Một Hình Tam Giác Có Độ Dài Hai Cạnh Là 12 35

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 bạn đang xem: Một hình tam giác bao gồm độ dài hai cạnh là 12 35 bạn đang xem: Một hình tam giác tất cả độ dài hai cạnh là 12 35

Bạn sẽ xem: Một hình tam giác tất cả độ lâu năm hai cạnh là 12 35


Bạn đang xem: Một hình tam giác có độ dài hai cạnh là 12 35

*

một hình tam giác có độ dài hai cạnh là : 12,35 m cùng 15 m 65cm . Cảnh thứ bố có độ dài bởi trung bình cùng của nhì cạnh kia . Tính chu vi hình tam giác với đơn vị là mét ?


Xem thêm: Cây Lộc Vừng Có Mấy Loại Và Cách Nhận Biết Các Loại Lộc Vừng

*

1 hình tam giác gồm đôi lâu năm hai cạnh là 12,35 m và 15m 65cm cánh thiết bị 3 gồm độ nhiều năm = trung bình cộng của độ dài haI cạnh tê tính chu vi hình tam giác đó có đơn vị chức năng là mét ?


*

độ dài cạnh thứ cha là :

(12.35+15.65)/2=14 (m)

chu vi hình tam giác đó là :

12.35+15.65+14=42 (m)

Tick cho mik nha (-)3(-)

Một hình tam giác có độ dài hai cạnh là 12,35m va 15m 65cm. Cạnh thứ tía có độ bởi trung bình cùng của độ lâu năm hai cạnh kia. Tính chu vi hình tam giác với đơn vị chức năng là ....m?

Một hình tam giác có đọ nhiều năm 2 cạnh là : 12,35 m cùng 15m65cm .Cạnh vật dụng 3 bao gồm độdài bởi trung bình cùng của 2 cạnh tê . Tính chu vi hình tam giác với đơn vị chức năng là mét ?

15 m 65 cm = 15,65 m

Canh thứ bố dài : (12,35 + 15,65) : 2 = 14 m

Chu vi tam giác : 12,35 + 15,65 + 14 = 42 m

giúp mk bài này

một hình tam giác bao gồm độ dài cạnh là 12,35 cm và 15m 65cm . Cạnh thứ tía có độ dài bởi trung bình cùng của nhì cạnh kia. Tính chu vi hình tam giác đó

đổi:15m 65cm=1565cm

Trung bình của cạnh 12,35 centimet và cạnh 1565 centimet là ;

(12,35+1565):2=788,675(cm)

Chu vi tam giác chính là :

788,675+12,35+1565=1577,35

15m 65 centimet = 1565 cm

cạnh sản phẩm công nghệ 3 dài số cm là :

(1565 + 12 , 35 ) : 2 = 788,675 ( cm )

Chu vi hình tam giác chính là :

788,675 + 1565 + 12 , 35 = 2366.025 ( cm )

đáp số 2366,025 cm

1/- Một hình tam giác tất cả độ lâu năm hai canh là 12,35m với 15m65cm . Cạnh thứ ba có độ dài bởi trung bình cộng của độ lâu năm hai cạnh cơ . Tính chu vi hình tam giác với đơn vị là mét ?

Một hình tam giác có độ dài hai cạnh là 12cm và 24cm. Biết độ dài cạnh thứ tía bằng trung bình cộng của độ lâu năm hai cạnh kia. Hãy tính chu vi hình tam giác theo đơn vị m.

Chu vi hình tam giác là ............. M

Một hình tam giác gồm độ lâu năm hai cạnh là 12cm với 24cm. Biết độ lâu năm cạnh thứ ba bằng trung bình cộng của độ lâu năm hai cạnh kia. Hãy tính chu vi hình tam giác theo đơn vị m.

Chu vi hình tam giác là .....0,54........ M

1/- Một hình tam giác bao gồm độ dài hai canh là 12,35m và 15m65cm . Cạnh thứ tía có độ dài bằng trung bình cùng của độ lâu năm hai cạnh cơ . Tính chu vi hình tam giác với đơn vị là mét ?

1.Một hình tam giác gồm độ dài hai cạnh là 12,35 và 15m 65 cm.Cạnh thứ ba có đọ dài bằng trung bình cùng của đọ lâu năm hai cạnh kia .Tính chu vi hình tam giác đó

Cạnh đồ vật 3 nhiều năm là :

(left(12,35+15,65ight):2=14left(might))

Chu vi hình tam giác là :

(14+12,35+15,65=42left(might))

Đáp số :(42left(might))

Trong violympic vòng 6 bạn nhé . Chúng ta nên chép(12,35m)và(15,65m)cho đúng đề bài xích nha . Chúc học xuất sắc !

một hình tam giác gồm độ dài 2 cạnh là 12,35 m với 15m 65cm cạnh đồ vật 3 bởi trung bình cộng 2 cách kia tính chu vi hình tam giác