Mô Hình Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ

Mô hình dữ liệu quan hệ bao gồm một hoặc những quan hệ giới tính (Relation). Thực thể cùng nằm trong tính vào mô hình ERD vươn lên là quan hệ với ở trong tính của dục tình. Mối phối kết hợp đang đổi thay khoá ngoại.

Ví dụ: MON_HOC (MaMon, TenMon, SoTinChi)


Bạn đang xem: Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

*

Mô hình dữ liệu tình dục –Qui ước cam kết hiệu

Quan hệ: sử dụng những ký trường đoản cú in hoa Q, R, S.Quan hệ Q bao gồm tập trực thuộc tính A1,A2,..,An: Q(A1,A2,..,An)

Mô hình tài liệu quan hệ – Khái niệm khoá bên trên các hệ cai quản trị CSDL

Khoá chính (Primary Key)

X được điện thoại tư vấn là khoá thiết yếu của quan hệ giới tính Q nếu như quý giá bên trên X biệt lập giữa các cỗ.Mỗi tình dục chỉ được knhị báo một khoá chính

Khoá ngoại (Foreign Key)

Cho 2 tình dục Q và R. X được Call là khoá nước ngoài của R nếu X là thuộc tính của R cùng X là khoá bao gồm của Q.Tên ở trong tính trên khóa nước ngoài và khóa chủ yếu có thể không giống nhau


*

Quy tắc biến đổi ERD sang trọng quy mô dữ liệu quan lại hệ

Tập thực thể

Mỗi thực thể đưa thành một quan hệ thuộc tên và list thuộc tính.Thuộc tính khoá biến hóa khoá chính của quan hệ giới tính lấy ví dụ như chuyển tập thực thể


*

Mối phối hợp 1 – 1

Thuộc tính khoá bên đây có tác dụng khoá nước ngoài vị trí kia hoặc ngược chở lại. Bên bên dưới làví dụ đưa mối kết hợp 1 – 1


*

*

Xem thêm: Khắc Phục Lỗi Facebook Không Hiển Thị Hình Ảnh, 4 Cách Sửa Lỗi Facebook Không Hiển Thị Hình Ảnh

Mối kết hợp N – N

Chuyển thànhquan hệ tình dục bắt đầu bao gồm khoá thiết yếu có 2 ở trong tính khoá của 2 quan hệ; trực thuộc tính mọt phối hợp (giả dụ có) phát triển thành thuộc tính của dục tình bắt đầu.Ví dụ


Mối kết hợp 3 ngôi (Ba thực thể tmê man gia vào mối kết hợp)

Chuyển thành tình dục bắt đầu, tất cả khoá chính gồm 3 nằm trong tính khoá của 3 thực thể tham mê gia côn trùng phối hợp. Thuộc tính mối phối hợp (ví như có) trở nên nằm trong tính của quan hệ new.Ví dụ


Thuộc tính đa trị (Thuộc tính có nhiều cực hiếm cho 1 thể hiện)

Chuyển thành quan hệ mới gồm khoá chủ yếu gồm ở trong tính nhiều trị và thuộc tính khoá của thực thể. Sau khi đưa thành quan hệ new, thuộc tính đa trị vẫn biến mất ngoài thực thể cũ. Ví dụ


Yêu cầu: Xác định bạn dạng số với thực hiện chuyển quý phái mô hình tài liệu quan hệ

Tổng kết bài học kinh nghiệm mô hình tài liệu quan hệ

Mô hình dữ liệu quan hệ giới tính và những yếu tố của nó Quy tắc chuyển mô hình thực thể phối hợp sang quy mô dữ liệu quan liêu hệ

Tập thực thểMối phối kết hợp 1 – 1Mối kết hợp 1 – NMối phối kết hợp N – NMối kết hợp 3 ngôiThuộc tính nhiều trị

Mô hình tài liệu quan hệ nam nữ – Những bài tập thực hành

Bài thực hành số 1: Cho quy mô thực thể kết hợp sau


Yêu cầu: Chuyển ERD sang trọng mô hình tài liệu quan hệ

Bài thực hành thực tế số 2: Dựa vào chủng loại hoá đối kháng bán hàng hãy xây dựng quy mô dữ liệu quan tiền hệ


Trong đó:Số hoá đơn xác minh được ngày tạo ra lập;Mã khách hàng khẳng định được tên quý khách, địa chỉ;Mã hàng xác định được thương hiệu mặt hàng hoá, đơn vị tính, đối kháng giá số lượng

Bài thực hành thực tế số 3: Thiết kế mô hình tài liệu dục tình dựa vào mẫu phiếu mượn sách vào tlỗi viện.


Trong đó: Số phiếu xác minh được ngày mượn; Mã sinc viên khẳng định được thương hiệu sinc viên, mã lớp; Mã sách khẳng định được thương hiệu sách, nhà xuất phiên bản, ghi chú


Đăng ký kết thừa nhận TÀI LIỆU, KHÓA HỌC hoặc TƯ VẤN từ ADMIN

Họ cùng thương hiệu (Bắt buộc nhập)

Thư điện tử (Bắt buộc nhập)

Số điện thoại thông minh (Bắt buộc nhập)

Quý khách hàng phải cung ứng về (Bắt buộc chọn) ---Source code các bài bác labEbookVề những khóa họcTư vấn về Chuyên ổn môn, phía nghiệp, Việc làm


Đăng ký kết nhận TÀI LIỆU, KHÓA HỌC hoặc TƯ VẤN trường đoản cú ADMIN

Họ với tên (Bắt buộc nhập)

Thư điện tử (Bắt buộc nhập)

Số điện thoại thông minh (Bắt buộc nhập)

Quý khách hàng yêu cầu cung ứng về (Bắt buộc chọn) ---Source code những bài bác labEbookVề các khóa họcTư vấn về Chulặng môn, hướng nghiệp, việc làm