Office dành cho doanh nghiệp Office 365 Business Essentials Outlook trên web Outlook trên web cho Exchange Server 2016 Xem thêm…Ít hơn

Bạn có thể đính kèm các tệp từ máy tính, OneDrive hoặc tài khoản lưu trữ khác vào thư email và sự kiện lịch, đồng thời chia sẻ chúng với người khác. Bạn cũng có thể nhúng ảnh trong thư email và sự kiện lịch.

Đang xem: Không attach được file trong outlook web app

Lưu ý: Nếu hướng dẫn không khớp với hướng dẫn bạn thấy thì có thể bạn đang sử dụng phiên bản cũ hơn của Outlook trên web. Thử các Hướng dẫn dành cho Outlook điển trên web.

Khi đính kèm tệp từ máy tính, bạn đang đính kèm bản sao của tệp. Mỗi người nhận sẽ nhận được bản sao tệp riêng.

Ở cuối thư hoặc sự kiện lịch, chọn xem > Duyệt máy tính này.

*

Chọn tệp cục bộ bạn muốn đính kèm, rồi chọn Mở.

Bạn cũng có thể chia sẻ tệp từ OneDrive. Bằng cách này, người nhận có thể cộng tác trên tệp trong thời gian thực.

Ở cuối thư hoặc sự kiện lịch, chọn xem mục > vị trí đám mây.

Chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn chia sẻ, rồi chọn Tiếp theo. Bấm đúp vào các thư mục để mở.

Chọn Chia sẻ dưới dạng liên kết OneDrive.

Chọn quyền chỉnh sửa tệp hoặc chỉ xem tệp của mọi người. Chọn sau đó chọn Quản lý Access.

*

Bạn cũng có thể chia sẻ tệp từ các tài khoản lưu trữ khác. Tất cả những người được bạn chia sẻ tệp đều xem được các thay đổi mới nhất.

Trong thư hoặc sự kiện lịch, chọn tùy > Duyệt vị trí đám mây.

Chọn tài khoản lưu trữ mà bạn muốn chia sẻ tệp từ đó. Bạn có thể chọn tài khoản lưu trữ bằng cách chọn Thêm tài khoản.

Chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn đính kèm, rồi chọn Tiếp theo. Bấm đúp vào các thư mục để mở.

Chọn Chia sẻ dưới dạng liên kết .

Nếu bạn có liên kết đến tệpOneDrive hoặcSharePoint, bạn có thể dán liên kết đó vào nội dung thư. Outlook sẽ thay thế URL bằng tên tệp và biểu tượng tệp Ứng dụng Office tương ứng. Chọn liên kết để chọn người có quyền truy nhập vào liên kết đó.

Lưu ý: Nếu người nhận không có quyền truy nhập vào tệp, bạn sẽ thấy thông báo lỗi khi bạn chọn liên kết.

*

Khi bạn chọn biểu tượng để đính kèm tệp, bạn sẽ thấy một danh sách ngắn các tệp có thể liên quan đến cuộc hội thoại của bạn hoặc bạn đã làm việc gần đây. Chọn bất kỳ người nào trong số họ để thêm nó vào thư của bạn.

*

Bạn có thể đính kèm thư vào một thư khác trong Outlook trên web.

Tạo thư mới hoặc bấm để trả lời hay chuyển tiếp thư hiện có.

Sắp xếp cửa sổ để bạn có thể xem cả danh sách thư và thư mới của mình.

Chọn và kéo thư bạn muốn đính kèm từ danh sách thư vào thư của mình.

Bạn không thể đính kèm bản sao của thư mục trong Outlook trên web. Tuy nhiên, bạn có thể chia sẻ thư mục trong OneDrive.

Chọn biểu OneDrive trong thanh tác vụ, rồi chọn Xem trực tuyến. Điều này sẽ mở OneDrive trong một trình duyệt web.

*

Trên máy tính, mở File Explorer

*

, rồi đi đến thư mục bạn muốn đính kèm.

Kéo thư mục vào OneDrive trong trình duyệt web.

*

Đi tới Outlook trên web và tạo thư mới hoặc mở thư từ danh sách thư.

Chọn > Vị trí đámmây , chọn thư mục trong OneDrive bạn muốn đính kèm, rồi chọn Tiếp theo.

Chọn Chia sẻ dưới dạng liên kết OneDrive.

QUAN TRỌNG: Theo mặc định, người nhận có thể chỉnh sửa các tệp trong thư mục. Cách thay đổi quyền sao cho người nhận chỉ có thể xem các tệp:

Chọn Quản > Truy nhập > người nhận có thể xem.

*

Tải xuống tệp đính kèm

Chọn thư có chứa tệp đính kèm bạn muốn tải xuống.

Chọn cạnh tệp đính kèm.

*

Chọn Tải xuống.

In tệp đính kèm

Mở thư có chứa tệp đính kèm bạn muốn in.

Chọn tệp đính kèm, rồi chọn Tải xuống.

Thận trọng: Không mở tệp đính kèm được gửi trong thư email trừ khi bạn tin tưởng nội dung và người gửi thư cho bạn. Tệp đính kèm là phương pháp phổ biến để lan truyền vi-rút máy tính. Trong thư email, chọn Xem trước từ menu thả xuống bên cạnh tệp đính kèm để xem nội dung của tệp đính kèm mà không cần mở tệp.

Mở tệp đính kèm bằng ứng dụng tương ứng hoặc chương trình tương ứng, rồi in. Ví dụ: mở tệp .docx trong Word và in.

Xem thêm: Cách Build Đội Hình Đấu Trường Chân Lý Mạnh Nhất, Top Đội Hình Mạnh Dtcl Mùa 5, Dtcl 11

Loại bỏ tệp đính kèm

Trong thư email bạn đang viết, chọn xem đó chọn Loại bỏ Tệp đính kèm.

*

Chèn ảnh trong thư email hoặc sự kiện lịch

Bạn có thể chèn ảnh, gif hoặc clipart từ máy tính hoặc OneDrive dưới dạng ảnh cùng dòng trong thư email, sự kiện lịch hoặc chữ ký email. Ảnh cùng dòng được hiển thị trong nội dung thư hoặc sự kiện lịch.

Mở thư hoặc sự kiện lịch.

Chọn biểu tượng ảnh để chèn ảnh từ máy tính hoặc OneDrive.

*

Chọn ảnh bạn muốn chèn và chọn Mở.

Bấm chuột phải vào hình ảnh để xem tùy chọn định dạng.

Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển


Đính kèm tệp từ máy tính của bạn

Khi đính kèm tệp từ máy tính, bạn đang đính kèm bản sao của tệp. Mỗi người nhận sẽ nhận được bản sao tệp riêng.

Lưu ý: Giới hạn kích cỡ tệp đính kèm đối với tệp cục bộ là 34 MB.

Trong thư email hoặc sự kiện lịch, hãy chọn Đính kèm ở đầu trang.

Chọn Máy tính, chọn tệp bạn muốn đính kèm, rồi chọn Mở.

Mẹo: Bấm đúp vào các thư mục để mở các thư mục đó.

Đính kèm tệp từ OneDrive

Khi bạn đính kèm tệp từ OneDrive, những người nhận của bạn có thể cộng tác trên tệp trong thời gian thực. Bạn cũng có thể tải tệp trên máy tính lên OneDrive và chia sẻ dưới dạng tệp OneDrive.

Lưu ý: Giới hạn kích thước tệp đính kèm đối với tệp OneDrive là 2GB.

Trong thư email hoặc sự kiện lịch, hãy chọn Đính kèm ở đầu trang.

Chọn OneDrive – cá nhân hoặc OneDrive – .

Chọn tệp bạn muốn đính kèm, rồi chọn Tiếp theo.

Mẹo: Bấm đúp vào các thư mục để mở các thư mục đó.

Chọn Chia sẻ dưới dạng liên kết OneDrive.

Để thay đổi quyền chỉnh sửa hay chỉ xem tệp của người khác, hãy chọn

*

> Thay đổi quyền, rồi chọn thao tác người khác có thể thực hiện với tệp được chia sẻ.

*

Đính kèm thư này vào thư kia

Mở một thư email mới hoặc bấm vào trả lời hay chuyển tiếp thư hiện tại.

Mở thư trong cửa sổ mới bằng cách chọn

*

ở góc phải trên cùng.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy

*

, trước tiên hãy thử bung rộng thư bằng cách chọn

*

ở góc phải trên cùng.

Sắp xếp các cửa sổ để bạn có thể thấy cả danh sách thư và thư email mới.

Chọn và kéo thư bạn muốn đính kèm từ danh sách thư vào thư mới của mình.

*

In tệp đính kèm

Mở thư có chứa tệp đính kèm bạn muốn in.

Chọn tệp đính kèm, rồi chọn Tải xuống từ menu thả xuống.

Sau khi tải xuống xong, bạn có thể mở và in mục.

Loại bỏ phần đính kèm

Chọn

*

ở góc trên bên phải của tệp đã đính kèm.

*

Chèn ảnh trong thư email hoặc sự kiện lịch

Mở thư hoặc sự kiện lịch.

Chọn biểu tượng ảnh để chèn ảnh từ máy tính của bạn.

*

Chọn ảnh bạn muốn chèn, rồi chọn Mở.

Kéo núm điều khiển góc để điều chỉnh cho ảnh to lên hoặc nhỏ đi.

*

Bấm chuột phải vào hình ảnh để xem tùy chọn định dạng.

Mẹo khi gửi và nhận tệp đính kèm

Nếu bạn trả lời thư có phần đính kèm, phần đính kèm sẽ không được bao gồm trong thư trả lời.

Không mở tệp đính kèm được gửi trong thư email trừ khi bạn tin tưởng nội dung và người gửi thư cho bạn. Tệp đính kèm là phương pháp phổ biến để lan truyền vi-rút máy tính. Sử dụng ngăn Đọc để xem trước thư (

*

> Hiển thị Thiết đặt > Ngăn đọc) trước khi mở.

Tên tệp đính kèm dài có thể được rút ngắn trong Outlook trên web. Điều này không ảnh hưởng tới nội dung tệp.

Xem thêm:

Bạn chỉ có thể đính kèm tệp vào các sự kiện lịch mà bạn hoặc đại diện tạo.

Đính kèm tệp hoặc chèn ảnh vào thư email Outlook

*
*
*

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia ucozfree.com Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×
Nội dung mới
ucozfree.com Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phát triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © ucozfree.com 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *