Một Hình Chữ Nhật Có Chu Vi Là

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một hình chữ nhật bao gồm chu vi là 72cm với chu vi bởi 3 lần chiều dài thêm vào đó 6cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó


*

Nửa chu vi hình chữ nhật giỏi tổng chiều dài và chiều rộng lớn là: 

(72div2=36left(cm ight))

Chiều dài của hình chữ nhật là: 

(left(72-6 ight)div3=22left(cm ight))

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là: 

(36-22=14left(cm ight))

Diện tích hình chữ nhật đó là: 

(22 imes14=308left(cm^2 ight))


*

một hình chữ nhật bao gồm chu vi bởi chu vi của một hình vuông vắn có cạnh là 6cm biết chiều rộng lớn hình chữ nhật bằng 1/3 chiều dài tính diện tích s hình chữ nhật đó


cho 3 mảnh mộc hình chữ nhật có kích thức đồng nhất và chiều dài mỗi miếng gấp tía lần chiều rộng.Ghép 3 miếng gỗ kia ta được một hình vuông có chu vi bằng 72cm. Diện tích s một mảnh mộc hình chữ nhật là?


một hình chữ nhật có chiều rộng là (frac13)mét chiều nhiều năm gấp 5 lần chiều rộng lớn . A) tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.b) một hình vuông vắn có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật đó . Tính diện tích hình vuông đó .

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có chu vi là


 

chu vi một hình chữ nhật là 72cm. Nếu sút chiều lâu năm đi 01/05 độ dài của chính nó và tăng chiều rộng lớn lên 1/4 độ dài của nó thì được hình chữ nhật mới có chu vi bởi chu vi hình chữ nhật ban đầu. Tính diện tích hình chữ nhật.

một hình vuông có chu vi 64cm. Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông và tất cả chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó


1/ Một hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Biết rằng nếu tăng chiều rộng lớn thêm 5m và bớt chiều nhiều năm 5m thì hình đó trở nên hih2 vuông. Hỏi:

a/ Chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật cơ hội đầu.

b/So sánh diện tích,chu vi giữa hình chữ nhật cùng hình vuông.

Xem thêm: Múa Lân 2020 Lân Nhảy Mai Hoa Thung Tiêu Chuẩn Quốc Tế, Lân Tranh Hùng Trên Mai Hoa Thung

2/Một hình chữ nhật gồm chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Giả dụ tăng chiều rộng lớn thêm 10m cùng tăng chiều dài thêm 5m thì ta được một hình chữ nhật mới có chu vi là 110m.Hỏi:

a/Chu vi và ăn diện tích hình chữ nhật thời điểm đầu

b/So sánh chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật thuở đầu và thời điểm sau.

( ghi nhớ ghi lời giải giúp tớ)


Lớp 5 Toán
2
0

Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng 3/5m,chiều dài gấp 3 lần chiều rộng.

a. Tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật đó.

b. Một hình vuông vắn khác có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật đó bao gồm cạnh là từng nào ?


Lớp 5 Toán
3
0

một hình chữ nhật có gấp đôi chiều dài bằng 3 lần chiều rộng. Biết hình chữ nhật gồm chu vi bằng chu vi hình vuông vắn có diện tích là 100 mét vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó

giải rõ

 


Lớp 5 Toán
0
0

Một hình chữ nhật có chu vi là 72cm sau thời điểm thêm vào chiều rộng lớn 4cm với bớt ở chiều lâu năm đi 4cm thì được hình chữ nhật có chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 4cm tính diện tích s hình chữ nhật ban đầu 


Lớp 5 Toán
2
0

Lớp học tập trực tuyến

Toán 5 - Cô hiền đức giờ Việt 5- Cô Tú Anh giờ Anh 5- Cô Uyên

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Lớp học tập trực tuyến

Toán 5 - Cô hiền đức giờ Việt 5- Cô Tú Anh giờ đồng hồ Anh 5- Cô Uyên

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)