Lên một lên hai còn đang bé nhỏ lên ba lên bốn mới tỏ ra người

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Lên một lên nhì còn đã nhỏ xíu nhỏ

Lên ba lên tứ mới trầm trồ người

Lên chín lên mười còn đang tươi tốt

Hai mươi hăm mốt mắc bệnh dịch ốm hao

Hai ông thiên tào định ba mươi chết


*

Lên một, lên nhì, còn đã bé xíu nhỏ

Lên ba lên bốn, mớitỏ ra người

Lên chín lên mười, còn sẽ tươi tốt

Hai mươi,hăm kiểu mẫu, mắc bệnh ốm hao

Hai ông thiên tào, định tía mươi chết


*

lên một lên nhị,con đag bé nhỏ

lên tía lên tứ new khổng lồ za người

lên chín lên mười còn đag tươi tốt

nhì mươi hăm mốt mắc dịch ôm hao

hai ông thiên tào dih 30 chết

la j?giúp mìh vs

 


Lên một lên haiCòn sẽ nhỏ bé nhỏLên cha lên bốnMới trầm trồ ngườiLên chín lên mườiCòn đã tươi tốtHai mươi, hai mốtMắc căn bệnh nhỏ haoHai ông thiên tàoĐịnh tía mươi bị tiêu diệt (là dòng gì?)

Đáp án: Mặt trăng.

Bạn đang xem: Lên một lên hai còn đang bé nhỏ lên ba lên bốn mới tỏ ra người


lên một lên nhì, còn đã bé nhỏ

lên tía lên bốn, mới tỏ ra người

lên chín lên mười, còn sẽ tươi tốt

nhì mươi hăm mốt, mắc bệnh ốm hao

hai ông thiên tào, định bố mươi chết

Là gì?


Viết số:

Ba mươi: … ; Bảy mươi bảy: … ;
Tám mươi mốt: … Mười ba: … ;
Bốn mươi tư: … ; Mười: …
Mười hai: … ; Chín mươi sáu: … ;
Chín mươi chín: … Hai mươi: … ;
Sáu mươi chín: … ; Bốn mươi tám: …

Lời giải đưa ra tiết:

Ba mươi: 30 ; Bảy mươi bảy: 77 ;
Tám mươi mốt: 81 Mười ba: 13 ;
Bốn mươi tư: 44 ; Mười: 10
Mười hai: 12 ; Chín mươi sáu: 94 ;
Chín mươi chín: 99 Hai mươi: đôi mươi ;
Sáu mươi chín: 69 ; Bốn mươi tám: 48

Viết những số sau:

a) Bốn nghìn bố trăm;

b) Hai mươi bốn nghìn tía trăm mười sáu;

c) Hai mươi tứ ngàn cha trăm linh một;

d) Một trăm tám mươi nghìn bảy trăm mười lăm;

e) Ba trăm linc bảy ngàn tư trăm nhì mươi mốt;

g) Chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín.


Viết các số sau:

a) Bốn ngàn cha trăm;

b) Hai mươi tứ ngàn tía trăm mười sáu;

c) Hai mươi tư ngàn ba trăm linc một;

d) Một trăm tám mươi ngàn bảy trăm mười lăm;

e) Ba trăm linch bảy nghìn tứ trăm hai mươi mốt;

g) Chín trăm chín mươi chín ngàn chín trăm chín mươi chín.


Viết những số:

Ba trăm nhị mươi lăm:……….

Năm trăm tứ mươi: ……….

Tám trăm bảy mươi tư: ….

Ba trăm linch một: ………….

Xem thêm: Nơi Bán Cây Nguyệt Quế Giá Rẻ, Uy Tín, Chất Lượng Nhất, Cây Nguyệt Quế

Hai trăm mười bốn: ……….

Sáu trăm năm mươi bảy:……….

Bốn trăm nhì mươi mốt: ……….

Bốn trăm tứ mươi tư: ………….

Tám trăm: ………………………

Chín trăm chín mươi chín:…….


Phương thơm pháp giải:

Dựa vào bí quyết phát âm đã mang lại, xác định những chữ số hàng nghìn, chục, đơn vị rồi viết số có bố chữ số thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Ba trăm nhì mươi lăm: 325

Năm trăm bốn mươi: 540

Tám trăm bảy mươi tư: 874

Ba trăm linch một: 301

Hai trăm mười bốn: 214

Sáu trăm năm mươi bảy : 657

Bốn trăm nhị mươi mốt: 421

Bốn trăm tư mươi tư: 444

Tám trăm: 800

Chín trăm chín mươi chín : 999.


Lên một lên nhì còn đang bé nhỏ nhỏ tuổi Lên tía lên tứ new tỏ ra người Lên chín lên mười còn vẫn tươi giỏi Hai mươi hăm kiểu mốt mắc dịch nhỏ xíu lão Bà ông thiên tào định 30 chết (Là loại gì? )