed du1ee5ng, u0111iu1ec7n thou1ea1i cu1ee7a bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 xuu1ea5t hiu1ec7n mu1ed9t su1ed1 lu1ed7i gu00e2y khu00f3 khu0103n trong quu00e1 tru00ecnh su1eed du1ee5ng nhu01b0 khu00f4ng thu1ec3 cu00e0i, chu1ea1y mu1ed9t su1ed1 u1ee9ng du1ee5ng hay cu00e1c u1ee9ng du1ee5ng chu1ea1y chu1eadm chu1ea1p, thu01b0u1eddng xuyu00ean bu00e1o lu1ed7i, du00ednh virus… u0110u00e2y lu00e0 nhu1eefng lu1ed7i thu01b0u1eddng gu1eb7p tru00ean cu00e1c du00f2ng u0111iu1ec7n thou1ea1i su1eed du1ee5ng hu1ec7 u0111iu1ec1u hu00e0nh. Nu1ed7 lu1ef1c giu1ea3i quyu1ebft nhu1eefng lu1ed7i nu00e0y khu00f4ng hiu1ec7u quu1ea3, biu1ec7n phu00e1p cuu1ed1i cu00f9ng bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 lu00e0m lu00e0 format lu1ea1i hu1ec7 u0111iu1ec1u hu00e0nh cu1ee7a mu00e1y. Sau khi format mu00e1y, u0111iu1ec7n thou1ea1i cu1ee7a bu1ea1n su1ebd mu1ea5t hu1ebft du1eef vu00ec thu1ebf viu1ec7c cu1ea7n lu00e0m lu00e0 phu1ea3i sao lu01b0u lu1ea1i cu00e1c du1eef liu1ec7u cu1ea7n thiu1ebft nhu01b0 danh bu1ea1, tin nhu1eafn… Lu01b0u u00fd, tru01b0u1edbc khi format, u0111iu1ec7n thou1ea1i cu1ea7n cu00f3 50% pin vu00ec quu00e1 tru00ecnh nu00e0y su1ebd tiu00eau tu1ed1n nhiu1ec1u nu0103ng lu01b0u1ee3ng. Nu1ebfu hu1ebft pin giu1eefa chu1eebng cu00f3 thu1ec3 bu1ea1n phu1ea3i cu00e0i lu1ea1i firmware cho mu00e1y. Cu00e1c bu01b0u1edbc khu00f4i phu1ee5c cu00e0i u0111u1eb7t gu1ed1c 1. Thu00e1o thu1ebb nhu1edb: u0110u1ec3 format an tou00e0n bu1ea1n cu1ea7n thu00e1o thu1ebb nhu1edb. Nu1ebfu mu00e1y du00ednh virus cu1ea7n thiu1ebft phu1ea3i thu00e1o thu1ebb. Du00f9ng mu00e1y tu00ednh format lu1ea1i u1edf u0111u1ecbnh du1ea1ng FAT. Format xong khu00f4ng lu1eafp thu1ebb vu00e0o u0111iu1ec7n thou1ea1i nu1eefa cho u0111u1ebfn khi format xong u0111iu1ec7n thou1ea1i. 2. Khu00f4i phu1ee5c cu00e0i u0111u1eb7t gu1ed1c cho u0111iu1ec7n thou1ea1i: 2.1. Format bu1eb1ng lu1ec7nh *#7780# : Vu1edbi phu01b0u01a1ng phu00e1p nu00e0y, bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 khu00f4i phu1ee5c lu1ea1i hu1ec7 thu1ed1ng mu00e0 khu00f4ng bu1ecb mu1ea5t du1eef liu1ec7u nhu01b0 cu00e1c u1ee9ng du1ee5ng, tru00f2 chu01a1i, danh bu1ea1… Tu1eeb mu00e0n hu00ecnh chu00ednh u1ea5n *#7780#. Trong tru01b0u1eddng hu1ee3p mu00e1y hu1ecfi mu00e3 su1ed1 bu1ea3o vu1ec7 bu1ea1n nhu1eadp mu00e3 su1ed1 bu1ea3o vu1ec7. Mu00e3 su1ed1 mu1eb7c u0111u1ecbnh cu1ee7a nhu00e0 su1ea3n xuu1ea5t lu00e0 12345 2.2. Format bu1eb1ng lu1ec7nh *#7370#: Phu01b0u01a1ng phu00e1p nu00e0y su1ebd xu00f3a tu1ea5t cu1ea3 cu00e1c lu1ed7i vu00e0 sai su00f3t trong u0111iu1ec7n thou1ea1i cu1ee7a bu1ea1n bao gu1ed3m tu1ea5t cu1ea3 cu00e1c cu00e0i u0111u1eb7t cu00e1c u1ee9ng du1ee5ng vu00e0 tru00f2 chu01a1i tru00ean u0111iu1ec7n thou1ea1i cu1ee7a bu1ea1n. Khu1eafc phu1ee5c tu00ecnh tru1ea1ng thiu1ebfu bu1ed9 nhu1edb. Tu1eeb mu00e0n hu00ecnh chu00ednh u1ea5n *#7370#. Trong tru01b0u1eddng hu1ee3p mu00e1y hu1ecfi mu00e3 su1ed1 bu1ea3o vu1ec7 bu1ea1n nhu1eadp mu00e3 su1ed1 bu1ea3o vu1ec7. 2.3. Format bu1eb1ng phu00edm: Nu1ebfu vu00ec bu1ea5t cu1ee9 vu1ea5n u0111u1ec1 bu1ea1n khu00f4ng thu1ec3 u0111i u0111u1ebfn mu00e0n hu00ecnh u0111iu1ec7n thou1ea1i di u0111u1ed9ng cu1ee7a bu1ea1n u0111u1ec3 nhu1eadp mu00e3 su1ed1 u0111u01b0u1ee3c u0111u1ec1 cu1eadp u1edf tru00ean, bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 su1eed du1ee5ng phu01b0u01a1ng phu00e1p nu00e0y. Tru01b0u1edbc tiu00ean bu1ea1n tu1eaft mu00e1y, u1ea5n tu1ed5 hu1ee3p phu00edm Phu00edm gu1ecdi (phu00edm xanh) + phu00edm * + phu00edm 3 vu00e0 u1ea5n nu00fat bu1eadt nguu1ed3n. Khi mu00e0n hu00ecnh su00e1ng lu00ean, bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 bu1ecf nu00fat bu1eadt nguu1ed3n nhu01b0ng vu1eabn giu1eef cu00e1c nu00fat cu00f2n lu1ea1i cho u0111u1ebfn khi hiu1ec7n chu1eef “Fomatting” hou1eb7c mu00e0n hu00ecnh khu1edfi u0111u1ed9ng cu1ee7a Nokia xuu1ea5t hiu1ec7n (hai bu00e0n tay bu1eaft vu00e0o nhau). Tu1ed5 hu1ee3p phu00edm format tru00ean Nokia N79 Mu1ed9t su1ed1 tru01b0u1eddng hu1ee3p u0111u1eb7c biu1ec7t: Cu00e1c tru01b0u1eddng hu1ee3p nu00e0y lu00e0m tu01b0u01a1ng tu1ef1. Chu1ec9 khu00e1c tu1ed5 hu1ee3p phu00edm u0110u1ed1i vu1edbi Nokia 5800 Xpress Music: u0110u1ecf (End) + Xanh (Call) + Camera + Power Tu1ed5 hu1ee3p phu00edm format tru00ean Nokia 5800 Xpress Music u0110u1ed1i vu1edbi Nokia N97: Shift + Space bar + Backspace + Power Tu1ed5 hu1ee3p phu00edm format tru00ean Nokia N97 u0110u1ed1i vu1edbi Nokia N78 : Call + phu00edm * + phu00edm Media + Power Tu1ed5 hu1ee3p phu00edm format tru00ean Nokia N78 Bu1ea1n cu0169ng cu00f3 thu1ec3 khu00f4i phu1ee5c cu00e0i u0111u1eb7t gu1ed1c tu1ea1i menu cu1ee7a mu00e1y u0111u1ed1i vu1edbi cu00e1c du00f2ng mu00e1y khu00f4ng hu1ed7 tru1ee3 cu00e1c lu1ec7nh tru00ean. “,”total_vote”:3,”voted”:false,”date_text”:”11 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:192017,”user”:{“id”:1,”login_name”:”luandh”,”name”:”L2 love”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”thuylinh_vcx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *