Lỗi không định dạng được số trong excel

Trong một số trường hợp, số trong một trang tính được định dạng và lưu trữ trong những ô dưới dạng văn bản, điều này rất có thể gây ra những vấn đề mang lại việc giám sát hoặc tạo nên thứ tự thu xếp lẫn lộn. Đôi khi vấn đề này xẩy ra sau khi chúng ta nhập hoặc sao chép dữ liệu xuất phát điểm từ một cơ sở dữ liệu hoặc những nguồn dữ liệu bên ngoài khác.

Bạn đang xem: Lỗi không định dạng được số trong excel

Số được định dạng dưới dạng văn bạn dạng sẽ được căn trái thay bởi vì căn đề xuất trong ô cùng thường được ghi lại bằng một chỉ báo lỗi.

Bạn muốn làm gì?

Phương pháp 1: biến hóa số tất cả định dạng văn phiên bản bằng kiểm soát Lỗi

Nếu chúng ta nhập tài liệu vào vào Excel từ một nguồn không giống hoặc nếu như khách hàng nhập số vào trong những ô đã được định dạng dưới dạng văn bạn dạng từ trước, chúng ta có thể thấy tam giác bé dại màu xanh ở góc trên phía trái ô. Chỉ báo lỗi này cho chính mình biết số này được lưu bên dưới dạng văn bản, như minh họa trong lấy ví dụ này.

*

Nếu đây không phải là điều bạn muốn, chúng ta cũng có thể làm theo công việc này để chuyển đổi số được lưu bên dưới dạng văn bạn dạng trở lại dạng số thường.

Trên trang tính, hãy chọn bất kỳ ô hoặc phạm vi ô nào bao gồm chỉ báo lỗi ở góc trên mặt trái.

Cách chọn ô, phạm vi, hàng hoặc cột

Để chọn

Hãy làm như sau

Một ô đơn

Bấm vào ô hoặc nhận phím mũi tên để dịch chuyển tới ô.

Một khoảng các ô

Bấm vào ô đầu tiên trong phạm vi rồi kéo tới ô sau cùng hoặc nhấn giữ lại Shift trong khi chúng ta nhấn những phím mũi tên để mở rộng vùng chọn.

Bạn cũng rất có thể chọn ô đầu tiên trong khoảng chừng này rồi nhấn F8 để không ngừng mở rộng vùng chọn bằng cách sử dụng những phím mũi tên. Để ngừng việc không ngừng mở rộng vùng chọn, hãy dìm F8 một lần nữa.

Một phạm vi lớn những ô

Hãy bấm ô đầu tiên trong phạm vi rồi nhấn giữ Shift trong những khi bấm ô cuối cùng trong phạm vi đó. Bạn có thể cuộn để hiển thị ô cuối cùng.

Tất cả ô bên trên trang tính

Bấm nút Chọn tất cả.

Để chọn toàn bộ trang tính, bạn cũng có thể nhấn Ctrl+A.

Nếu trang tính chứa dữ liệu, Ctrl+A sẽ chọn vùng hiện tại. Nhấn Ctrl+A lần thứ hai sẽ chọn toàn bộ trang tính.

Phạm vi những ô hoặc các ô ko liền kề

Chọn ô đầu tiên hoặc phạm vi ô rồi nhấn giữ Ctrl vào lúc chọn các ô giỏi phạm vi khác.

Bạn cũng có thể chọn ô hoặc phạm vi ô đầu tiên, rồi nhấn Shift+F8 để thêm một ô hoặc phạm vi ô ko liền kề khác vào vùng chọn. Để ngừng thêm ô hoặc phạm vi ô vào vùng chọn, hãy nhấn SHIFT+F8 một lần nữa.

Bạn thiết yếu hủy bỏ chọn một ô hoặc một phạm vi ô tại 1 vùng lựa chọn không gần kề mà không diệt bỏ toàn bộ vùng chọn đó.

Toàn cỗ hàng hoặc cột

Hãy bấm đầu đề hàng hoặc cột.

1. Đầu đề hàng

2. Đầu đề cột

Bạn cũng có thể lựa chọn các ô vào một hàng xuất xắc cột bằng cách chọn ô đầu tiên rồi nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên (Mũi tên Phải hoặc Mũi thương hiệu Trái đối với hàng, Mũi tên Lên hoặc Mũi tên Xuống đối với cột).

Nếu hàng hoặc cột đó chứa dữ liệu, nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi thương hiệu sẽ chọn hàng hoặc cột đó tới ô được cần sử dụng lần cuối. Nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi thương hiệu lần thứ nhị sẽ chọn toàn bộ hàng hoặc cột.

Các cột hoặc hàng liền kề

Kéo qua các đầu đề hàng hoặc đầu đề cột. Hoặc chọn hàng hoặc cột đầu tiên; sau đó nhấn giữ Shift trong lúc chọn hàng hoặc cột cuối cùng.

Các cột hoặc mặt hàng không lập tức kề

Hãy bấm vào đầu đề của hàng hoặc cột đầu tiên vào vùng chọn của bạn; sau đó nhấn giữ Ctrl trong lúc bấm vào đầu đề của hàng hoặc cột khác mà bạn muốn thêm vào vùng chọn đó.

Ô thứ nhất hoặc ô sau cùng trong một hàng xuất xắc cột

Lựa chọn một ô vào hàng hoặc cột đó rồi nhấn Ctrl+phím Mũi tên (Mũi thương hiệu Phải tuyệt Mũi thương hiệu Trái đối với hàng, Mũi thương hiệu Lên tốt Mũi thương hiệu Xuống đối với cột).

Ô đầu tiên hoặc ô sau cùng trên một trang tính hoặc trong một bảng ucozfree.com Office Excel

Hãy nhấn Ctrl+Home để chọn ô đầu tiên bên trên trang tính hoặc trong danh sách Excel.

Hãy nhấn Ctrl+End để chọn ô cuối cùng bên trên trang tính hoặc trong danh sách Excel chứa dữ liệu hoặc định dạng.

Các ô tính đến ô dùng lần cuối trên trang tính (góc dưới bên phải)

Chọn ô đầu tiền rồi nhấn Ctrl+Shift+End để mở rộng vùng chọn các ô tới ô cuối cùng được dùng trên trang tính (góc dưới bên phải).

Các ô tính đến đầu trang tính

Lựa chọn ô đầu tiên rồi nhấn Ctrl+Shift+Home để mở rộng vùng chọn ô tới đầu trang tính.

Nhiều ô hơn hoặc không nhiều ô hơn so cùng với vùng lựa chọn hiện hoạt

Nhấn giữ Shift trong khi bấm ô cuối cùng bạn muốn chuyển vào vào vùng chọn mới. Phạm vi hình chữ nhật giữa ô hiện hoạt và ô mà bạn bấm sẽ tạo thành vùng chọn mới.

Để hủy bỏ một vùng lựa chọn ô, hãy nhấn vào bất kỳ ô nào trên trang tính.

Bên cạnh phạm vi ô hoặc các ô đang chọn, hãy nhấp chuột nút lỗi được hiển thị.

*

Đầu Trang

Phương pháp 2: biến đổi số gồm định dạng văn bản bằng Dán Đặc biệt

Trong cách thức này, chúng ta có thể nhân từng ô vẫn chọn với cùng 1 để yêu cầu sự biến đổi từ số bao gồm dạng văn bản thành số thường. Do chúng ta nhân nội dung của ô cùng với 1, công dụng trong ô có dáng vẻ tương tự. Tuy nhiên, Excel sẽ thay thế sửa chữa nội dung dạng văn bản trong ô bởi nội dung tương tự dạng số.

Chọn một ô trống và chứng thực định dạng số của nó là thứ hạng Chung.

Cách kiểm chứng định hình số

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Tên, hãy nhấp chuột mũi tên bên cạnh hộp Định dạng Số, rồi bấm Chung.

*

Trong ô, hãy nhập 1, rồi dấn ENTER.

Chọn ô, rồi nhấn Ctrl+C để sao chép giá trị vào Bảng tạm.

Chọn các ô hoặc phạm vi ô có chứa các số được lưu dưới dạng văn bản bạn có nhu cầu chuyển đổi.

Cách chọn ô, phạm vi, hàng hoặc cột

Để chọn

Hãy làm như sau

Một ô đơn

Bấm vào ô hoặc dìm phím mũi thương hiệu để dịch chuyển tới ô.

Một khoảng những ô

Bấm vào ô đầu tiên trong phạm vi rồi kéo tới ô ở đầu cuối hoặc nhấn duy trì Shift trong khi bạn nhấn các phím mũi tên để không ngừng mở rộng vùng chọn.

Bạn cũng có thể chọn ô thứ nhất trong khoảng này rồi dìm F8 để mở rộng vùng chọn bằng phương pháp sử dụng các phím mũi tên. Để giới hạn việc không ngừng mở rộng vùng chọn, hãy nhận F8 một đợt nữa.

Một phạm vi lớn những ô

Hãy bấm ô đầu tiên vào phạm vi rồi nhấn giữ Shift trong lúc bấm ô cuối cùng vào phạm vi đó. Bạn có thể cuộn để hiển thị ô cuối cùng.

Tất cả ô bên trên trang tính

Bấm nút Chọn tất cả.

Để chọn toàn bộ trang tính, bạn cũng có thể nhấn Ctrl+A.

Nếu trang tính chứa dữ liệu, Ctrl+A sẽ chọn vùng hiện tại. Nhấn Ctrl+A lần thứ nhì sẽ chọn toàn bộ trang tính.

Phạm vi những ô hoặc những ô ko liền kề

Chọn ô đầu tiên hoặc phạm vi ô rồi nhấn giữ Ctrl trong lúc chọn các ô tuyệt phạm vi khác.

Bạn cũng có thể chọn ô hoặc phạm vi ô đầu tiên, rồi nhấn Shift+F8 để thêm một ô hoặc phạm vi ô không liền kề khác vào vùng chọn. Để ngừng thêm ô hoặc phạm vi ô vào vùng chọn, hãy nhấn SHIFT+F8 một lần nữa.

Bạn cấp thiết hủy bỏ lựa chọn một ô hoặc một phạm vi ô ở 1 vùng lựa chọn không sát mà không diệt bỏ tổng thể vùng lựa chọn đó.

Toàn bộ hàng hoặc cột

Hãy bấm đầu đề hàng hoặc cột.

1. Đầu đề hàng

2. Đầu đề cột

Bạn cũng có thể lựa chọn các ô vào một hàng giỏi cột bằng cách chọn ô đầu tiên rồi nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi thương hiệu (Mũi tên Phải hoặc Mũi tên Trái đối với hàng, Mũi tên Lên hoặc Mũi thương hiệu Xuống đối với cột).

Nếu hàng hoặc cột đó chứa dữ liệu, nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên sẽ chọn hàng hoặc cột đó tới ô được sử dụng lần cuối. Nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi thương hiệu lần thứ nhị sẽ chọn toàn bộ hàng hoặc cột.

Các cột hoặc hàng liền kề

Kéo qua các đầu đề hàng hoặc đầu đề cột. Hoặc chọn hàng hoặc cột đầu tiên; sau đó nhấn giữ Shift trong khi chọn hàng hoặc cột cuối cùng.

Xem thêm: Đặc Điểm Hình Ảnh Cây Tùng Bồng Lai, Cách Trồng Và Chăm Sóc Cây

Các cột hoặc mặt hàng không tức thời kề

Hãy bấm vào đầu đề của hàng hoặc cột đầu tiên vào vùng chọn của bạn; sau đó nhấn giữ Ctrl trong những khi bấm vào đầu đề của hàng hoặc cột khác mà bạn muốn thêm vào vùng chọn đó.

Ô thứ nhất hoặc ô sau cuối trong một hàng giỏi cột

Lựa chọn một ô vào hàng hoặc cột đó rồi nhấn Ctrl+phím Mũi tên (Mũi tên Phải tuyệt Mũi thương hiệu Trái đối với hàng, Mũi tên Lên tốt Mũi thương hiệu Xuống đối với cột).

Ô đầu tiên hoặc ô cuối cùng trên một trang tính hoặc trong một bảng ucozfree.com Office Excel

Hãy nhấn Ctrl+Home để chọn ô đầu tiên trên trang tính hoặc trong danh sách Excel.

Hãy nhấn Ctrl+End để chọn ô cuối cùng trên trang tính hoặc vào danh sách Excel chứa dữ liệu hoặc định dạng.

Các ô tính đến ô sử dụng lần cuối bên trên trang tính (góc dưới mặt phải)

Chọn ô đầu tiền rồi nhấn Ctrl+Shift+End để mở rộng vùng chọn các ô tới ô cuối cùng được dùng bên trên trang tính (góc dưới mặt phải).

Các ô cho tới đầu trang tính

Lựa chọn ô đầu tiên rồi nhấn Ctrl+Shift+Home để mở rộng vùng chọn ô tới đầu trang tính.

Nhiều ô hơn hoặc không nhiều ô rộng so với vùng chọn hiện hoạt

Nhấn giữ Shift trong những khi bấm ô cuối cùng bạn muốn đưa vào vào vùng chọn mới. Phạm vi hình chữ nhật giữa ô hiện hoạt và ô mà bạn bấm sẽ tạo thành vùng chọn mới.

Để hủy quăng quật một vùng lựa chọn ô, hãy nhấp chuột bất kỳ ô như thế nào trên trang tính.

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm mũi tên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

Tại mục Thao tác, nên chọn lựa Nhân, rồi bấm OK.

Để xóa khỏi nội dung của ô các bạn đã nhập trong cách 2 sau khi tất cả các số đã được biến hóa thành công, hãy lựa chọn ô đó, rồi thừa nhận DELETE.

Một số chương trình kế toán đã hiển thị cực hiếm âm bên dưới dạng văn bản, gồm dấu trừ () nghỉ ngơi bên phải của giá bán trị. Để thay đổi chuỗi văn bạn dạng thành một giá trị, bạn phải dùng cách làm để trả về toàn bộ các ký tự của chuỗi văn phiên bản trừ cam kết tự tận thuộc bên buộc phải (dấu âm), rồi nhân kết quả đó cùng với –1.

Ví dụ: nếu giá trị trong ô A2 là "156–" công thức tiếp sau đây sẽ biến đổi văn bạn dạng thành quý hiếm –156.

Dữ liệu

Công thức

156-

=Left(A2,LEN(A2)-1)*-1

Đầu Trang

Phương pháp 3: Áp dụng định hình số mang đến số bao gồm định dạng văn bản

Trong một số trong những tình huống, bạn không phải biến hóa các số được lưu dưới dạng văn phiên bản trở lại dạng số, như được tế bào tả ở vị trí trước trong nội dung bài viết này. Cố kỉnh vào đó, chúng ta cũng có thể áp dụng format số để giành được cùng kết quả. Ví dụ: nếu như khách hàng nhập các số vào một sổ làm việc, rồi định dạng những số kia dưới dạng văn bản, bạn dạng sẽ ko thấy chỉ báo lỗi màu xanh lá cây xuất hiện ở góc cạnh trên phía trái của ô. Vào trường hòa hợp này, bạn có thể áp dụng kiểu dáng định dạng số.

Chọn các ô bao gồm chứa các số được lưu bên dưới dạng văn bản.

Cách chọn ô, phạm vi, hàng hoặc cột

Để chọn

Hãy làm như sau

Một ô đơn

Bấm vào ô hoặc thừa nhận phím mũi thương hiệu để dịch rời tới ô.

Một khoảng các ô

Bấm vào ô đầu tiên trong phạm vi rồi kéo cho tới ô ở đầu cuối hoặc nhấn giữ lại Shift trong khi chúng ta nhấn những phím mũi thương hiệu để mở rộng vùng chọn.

Bạn cũng rất có thể chọn ô đầu tiên trong khoảng tầm này rồi nhận F8 để không ngừng mở rộng vùng chọn bằng cách sử dụng những phím mũi tên. Để ngừng việc không ngừng mở rộng vùng chọn, hãy thừa nhận F8 một lần nữa.

Một phạm vi lớn những ô

Hãy bấm ô đầu tiên vào phạm vi rồi nhấn giữ Shift trong khi bấm ô cuối cùng trong phạm vi đó. Bạn có thể cuộn để hiển thị ô cuối cùng.

Tất cả ô trên trang tính

Bấm nút Chọn vớ cả.

Để chọn toàn bộ trang tính, bạn cũng có thể nhấn Ctrl+A.

Nếu trang tính chứa dữ liệu, Ctrl+A sẽ chọn vùng hiện tại. Nhấn Ctrl+A lần thứ nhì sẽ chọn toàn bộ trang tính.

Phạm vi các ô hoặc các ô không liền kề

Chọn ô đầu tiên hoặc phạm vi ô rồi nhấn giữ Ctrl vào lúc chọn các ô tuyệt phạm vi khác.

Bạn cũng có thể chọn ô hoặc phạm vi ô đầu tiên, rồi nhấn Shift+F8 để thêm một ô hoặc phạm vi ô không liền kề khác vào vùng chọn. Để ngừng thêm ô hoặc phạm vi ô vào vùng chọn, hãy nhấn SHIFT+F8 một lần nữa.

Bạn thiết yếu hủy bỏ chọn 1 ô hoặc một phạm vi ô tại 1 vùng lựa chọn không cạnh bên mà không diệt bỏ toàn cục vùng lựa chọn đó.

Toàn cỗ hàng hoặc cột

Hãy bấm đầu đề hàng hoặc cột.

1. Đầu đề hàng

2. Đầu đề cột

Bạn cũng có thể lựa chọn các ô trong một hàng tuyệt cột bằng cách chọn ô đầu tiên rồi nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên (Mũi tên Phải hoặc Mũi thương hiệu Trái đối với hàng, Mũi tên Lên hoặc Mũi thương hiệu Xuống đối với cột).

Nếu hàng hoặc cột đó chứa dữ liệu, nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi thương hiệu sẽ chọn hàng hoặc cột đó tới ô được cần sử dụng lần cuối. Nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi thương hiệu lần thứ nhị sẽ chọn toàn bộ hàng hoặc cột.

Các cột hoặc sản phẩm liền kề

Kéo qua các đầu đề hàng hoặc đầu đề cột. Hoặc chọn hàng hoặc cột đầu tiên; sau đó nhấn giữ Shift trong những lúc chọn hàng hoặc cột cuối cùng.

Các cột hoặc sản phẩm không lập tức kề

Hãy bấm vào đầu đề của hàng hoặc cột đầu tiên trong vùng chọn của bạn; sau đó nhấn giữ Ctrl trong khi bấm vào đầu đề của hàng hoặc cột khác mà bạn muốn thêm vào vùng chọn đó.

Ô đầu tiên hoặc ô cuối cùng trong một hàng tuyệt cột

Lựa chọn một ô trong hàng hoặc cột đó rồi nhấn Ctrl+phím Mũi thương hiệu (Mũi tên Phải giỏi Mũi tên Trái đối với hàng, Mũi thương hiệu Lên tuyệt Mũi tên Xuống đối với cột).

Ô trước tiên hoặc ô cuối cùng trên một trang tính hoặc vào một bảng ucozfree.com Office Excel

Hãy nhấn Ctrl+Home để chọn ô đầu tiên bên trên trang tính hoặc vào danh sách Excel.

Hãy nhấn Ctrl+End để chọn ô cuối cùng trên trang tính hoặc vào danh sách Excel chứa dữ liệu hoặc định dạng.

Các ô cho tới ô cần sử dụng lần cuối trên trang tính (góc dưới mặt phải)

Chọn ô đầu tiền rồi nhấn Ctrl+Shift+End để mở rộng vùng chọn các ô tới ô cuối cùng được dùng trên trang tính (góc dưới bên phải).

Các ô cho tới đầu trang tính

Lựa chọn ô đầu tiên rồi nhấn Ctrl+Shift+Home để mở rộng vùng chọn ô tới đầu trang tính.

Nhiều ô hơn hoặc ít ô hơn so với vùng chọn hiện hoạt

Nhấn giữ Shift trong lúc bấm ô cuối cùng bạn muốn chuyển vào trong vùng chọn mới. Phạm vi hình chữ nhật giữa ô hiện hoạt và ô mà bạn bấm sẽ tạo thành vùng chọn mới.

Để hủy quăng quật một vùng chọn ô, hãy bấm vào bất kỳ ô như thế nào trên trang tính.

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Số, hãy bấm Công cầm Khởi rượu cồn Hộp thoại kề bên Số.

*

Đầu Trang

Tắt chất vấn Lỗi

Với thiên tài kiểm tra lỗi được nhảy trong Excel, bạn sẽ thấy một tam giác nhỏ màu xanh nếu như khách hàng nhập một vài vào một ô gồm định dạng văn bản được vận dụng cho nó. Nếu như khách hàng không ước ao thấy các chỉ báo lỗi này, chúng ta cũng có thể tắt chúng.

Bấm tab Tệp.

Dưới mục Trợ giúp, bấm Tùy chọn.

Trong hộp thoại Tùy lựa chọn Excel, hãy click chuột thể loại Công thức.

Tại mục Qui tắc khám nghiệm lỗi, hãy xóa vỏ hộp kiểm Số được format như văn phiên bản hoặc bao gồm dấu móc đơn ở phía trước.