Khắc phục lỗi không truy cập được shared folder giữa windows 7 và 8

Lỗi không truy cập được share folder thực sự khó chịu. Ví dụ: Trường vừa lòng bạn share thư mục hoặc đồ vật in qua mạng Lan, nhưng máy tính của chúng ta khi truy vấn vào folder được share thì lộ diện thông báo lỗi “You can’t access this shared folder because your organization’s security policies block unauthenticated guest access. These policies help protect your PC from unsafe or malicious devices on the network.

Bạn đang xem: Khắc phục lỗi không truy cập được shared folder giữa windows 7 và 8

”. Trong hướng dẫn này, cửa hàng chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách bạn cũng có thể giải quyết vụ việc này.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Nhấp đúp vào nó và bảo vệ giá trị DWORD được đặt thành 1.

Xem thêm: Ý Nghĩa Màu Sắc Cuộc Trò Chuyện Messenger, Ý Nghĩa 7 Màu Sắc:

Tất nhiên, nếu như khóa AllowInsecureGuestAuth không hiển thị, bạn cần phải tự tạo. Nhấp chuột bắt buộc vào Parameters → New → DWORD Value.

Tóm lại, bài toán khắc phục mọi vấn đề về giao thức share là khôn cùng quan trọng. Chắc chắn, cài đặt chia sẻ cho các thư mục cô quạnh cũng xứng đáng kiểm tra.