Lỗi mmc could not create the snap-in windows 7

Các bạn đã biết khi cài windows xong thì bước tiếp theo là cài driver cho máy để cho máy tính có thể chạy được chương trình. Muốn kiểm tra được chúng ta đã cài đầy đủ Driver chưa thì chúng ta đều phải truy cập vào Device Manager. Tuy nhiên khi truy cập vào thì sẽ hiện thông báo lỗi như sau:“MMC could not create the snap-in.

Bạn đang xem: Lỗi mmc could not create the snap-in windows 7

MMC could not create the snap-in. The snap-in might not have been installed correctly.Name: Group Policy Object EditorCLSID: {8FC0B734-A0E1-11D1-A7D3-0000F87571E3}”

Để khắc phục được nó các bạn hãy xem hướng dẫn của mình qua bài viết bên dưới.

Cách khắc phục lỗi MMC could not create the snap-in

Bước 1: Mở Notepad lên bằng cách giữ biểu tượng window + R, gõ “notepad” rồi ấn Enter

*

Bước 2: Copy đoạn code bên dưới vào Notepad.

Xem thêm: Trò Chơi Ô Chữ Tiếng Anh Theo Chủ Đề Có Đáp Án, Ô Chữ Tiếng Anh Theo Chủ Đề Có Đáp Án

Windows Registry Editor Version 5.00 <-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Policies\Microsoft\MMC\{8FC0B734-A0E1-11D1-A7D3-0000F87571E3}> “Restrict_Run”=dword:00000000 <-HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\MMC\{8FC0B734-A0E1-11D1-A7D3-0000F87571E3}> “Restrict_Run”=dword:00000000 “RestrictToPermittedSnapins”=dword:00000000

*

Bước 3: Click vào “File“, chon “Save” rồi đặt tên MMC.reg. Chỗ Save as type bạn chọn All Files nhé.

*

Bước 4: Bạn ấn Save để hoàn tất. Sau đó bạn ra desktop thì click vào File MMC.reg, bạn đợi 1 lúc để hệ thống chạy và sẽ tự động khắc phục được lỗi trên.