– Ảnh động là sự thể hiện liên tiếp nhiều ảnh tĩnh, mỗi ảnh xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn.

I. Nguyên tắc tạo ảnh động

– Ảnh động có thể:

Gồm nhiều ảnh tĩnh, mỗi ảnh có nội dung riêng và xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định.Gồm nhiều ảnh tĩnh, mỗi ảnh có những thay đổi nhỏ và xuất hiện trong một khoảng thời gian như nhau tạo ra cảm giác chuyển động.

– Mọi phần mềm tạo ảnh động đều có các chức năng:

Ghép các ảnh tĩnh thành dãy và thay đổi thứ tự của các ảnh trong dãy, thêm hoặc bớt ảnh khỏi dãy.Đặt thời gian xuất hiện của mỗi ảnh tĩnh trong dãy.

II. Tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF

1. Các tính năng của phần mềm

– Hỗ trợ48 loại file định dạng như: BMP, GIF, JPG, PNG, and AVI

– Nhiều frames chọn lựa.

Đang xem: Tin Học 9 : Làm Quen Với Phần Mềm Tạo Ảnh Động

*

– Kéo và rê những frames giúp cho việc soạn thảo một cách nhanh chóng.

– 20 hiệu ứng khác nhau,được phân làm 2 phân loại lớn: Bình thường và Động.

– Hỗ trợ những thuộc tính fram riêng rẽ: delay và transparent cho mỗi

giây.

– Save và load một tập hợp những frame (frame1.bmp, frame2.bmp,….)

– Công cụ soạn thảo ảnh được xây dựng đầy đủ (pencil, shapes, airbrush, alpha brush, fill, selection, text)

*

– Có một cửa sổ preview đơn giản mà việc xem trước từng frame riêng hoặc hành động với nhiều tùy chọn như zoom, loop, …

– Và còn nhiều nữa…

Xem thêm: Hướng Dẫn Hạ Cấp Từ Windows 10 Xuống Windows Phone 8.1, Hướng Dẫn Hạ Cấp Từ

2. Giao diện màn hình của Benniton Movie GIF

*

3. Các bước tạo ảnh động vớiBeneton Movie GIF

– Để khởi động phần mềm, hãy nháy đúp chuột lên biểu tượng

*

trên màn hình nền.

– Các bước thực hiện:

Nháy chuột lên nútNew project

*

trên thanh công cụ.Nháy chuột lên nútAdd Frame(s)

*

trên thanh công cụ.Chọn tệp ảnh (tĩnh hoặc động) từ cửa sổ chọn tệp.Nháy nútOpenđể đưa tệp ảnh đã chọn vào ảnh động.Lặp lại các bước từ 2 đến 4 để đưa các tệp ảnh khác vào ảnh động.Nháy nútSave

*

để lưu kết quả.

– Để mở một tệp ảnh động đã có, nháy nútOpen

*

trên thanh công cụ và chọn tệp dạnggiftrong hộp thoại mở ra sau đó.

– Tùy chỉnh kích thước ảnh:

ChọnOriginal sizeđể các ảnh được thêm vào sẽ tự động điều chỉnh để có kích thước trùng với kích thước của tệp ảnh động hiện thời.Ngược lại, chọnNew sizenếu muốn toàn bộ tệp ảnh động hiện thời thay đổi kích thước theo kích thước của các ảnh được thêm.

Xem thêm: Mất Bằng Lái Xe: Hướng Dẫn Trình Tự, Thủ Tục Cấp Lại Bằng Lái Xe Ô Tô

– Thêm khung hình trống:

Nháy nútAdd blank frame(s)

*

: để thêm khung hình trống vào cuốidãy.Nháy nútInsert blank frame(s)

*

: để chèn khung hình trống vào trước khung hình đã chọn.Sau khi nhập xong các thông số,nháy nútOKđể hoàn thành việc chèn khung hình trống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *