Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Bạn đang xem: Một hình tam giác có độ dài hai cạnh là 12 35 Bạn đang xem: Một hình tam giác có độ dài hai cạnh là 12 35

Bạn đang xem: Một hình tam giác có độ dài hai cạnh là 12 35

Đang xem: Một hình tam giác có độ dài hai cạnh là 12 35

*

một hình tam giác có độ dài hai cạnh là : 12,35 m và 15 m 65cm . cảnh thứ ba có độ dài bằng trung bình cộng của hai cạnh kia . tính chu vi hình tam giác với đơn vị là mét ?

Xem thêm:

*

1 hình tam giác có đôi dài hai cạnh là 12,35 m và 15m 65cm cánh thứ 3 có độ dài = trung bình cộng của độ dài haI cạnh kia tính chu vi hình tam giác đó có đơn vị là mét ?

Xem thêm: Điện Thoại Samsung Galaxy S2 I9100 Chính Hãng, Điện Thoại Samsung Galaxy S2

*

độ dài cạnh thứ ba là :

(12.35+15.65)/2=14 (m)

chu vi hình tam giác đó là :

12.35+15.65+14=42 (m)

Tick cho mik nha (-)3(-)

Một hình tam giác có độ dài hai cạnh là 12,35m va 15m 65cm. Cạnh thứ ba có độ bằng trung bình cộng của độ dài hai cạnh kia. Tính chu vi hình tam giác với đơn vị là ….m?

Một hình tam giác có đọ dài 2 cạnh là : 12,35 m và 15m65cm .Cạnh thứ 3 có độdài bằng trung bình cộng của 2 cạnh kia . Tính chu vi hình tam giác với đơn vị là mét ?

15 m 65 cm = 15,65 m

Canh thứ ba dài : (12,35 + 15,65) : 2 = 14 m

Chu vi tam giác : 12,35 + 15,65 + 14 = 42 m

giúp mk bài này

một hình tam giác có độ dài cạnh là 12,35 cm và 15m 65cm . Cạnh thứ ba có độ dài bằng trung bình cộng của hai cạnh kia. Tính chu vi hình tam giác đó

đổi:15m 65cm=1565cm

Trung bình của cạnh 12,35 cm và cạnh 1565 cm là ;

(12,35+1565):2=788,675(cm)

Chu vi tam giác đó là :

788,675+12,35+1565=1577,35

15m 65 cm = 1565 cm

cạnh thứ 3 dài số cm là :

(1565 + 12 , 35 ) : 2 = 788,675 ( cm )

Chu vi hình tam giác đó là :

788,675 + 1565 + 12 , 35 = 2366.025 ( cm )

đáp số 2366,025 cm

1/- Một hình tam giác có độ dài hai canh là 12,35m và 15m65cm . Cạnh thứ ba có độ dài bằng trung bình cộng của độ dài hai cạnh kia . Tính chu vi hình tam giác với đơn vị là mét ?

Một hình tam giác có độ dài hai cạnh là 12cm và 24cm. Biết độ dài cạnh thứ ba bằng trung bình cộng của độ dài hai cạnh kia. Hãy tính chu vi hình tam giác theo đơn vị m.

Chu vi hình tam giác là …………. m

Một hình tam giác có độ dài hai cạnh là 12cm và 24cm. Biết độ dài cạnh thứ ba bằng trung bình cộng của độ dài hai cạnh kia. Hãy tính chu vi hình tam giác theo đơn vị m.

Chu vi hình tam giác là …..0,54…….. m

1/- Một hình tam giác có độ dài hai canh là 12,35m và 15m65cm . Cạnh thứ ba có độ dài bằng trung bình cộng của độ dài hai cạnh kia . Tính chu vi hình tam giác với đơn vị là mét ?

1.Một hình tam giác có độ dài hai cạnh là 12,35 và 15m 65 cm.Cạnh thứ ba có đọ dài bằng trung bình cộng của đọ dài hai cạnh kia .Tính chu vi hình tam giác đó

Cạnh thứ 3 dài là :

(left(12,35+15,65ight):2=14left(might))

Chu vi hình tam giác là :

(14+12,35+15,65=42left(might))

Đáp số :(42left(might))

Trong violympic vòng 6 bạn nhé . Bạn nên chép(12,35m)và(15,65m)cho đúng đề bài nha . Chúc học giỏi !

một hình tam giác có độ dài 2 cạnh là 12,35 m và 15m 65cm cạnh thứ 3 bằng trung bình cộng 2 cách kia tính chu vi hình tam giác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *