Mã Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

*

Bạn đang xem: Mã trường đại học khoa học tự nhiên

*


1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu. điểm chuẩn 2019: 630 điểmđiểm chuẩn 2020: 608 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêu điểm chuẩn 2019: 16.00 điểmđiểm chuẩn 2020: 18.00 điểm

Mã ngành: 7420201Chỉ tiêu: 200

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu. điểm chuẩn 2019: 898 điểmđiểm chuẩn 2020: 810 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêu điểm chuẩn 2019: 22.12 điểmđiểm chuẩn 2020: 25.00 điểmvới tổ hợp xét tuyển:Sinh - Toán – Vật lý (A02)Sinh – Hóa – Toán (B00)KHTN – Toán – Tiếng Anh (D90)Sinh – Toán – Tiếng Anh (B08)Mã ngành: 7440102Chỉ tiêu: 200

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu. điểm chuẩn 2019: 612 điểmđiểm chuẩn 2020: 600 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêu điểm chuẩn 2019: 16.05 điểmđiểm chuẩn 2019: 17.00 điểmvới tổ hợp xét tuyển:Vật lý – Toán – Hóa (A00)Vật lý – Toán – Tiếng Anh (A01)Toán – KHTN – Tiếng Anh (D90)Vật lý – Toán – Sinh (A02)


2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 60% tổng chỉ tiêu. điểm chuẩn 2019: 858 điểmđiểm chuẩn 2020: 754 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT tối thiểu 15% tổng chỉ tiêu điểm chuẩn 2019: 21.80 điểmđiểm chuẩn 2020: 25.00 điểmvới tổ hợp xét tuyển:Hóa – Lý – Toán (A00)Hóa – Sinh – Toán (B00)Hóa – Toán – Tiếng Anh (D07)KHTN – Toán – Tiếng Anh (D90)


Mã ngành: 7440122Chỉ tiêu: 200

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu. điểm chuẩn 2019: 633 điểmđiểm chuẩn 2019: 600 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2019: 16.05 điểmđiểm chuẩn 2020: 17.00 điểmvới tổ hợp xét tuyển:Lý - Hóa - Toán (A00)Hóa - Sinh - Toán (B00)Lý - Toán - Tiếng Anh (A01)Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)


Mã ngành: 7440201Chỉ tiêu: 100

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 30% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn 2019: 621 điểmđiểm chuẩn 2020: 600 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT tối thiểu 55% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2019: 16.05 điểmđiểm chuẩn 2020: 17.00 điểmvới tổ hợp xét tuyển:


Mã ngành: 7440228Chỉ tiêu: 50

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 30% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn 2019: 615 điểmđiểm chuẩn 2020: 602 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT tối thiểu 55% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2019: 16.15 điểmđiểm chuẩn 2020: 17.00 điểmvới tổ hợp xét tuyển:


Mã ngành: 7440301Chỉ tiêu: 140

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn 2020: 601 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2020: 17.00 điểmvới tổ hợp xét tuyển:


Xem thêm: Cách Chăm Sóc Chó Con Nhanh Lớn, Tổng Hợp Cách Nuôi Chó Con

Toán - Hóa - Lý (A00)Sinh - Toán - Hóa (B00)Sinh - Toán - Tiếng Anh (B08)Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)


2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn 2019: 626 điểmđiểm chuẩn 2020: 609 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2019: 16.10 điểmđiểm chuẩn 2020: 20.00 điểmvới tổ hợp xét tuyển:


Toán - Lý - Hóa (A00)Toán - Lý - Tiếng Anh (A01)Toán – Hóa – Sinh (B00)Toán – Ngữ Văn – Tiếng Anh (D01)Thông tin từ trang web Khoa Toán - Tin học


2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL năm 2021 với tối đa 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn 2019: 930 điểmđiểm chuẩn 2020: 880 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT năm 2021 tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2019: 25.00 điểmđiểm chuẩn 2020: 27.20 điểmvới các tổ hợp xét tuyển:


Toán - Hóa - Lý (A00)Toán - Lý - Tiếng Anh (A01)Sinh - Toán - Tiếng Anh (B08)Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)


Mã ngành: 7510406Chỉ tiêu: 100

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn 2019: 691 điểmđiểm chuẩn 2020: 605 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2019: 16.05 điểmđiểm chuẩn 2020: 17.00 điểm


Toán - Hóa - Lý (A00)Sinh - Toán - Hóa (B00)Sinh - Toán - Tiếng Anh (B08)Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)


Mã ngành: 7520501Chỉ tiêu: 50

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 30% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn 2020: 600 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT tối thiểu 55% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2020: 17.00 điểmvới tổ hợp xét tuyển:


2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn 2019: 780 điểmđiểm chuẩn 2020: 653 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2019: 20.00 điểmđiểm chuẩn 2020: 23.00 điểmvới tổ hợp xét tuyển:


Toán - Hóa - Lý (A00)Toán - Lý - Tiếng Anh (A01)Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)Toán - KHTN - Tiếng Anh (D90)


Mã ngành: 7520402Chỉ tiêu: 50

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn 2019: 606 điểmđiểm chuẩn 2020: 623 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2019: 17.00 điểmđiểm chuẩn 2020: 17.00 điểmvới tổ hợp xét tuyển:


Mã ngành: 7510402Chỉ tiêu: 50

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn 2020: 602 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2020: 18.00 điểmvới tổ hợp xét tuyển:


Mã ngành: 7520403Chỉ tiêu: 40

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn 2020: 670 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2020: 22.00 điểmvới tổ hợp xét tuyển: