MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI MẬT KHẨU

Công văn yêu thương cầu cấp cho lại mật khẩu là văn bạn dạng được áp dụng trong trường hòa hợp cơ quan, đối kháng vị có nhu cầu xin cấp lại mật khẩu của một ứng dụng, một thông tin tài khoản nào đó. Văn bạn dạng phải bao gồm những thông tin cơ bạn dạng như: tên của cơ quan, tổ chức triển khai đó; mật khẩu mong muốn xin cấp lại là gì; tại sao xin cấp cho lại,…

Công ty hình thức LVN – Luật sư support trực đường – hotline ngay 1900.0191

Mẫu Công văn yêu cầu cấp cho lại mật khẩu

CÔNG TY …

_____

Số: …/CV- …

V/v: yêu thương cầu cung cấp thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

________________________

……., ngày … mon … năm …

CÔNG VĂN YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: thương hiệu cơ quan, tổ chức……………………………..

Bạn đang xem: Mẫu công văn đề nghị cấp lại mật khẩu

Công ty ………………………………….… được thành lập ngày … tháng … năm …

Địa chỉ tại:…………………………………………………………………………………….

Giấy phép đăng ký sale số:……………………………….cấp ngày: ……….

Đại diện theo lao lý bởi ông/bà:…………………………………………………………..


CMND/CCCD số:…………… cấp cho ngày:…………………… tại:………………………………

 Ngày … tháng … năm doanh nghiệp có đăng ký tài khoản singin vào trang web…………………… Nay, doanh nghiệp ……….chúng tôi làm đối chọi này kính kiến nghị quý cơ quan cấp cho lại mật khẩu đăng nhập cho công ty chúng tôi.

Xem thêm: Cấu Tạo Của Hoa Hồng Mà Nhiều Người Vẫn Còn Chưa Biết, Phân Lớp Hoa Hồng (Rosidae)

Lý do: shop chúng tôi bị mất password cũ.

Chúng tôi xin khẳng định những thông tin trình bày ở trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu mọi trọng trách trước pháp luật.

Kính mong mỏi quý cơ quan tạo điều kiện cấp lại mật khẩu mang lại Công ty………. Chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

 

 – Như trên;

– Lưu: VT;

GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ chúng ta tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191